Neživi dejavniki ki povzročajo rastlinske težave

Neživi dejavniki, kot so kemična sestava tal, voda, svetloba, veter idr. imajo pomembno vlogo pri težavah z rastlinami. Eden izmed najpomembnejših dejavnikov v domačem vrtu so tla.

Tekstura tal je ključnega pomena, predvsem za zadrževanje vode. Če je zemlja preveč peščena, bo voda hitro pronicala skoznjo in za rastline ne bo veliko dostopne vode. Nasprotno pa je, če je zemlja preveč glinena. Voda bo zastajala, prihajalo bo do pomanjkanja kisika v tleh in rastline, z izjemo tistih, ki jim takšno okolje ustreza, bodo slabo uspevale. Pomemben dejavnik, ki vpliva na teksturo tal, je organska snov ali humus. Humus vpliva na zračnost in odcednost (prepustnost za vodo) tal, poleg tega pa je vir različnih elementov, ki so potrebni za rast.

Neustrezna kemična sestava je pogosto vzrok za težave z rastlinami, čeprav so simptomi enaki kot pri napadu bolezni. Kislost oz. alkalnost tal, ki ju izražamo kot pH vrednost, je eden izmed najbolj pomembnih kemičnih dejavnikov. Nekatere rastline za rast potrebujejo nekoliko kisla tla, druge alkalna, nekatere rastline pa so tolerančne. Zato rastline sadimo v tla z ustrezno pH vrednostjo. Spreminjanje pH vrednosti je težavno. Zmanjševanje kislosti je lažje, saj dodajamo kalcijev karbonat v eni izmed oblik, težje pa je povečevanje kislosti.

Pomanjkanje posameznih elementov, potrebnih za rast, ima za posledico skromno rast, bledost listov, odsotnost cvetov, pojavljajo se različni bolezenski znaki, ki pa niso posledica bolezni in rastline propadajo. Najpomembnejši elementi so dušik (N), fosfor (P) in kalij (K). Rastline jih potrebujejo v velikih količinah, zato jih dodajamo z različnimi gnojili. V manjših količinah morajo biti dostopni žveplo, kalcij in magnezij, v sledovih pa železo, mangan, baker, molibden, cink in bor.

Pomanjkanje svetlobe neposredno vpliva na rast rastlin. Svetloba, preko procesa fotosinteze, zagotavlja hranilne snovi za rast rastlin. Če svetlobe ni dovolj, proizvedejo rastline premalo hranilnih snovi in rast je upočasnjena, rastline pa tudi ne cvetijo ali pa je cvetenje zelo skromno.

Voda je ključnega pomena za obstoj rastlin. Njeno pomanjkanje vodi v venenje in propad rastlin. Če pa je vode preveč, pa prihaja do propadanja (gnitja) koreninskega sistema. V primeru pomanjkanja vode, le to dodajamo z zalivanjem, če pa je vode preveč, pa moramo poskrbeti za njeno odvajanje.

Tudi drugi dejavniki, kot so temperatura, veter in sneg imajo vpliv na rastline. Pomembni pa so predvsem za rastline, ki ne izvirajo iz našega okolja.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog