Bakterije in rastline

Ocenjuje se, da je ¾ vseh živih bitij na Zemlji bakterij. Bakterije so drobni enocelični organizmi različnih oblik. Nekatere se lahko premikajo. Razmnožujejo se z delitvijo. V ustreznih pogojih se lahko razmnožujejo izredno hitro.

Večina bakterij se hrani z odmrlo snovjo. So pomemben dejavnik pri kompostiranju, ker izločajo encime, ki razgrajujejo organske snovi. Bakterij, ki se hranijo z živo snovjo, je relativno malo, so pa povzročitelj različnih rastlinskih bolezni. Njihova slabost je, da so neodporne na temperaturne ekstreme in sušo.

Bakterije, ki napadajo rastline, ne preživijo dlje časa brez gostitelja. Nekatere preživijo krajši čas v zemlji, vendar jih, če ne najdejo gostitelja, uniči zimski mraz. Zimo običajno preživijo v gomoljih ali koreninskem sistemu gostitelja.

Prenašajo se lahko preko okužene zemlje, preko korenin, z okuženim orodjem in z živalskimi prenašalci. Nekatere žuželke lahko prenesejo bakterije z ene na drugo rastlino.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog