Energetsko učinkovita okna

Ena osrednjih nalog oken je osvetlitev notranjih prostorov z dnevno svetlobo, vidni stik z zunanjostjo in preprečevanje prepiha. Če imamo stara ali nekakovostna okna, lahko na ta račun izgubimo veliko toplotne energije in s tem škodujemo okolju. Razvoj oken in zasteklitev sta prinesla veliko pomembnih izboljšav na področju zmanjšanja toplotnih izgub, zato je montaža energetsko učinkovitih oken za naše dobro in za dobro okolja pametna odločitev.

Glavni prednosti teh oken so zmanjšana potrebna moč ogrevalnega sistema in s tem tudi nižji stroški, ter nižja stopnja emisij škodljivih snovi v okolje.

Energetsko učinkovita okna morajo imeti naslednje lastnosti:

  • velik toplotni upor;
  • zmanjšana nekontrolirana izmenjava zraka;
  • višja površinska temperatura notranje šipe.

Pri obravnavanju toplotne zaščite moramo poznati toplotno prehodnost oken. Ta nam pove, kakšen toplotni tok prehaja skozi 1 m2 okna med obema stranema in je odvisna od toplotne prestopnosti in prevodnosti materialov.

Po Pravilniku o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah mora biti toplotna prehodnost enaka ali manjša 1,4 W/m2K, če pa imamo okna z zvočno izolativno zasteklitvijo pa enaka ali manjša 1,8 W/m2K. Toplotna prehodnost okvirja je odvisna od njegove debeline in materiala iz katerega je okvir narejen. Pri zasteklitvi je toplotna prehodnost odvisna od števila stekel, širine medstekelnega prostora in vrste plina med stekli. Pri običajni termopan zasteklitvi je toplotna prehodnost 3 W/m2K, pri energetsko učinkovitih oknih pa zaradi stekel s posebnimi nanosi, ki zmanjšajo prehod toplote s sevanjem pa samo 1,1 W/m2K

Energetsko učinkovita okna so premazana z nizkoemesijskimi nanosi (tanki nanosi kovinskih oksidov, ki zmanjšajo emisivnost površine), ki na šipah omogočajo neoviran prehod

kratkovalovnega sončnega sevanja v prostor, navzven pa ne prepuščajo dolgovalovnega toplotnega sevanja. Energetska učinkovitost je med drugim odvisna tudi od plinskega polnjenja oken in okenskega okvirja.

Za optimalno delovanje energetskih oken je pomembna pravilna in natančna vgradnja brez netesnih mest ob okenskem obodu.

Pri nakupu oken moramo od prodajalca zahtevati certifikat o ustreznosti glede zračne prepustnosti, vodotesnosti, toplotne prehodnosti oken oziroma potrdilo o njihovi kakovosti. Kot pomoč kupcem oken je bil ustanovljen Znak kakovosti v gradbeništvu (ZKG) za okna. Taznak označuje tista okna, ki izpolnjujejo zahteve glede kakovosti.

Nakup tovrstnih oken je zelo pametna odločitev, saj bomo razliko v ceni kmalu dobili povrnjeno skozi prihranke energije, pripomogli pa bomo tudi k manjši onesnaženosti okolja.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog