Načrtovanje individualne gradnje

Individualna gradnja je še vedno poglavitna tema arhitekture, pa naj si gre za prostostoječo, strnjeno ali kolektivno zidavo stanovanj. Poleg tega pa je poglavitna tema sodobne arhitekture individualnost. Vrednostna izhodišča, ki so merila kakovost v sodobni arhitekturi, lahko povzamemo v nekaj osnovnih načelih:

  • lega hiše mora biti prilagojena, povezana, izkoriščena in usmerjena;
  • zasnova mora biti preprosta, pregledna, celovita, prožna in odprta;
  • konstrukcija gospodarna, lahka, modularna in nevtralna;
  • prostor v gradnji udoben, privlačen in raznolik;
  • oblika pa mora biti skladna, urejena in prepoznavna.

Naloga sodobne arhitekture je zagotavljati javno kakovost zasebnih projektov. Z načrtovanjem in zidavo družinskih hiš lahko arhitekti na najbolj učinkovit način razširjajo vrednote, kot so zmernost, skladnost in smotrnost v najrazličnejših oblikah. Pri tem je vsak načrt rezultat kombinacije nekih vrednostnih opredelitev, danih pogojev, postavljenih zahtev, možnosti in omejitev.

Pomembna naloga je tudi usklajevanje domačnosti in sodobnosti pri gradnji individualnih hiš. Pri iskanju kompromisa med tradicijo in napredkom so najuspešnejši tisti arhitekti, ki so se naslonili na sodobno interpretirane tradicionalne prvine.

Pomembna elementa načrtovanja individualne gradnje pa sta tudi zmernost in varčnost. Tako varčna arhitektura pomeni premišljeno uporabo gradiv in gradbene tehnologije, pri tem pa se razumna zidava kaže v skromnih, zadržanih oblikah in omejenem izboru arhitekturnih elementov. Bistvo ekološke in varčne gradnje je gospodarno ravnanje z zemljiščem, kar dosežemo s premišljeno postavitvijo osnovne gradnje in pomožnih objektov.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog