Dobro zasnovano bivališče

V svojem bivališču preživi človek več kot polovico svojega življenja, čeprav ta delež zaradi hitrega in raztresenega tempa sodobnega življenja upada. Ravno zato je izrednega pomena, da je hiša dobro zasnovana, kar pomeni, da mora biti občutena, prijazna in tako že sama po sebi gostoljubna. Dobra arhitektura je tista, ki zadosti tem merilom in poskrbi, da se v hišo radi vračamo. Arhitekt načrtuje hišo tako, da v njej bivamo, ne zgolj stanujemo. Stanovati pomeni uporabljati stanovanjske površine po njihovi namembnosti in pomeni zgolj neko vrsto zavarovanosti pred zunanjim okoljem, streho nad glavo. Bivanje je nadgradnja stanovanja, v kakovostnem smislu, saj pomeni to, da v hiši rabi stanujemo, daje nam neko vrsto psihičnega ugodja.

Arhitektu je potrebno ob začetku načrtovanja posredovati nekaj podatkov o bodočih uporabnikih hiše, kot so:

  • število družinskih članov,
  • število in starost otrok,
  • število starejših oseb, ki bodo prebivale v hiši,
  • naš poklic, delo in prosti čas,
  • naš temperament, značaj, življenjski nazori, duhovna naravnanost.
Gradnjo je dobro načrtovati tudi tako, da zasnova hiše omogoča možnosti za spremembe, prilagoditve in samoodločanje glede notranje razporeditve in ureditve prostorov. Pri tem ni pomembna velikost hiše, temveč smotrna prostorska izraba, dobra in razumna povezava različnih območij oz. prostorov ter zmožnost spreminjanja znotraj zidov.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog