Vodič

Pravilno shranjevanje škropiv

Kljub temu, da se trudimo uporabljati naravna sredstva za zatiranje škodljivcev, moramo včasih poseči tudi po različnih kemijskih pripravkih. To je zelo pogosto predvsem v tistih vrtovih, kjer imamo velik sadovnjak in je zaradi koncentracije dreves verjetnost napada z različnimi škodljivci in boleznimi večja. Takšna kemična sredstva – imenujemo jih fitofarmacevtska sredstva – moramo pravilno shranjevati.

Fitofarmacevtska sredstva imajo omejen rok trajanja. Z minevanjem časa pogosto razpadajo, zato sredstev, ki jim je pretekel rok uporabnosti, ne uporabljamo. Vedno jih kupujemo po potrebi in nikakor ne na zalogo. S tem bomo prihranili denar, pa tudi manj bomo onesnaževali okolje. Kupimo vedno toliko kemikalij, kolikor jih resnično potrebujemo.

Prostor, kjer shranjujemo fitofarmacevtska sredstva naj bo suh, temen in brez večjih temperaturnih nihanj. Poleti ne smejo biti izpostavljena vročini in pozimi ne zmrzali. Shranjujemo jih v omarici, ki je označena z opozorilnimi znaki za nevarnost in mestu, kjer so nedostopna otrokom. Najbolje je, da omarico zaklepamo. Police v omarici naj bodo iz nevpojnih materialov, ki omogočajo enostavno čiščenje.

Vsaj enkrat letno naredimo temeljit pregled kemičnih sredstev (najbolje jeseni), ki jih imamo. Preverimo ali je prostor dovolj suh in primerno zaščiten. Vso embalažo pregledamo ali je dobro zaprta in kako je z roki uporabnosti; odstranimo vsa, ki jim je pretekel rok uporabnosti.

Vsa sredstva naj bodo shranjena v originalni embalaži. Nikoli jih ne pretakamo ali presipavamo v druge steklenice oz. škatle. Nekatera sredstva morajo imeti posebno prilagojeno embalažo. Če imamo sredstva v originalni embalaži, vedno vemo kaj je v posodi. Največ nesreč je zato, ker ljudje pretakajo kemična sredstva v steklenice različnih pijač, potem pa pozabijo in po pomoti popijejo strup.

Prazne embalaže ne odlagamo v navadne smeti, ravno tako ne zlivamo ostankov škropiv v kanalizacijo, potoke ali sploh kamorkoli. Spravimo jih na varno mesto, ki je nedosegljivo otrokom. Ugotovimo, kje v naši okolici najbližje jemljejo posebne odpadke in jih nato odpeljemo tja. V nekaterih občinah imajo enkrat ali dvakrat letno organizirano zbiranje takšnih odpadkov. Z uničenjem oz. predelavo posebnih odpadkov, kamor sodijo tudi fitofarmacevtska sredstva, se ukvarja podjetje Kemis iz Radomelj.

Poskrbimo, da si ne zastrupljamo okolja okoli nas in strupene odpadke oddajmo v okolju prijazno predelavo.

Vir: SLONEP

Dodaj v:

Preberite še:

PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog