Gradbeni nadzorniki

  • Gradbeni nadzor
    Gradbeni nadzor je preverjanje ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo in ali poteka v skladu z zahtevano kakovostjo.

  • Dejavnost nadzorstva
    Gradbeni nadzor v imenu investitorja opravlja pravna ali fizična oseba - nadzornik, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za projektanta ali izvajalca.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog