Vprašanja - Načrtovanje
Število ustreznih rezultatov: 83
Stran: 1 2 3
Opraviti radiostezijsko merjenje pred ali po gradnji hiše? (Niko)
Spoštovani, veliko se govori o raznih škodljivih in koristnih sevanjih in me zanima, če je zares smiselno opraviti radiostezijske meritve parcele, na kateri nameravam graditi hišo. Ali so tokovi po vsej vertikali enaki (klet, pritličje, nadstropje) ali se spreminjajo in je bolj smiselno meritve opraviti, ko je hiša že zgrajena? Prosim za mnenje in priporočila v zvezi z radiostezijskimi meritvami.... (SLONEP)
Kdaj bo v občini Grosuplje začel veljati nov prostorski red? (mišo)
Kdaj bo v občini Grosuplje začel veljati nov prostorski red?Zaenkrat velja še PUP, katera veljavnost je bila z novim zakonom o urejanju naselij podaljšana.Zanima me, kdaj bo nov prostorski dokument v občini Grosuplje.... (SLONEP)
Kaj pomeni stopnja izkoriščenosti zemljišča? (Janez)
Kaj predstavljata naslednji dve vrednosti pri zazidljivi parceli 600m2:-  mamsimalni faktor stavbne izrabe (FSI) gradbene parcele je0,4-  maksimalna pozidanost gradbene parcele je 25-30%Lep pozdrav! ... (SLONEP)
Kako dolgo se hranijo gradbena dovoljenja? (Rok Jenko)
Zanima me, kje in kako dolgo se hranijo gradbena dovoljenja? Ali lahko pridem do njih? Rad bi ugotovil obstoj soglasja.... (SLONEP)
Ali obstaja odškodninska odgovornost projektanta? (franc)
S projektantom smo podpisali pogodbo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo prizidka. Dostavili smo zahtevano dokumentacijo, med drugim tudi lokacijsko informacijo. Izvedena je bila geodetska meritev parcele, naročena je meritev že obstoječega objekta-hiše h kateri bi prizidali nov objekt, pridobljena so soglasja mejašev. V Uradnem listu je bil nedavno objavljen občinski odlok, ki dovoljuje le 20% pozidanost gradbene parcele (namesto dosedanjih 40%). Ker dozidava prizidka po novem presega določen limit, pridobitev gradbenega dovoljenja ni možna. Iz lokacijske informacije, ki smo jo dostavili projektantu, je razvidno, da so v pripravi spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih. Ali je projektant odgovoren te zadeve preveriti, oz. nanje opozoriti naročnika. Ali je v tem primeru tudi odškodninsko odgovoren (ne gre le za dosedaj vložena sredstva, gre za izgubo ustrezne rešitve stanovanjskega vprašanja)?Za odgovor se vam zahvaljujemo!... (SLONEP)
Ali lahko sami sestavimo pobudo za spremembo planskega akta? (NN)
V lasti imam parcelo, kjer je možna gradnja samo počitniških objektov v določeni velikosti. Svetovali so mi, naj vložim pobudo za spremembo v planskih aktih. Kako se to stori? Kaj je potrebno v tej pobudi zapisati (podrobne "želje" ali le to, da bi se lahko gradili na teh parcelah stanovanjski objekti? Nam svetujete, da to pobudo pripravi kakšen strokovnjak ali to ni potrebno? Hvala za vaš odgovor.... (SLONEP)
Kdo mora poskrbeti za komunalno infrastrukturo? (Vili K.)
S spoštovanjem! Vljudno vas prosim za sledečo pojasnilo. Sem lastnik večjega zemljiškega kompleksa, ki je opredeljen kot nezazaidano stavbno zemljišče. Tega bi želel na podlagi ustreznega lokacijskega načrta razparcelirati in razprodati. Pred tem moram na svoje stroške zgraditi komunalno infrastruktuo. Smatram, da bi to morala financirati občina iz svojega proračuna, saj bo ta kasneje pobirala za vsak gradbeni objekt komunalni prispevek. Prosim za pojasnilo. Lep pozdrav ! Vili K.... (SLONEP)
Gradnja hiše ali bivalnega vikenda? (Anka)
Pozdravljeni, imam nekaj vprašanj v zvezi z gradnjo. Leta 1980 sem kupila zemljišče v velikosti 1000 m2. Takrat so mi na občini rekli, da ta parcela ni zazidljiva, tako da nisem gradila (v dokumentaciji piše da je to sadovnjak, čeprav je v začetku 50-ih let tam stala hiša, pa so jo kasneje porušili). Sem pa v tem času dala postaviti leseno brunarico v velikosti 5 x 4. Prav tako sem dala postaviti kamnito ograjo, zaradi srednje zahtevnega terena, velikost te t.i. "škarpe" je cca. 8 m dolžine in 2 m višine. Pred dnevi sem slučajno šla na kataster in kar tako za šalo vprašala, če je moja parcela zazidljiva. In so mi rekli da je! Nisem mogla verjeti. Zdaj imam željo postaviti ali manjšo hišico ali pa bivalni vikend. Imam komunalno urejeno dokumentacijo že od leta 86. Kaj naj naredim zdaj? Moram prijaviti to mojo brunarico in "škarpo"? Bom morala plačati kazen in koliko? Katera dokumentacija me pride ceneje: za bivalni vikend ali manjšo hiško? Koliko stane dovoljenje za elektriko? Vlogo za izdajo lokacijske informacije že imam, a ne vem kako naj napišem, da bo prav. Vljudno prosim za čimbolj izčrpne informacije, saj ne vem na koga se naj obrnem. Za Vaše odgovore se najlepše zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam. Anka J.... (SLONEP)
Ali se pri gradnji hiše upoštevajo predpisi o požarni varnosti? (Tone)
Zanima me, če obstajajo kakšni predpisi, koliko morata biti posamezni individualni hiši odmaknjeni drug od druge glede požarne varnosti?... (SLONEP)
Pravilno merjenje površine v mansardah? (urška)
Zanima me, kako se pravilno meri m2 v mansardah ob upoštevanju neizkoriščenega prostora pri določeni višini stropa? Ali obstajajo kakšni predpisi o tem?... (SLONEP)
Kako dokažemo pravico, da lahko gradimo? (Nataša)
Pozdravljeni!Pred dobrim letom smo vložili zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja z vsemi načrti in soglasji, razen soglasij sosedov mejašev. V pogovoru z referentko, ki je prevzela našo vlogo smo prišli do zaključka, da nimamo pravice graditi. Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja se nanaša na dvig vrstne hiše. Z enim sosedom je skupna streha, pri drugem pa je sporen skupen zid. Projekt smo po posvetovanju z referentko prilagodili tako, da smo se na eni strani izognili posegu v skupno povezano streho, tukaj naj ne bi bilo težav, na drugi strani, kjer je ena stena, pa smo skupno steno premostili s preklado in tako po zagotovilih arhitekta in statika ne posegamo več v lastnino soseda. Med skupnim zidom in nadzidavo je diletacija. Po besedah referentke moramo imeti pravico graditi, da bo postopek stekel po ZGO-1. Statični izračun že zdaj kaže, da bi s spremembo razbremenili skupen zid. Zanima nas ali drži, kar trdi naša referentka, da brez pravice graditi ne more voditi postopka po ZGO-1? Kljub vsem spremembam v projektu, ki smo jih naredili tudi po njenih nasvetih in zahtevah, si je referentka nekako premislila in tako še vedno nimamo pravice graditi. Zanima nas kaj moramo storiti, da bi pridobili pravico graditi? Koliko časa lahko celoten postopek še traja?... (GRADIMO.si)
Kaj je uporabna površina pri podstrešju? (Slaviša)
Pozdravljeni!Rad bi odkupil podstrešje v večstanovanjski hiši, ki je stara več kot 160 let. Kakor vemo ima podstrešje bruto in neto površino oz. uporabno in neuporabno površino. Ali kje v zakonu piše, do katere stojne višine je neto površina oz. kakšen faktor se uporabi za površino, ki je neuporabna?Prosil vas bi tudi kakšno dokumentacijo rabim za rekonstrukcijo podstrešja, saj se prvič ukvarjam s tem problemom (pridobil sem si že lokacijsko informacijo in se tudi že obrnil na zavod za kulturno dediščino, ampak ne vem kaj še rabim). V mislih imam že arhitekta - idejni projekt, statika, rad bi dvignil streho, namesto starih tramov vgradil jeklene, napravil frčado,…... (SLONEP)
Kaj lahko gradim v lastni režiji? (Tonček)
Kakšne zgradbe je mogoče graditi v lastni režiji? Nameravam graditi hišo, pa me zanima ali jo lahko sam, ali moram najeti podjetje?... (SLONEP)
Pritožba na že izdano gradbeno dovoljenje (MIHA)
Konec lanskega leta mi je upravna enota izdala enotno gradbeno dovoljenje za legalizacijo in nadzidavo mansarde nad garažnim objektom.Že med postopkom sem bil deležen obiskov inšpektorja kateri pa ni ugotovil nepravilnosti. Po izdaji dovoljenja se je sosed pritožil.V pritožbi je zapisano da pritožbo vlaga njegov sin,istočasno pa to pritožbo podpisuje sam sosed.Za pritožbo nima pravnega razloga.Navaja nesmiselne stvari od tega da ga bomo gledali ko se kopa,da mu bomo delali senco,da se nismo tako zmenili,itd.Gradnja stoji tri metre od meje in deset metrov od njegove.Lokacija je severovzhodno od njega.Upravni organ ni ugotovil nikakršne motnje proti njemu. Pritožba je torej romala na MOP.Po poizvedovanju pri njihovi informativni službi sem dobil sledeč odgovor:" Ja kva si pa vi mislite.Od vložitve je šele štiri mesece,imamo pa še TISOČ nerešenih zadev."No naj omenim še priporočilo kakšnih zvez katere bi lahko pospešile reševanje.No imam jih toda ali jih je res treba uporabiti za reševanje tako banalnih zadev?? Zanima me kakšni so roki za rešitev takih zadev,kaj pomeni tistih tisoč nerešenih zadev.Ali res potrebujejo na MOP-u dve leti za to da preberejo nekaj spisov???... (GRADIMO.si)
Kaj moramo storiti pred zaičetkom gradnje? (PRIČETEK GRADNJE)
Opravili smo zakoličbo, vsa dokumentacija je pripravljena. Gradili bomo v lastni režiji. Ali moramo prijaviti, priglasiti začetek gradnje? Kam, komu? Pravijo, da inšpektorju za delo. Mora to storiti naš nadzorni in ali ga sploh potrebujemo za grdanjo v lastni režiji?... (GRADIMO.si)
Gradnja v lastni režiji in obveznost izvajlcev pri objektu >250m2 (Domen Kleva)
Ali lahko, če je uporabna površina objekta večja od 250 m2 (torej gradnja v lastni režiji po zakonu ni dovoljena), določena dela upravljamo sami. Npr. ko so moji starši gradili hišo so sami (z znanci) zalili temelje in ploščo, napeljali elektriko in vodo... za ostale zadeve pa so najeli izvajalce... Ali lahko ta dela (izdelam temelje, napeljem elektriko...) opravim "sam" tudi po novem ZGO-1 ali moram obvezno najeti izvajalca?... (SLONEP)
Postopki od nakupa zemlje do hiše po novem (NN)
Spoštovani! Kupila sem parcelo, ki je danes še travnik. Želim postaviti montažno hišo na ključ. V vaših dosedanjih odgovorih sem sicer zasledila nekaj podobnih vprašanj, vendar se vsi nanašajo še na staro zakonodajo, ko je bilo potrebno še lokacijsko dovoljenje. Kako se po novi zakonodaji lotiti vseh postopkov in dokumentacije, ki jo potrebujem, da bom prišla do gradbenega dovoljenja in ga predala proizvajalcu hiše? Kdo je pred začetkom izdelave projekta dolžan pridobiti pogoje za projektiranje in kasneje soglasja? Mora to delo izvesti podjetje, jih lahko sama, ali je to dolžan storiti projektant (ki je isto podjetje, kot bo hišo tudi postavilo). Kje dobim seznam vseh soglasodajalcev? Prosim vas za kratek "vodič" skozi vse postopke. Najlepša hvala. ... (SLONEP)
Nujnost ponovnega soglasja soseda, če je soglasje enkrat že dal? (NN)
Pozdravljeni V planu imamo graditi novo stanovanjsko hišo in sicer na parceli, kjer trenutno stoji gospodarsko poslopje. To gospodarsko poslopje stoji z dveh strani točno na meji in ga nameravamo podreti. Stanovanjsko hišo bi radi nato zidali kjer je stalo to gospodarsko poslopje, vendar s tem da bi se odmaknili 1m od meje z ene strani, z druge pa 3 m(hiša skupaj z garažo ne bo večja kot je bilo to gospodarsko poslopje). Zanima me če je tudi v tem primeru potrebno pridobiti soglasje soseda in če je potrebno ali mora res utemeljiti zakaj ga ne da. S sosedom nismo v najboljših odnosih, zato bi se radi temu izognili, če bi bilo mogoče. Zanima me še na splošno ali nam bo kaj v pomoč da na parceli že stoji objekt, pa čeprav je to gospodarsko poslopje- v smislu pridobivanja dovoljenj. Hvala ... (SLONEP)
cena projektne dokumentacije (NN)
Zanima me cena izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Šlo naj bi za dozidavo samostojne stanovanjske enote v tlorisu 8 x 9 m (K+P+M) z vsemi komunalnimi priključki (elektrika, vodovod, kanalizacija, plin,..). Hvala in lep pozdrav! ... (SLONEP)
Cena arhitekta za predelavo obstoječe hiše v 3. fazi (NN)
Zanima me, kakšna bi bila cena za idejni načrt, glede na to, da je hiša v 3. gradbeni fazi in na kateri bi naredili nekaj popravkov (frčade na strehi,lepši vhod,zimski vrt,garažo,...) Nato pa še cena za izdelavo natančnega načrta.Bil sem že pri enem arhitektu in je postavil ceno za idejni načrt 350.000 SIT,za končni pa 15 EUR po kvadratnem metru.Ali je to realno,glede na to da ne začenjamo od začetka in gre predvsem za lepotne popravke?... (SLONEP)
cena projekta (NN)
Zanima me koliko stane celostno projektiranje nadstandardne dvodružinske hiše (400 m2), ki zajema od pridobitve dokumentacije, izdelave idejnega projekta, projekta za gradbeno dovoljenje in izvedbo ter projekta izvedbenih del ter na koncu tudi projektantski in gradbeni nadzor. Zanima me okvirna cena za vsako od faz posebej.... (SLONEP)
Koliko časa se čaka na soglasja in gradbeno dovoljenje? (NN)
Zanima me koliko časa se (v povprečju v Sloveniji - ali še bolje, v občini Piran) običajno čaka za pridobitev vseh soglasij (Telekom, Elektro, komunala...) potrebnih za pridobitev gradbenega dovoljenja in koliko časa se (če že imaš vsa potrebna soglasja) čaka na samo gradbeno dovoljenje? Zanima me tudi katere podatke vse vsebuje urbanistična informacija, ki jo zahtevaš na UE (podatki o zazidljivosti, lastnik...) Najlepša hvala!... (SLONEP)
Toplotna črpalka (NN)
Pripravljam se za novogradnjo stanovanjske hiše (8x11m). Odločil sem se tudi za uporabo toplotne črpalke, in sicer za ogrevanje (talno ogravanje pritličja) in za pripravo tople sanitarne vode. Zanima pa me, kolikšen prostor v hiši bi moral zagotoviti za delovanje toplotne črpalke? Ali bi za ta namen zadostovala shramba cca 6m2?... (SLONEP)
Stran: 1 2 3
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog