Oskrba ribnika

Vsak ribnik potrebuje nekaj vzdrževanja. Najmanj vzdrževanja zahteva naravni ribnik. V naravi ribniki in mlake sicer ne potrebujejo vzdrževanja, vendar se ves čas spreminjajo. Od majhnega kristalnega jezerca se počasi spremenijo v močvirje. V vrtu ne želimo imeti le močvirja, temveč več različnih oblik vodnega vrta: od ribnika do vlažnega travnika. Zato moramo redno skrbeti, da se ribnik ne spremeni.

Voda

Voda je najpomembnejši element ribnika. Kakovost in sestava vode imata velik vpliv na življenje in razvoj ribnika. Voda v ribniku, kjer je vzpostavljeno ravnotežje med vsemi elementi, je bistra in brez nezaželenih alg.

Pri prvem polnjenju ribnika uporabimo največkrat vodovodno vodo. Le ta je lahko trda. Trda voda ima negativen vpliv na rastline in pospešuje razvoj alg. Če je vodovodna voda pretrda, raje zberimo večje količine deževnice ali pa s pomočjo rezervoarjev pripeljimo vodo iz katerega izmed naravnih izvirov; pri tem moramo preveriti trdoto vode. Pribor za preverjanje trdote dobimo v akvarističnih trgovinah. Tudi dež v kombinaciji z apnenčastim kamenjem in skalami, lahko predstavlja vir trde vode. Pri nas je dež rahlo kisel – posledica o­nesnaževanja. Kisle kapljice raztapljajo apnenec, ki odteka v ribnik in voda postaja trda. Zato raje izberimo neapnenčasto kamenje in skale.

Drug pomembni dejavnik, ki je tudi v povezavi s trdoto vode, je pH vrednost. Le-ta nam pove ali je voda kisla (pH manjši od 7), bazična (pH večji od 7) ali nevtralna (pH enak 7). Bazična voda je idealna za razraščanje nezaželenih alg. Voda naj ima vrednost pH med 6,5 in 7. Voda  s pH vrednostjo večjo od 7,5 in manjšo od 6, je neprimerna.

Nitrati predstavljajo gnojilo za rastline, vendar v prevelikih količinah spodbudijo rast alg. Količina nitratov v vodi se spreminja s časom in je odvisna od razpadanja organskih snovi. Če v ribniku nimamo naseljenih preveč živali in redno odstranjujemo odmrle dele rastlin ter suho listje, ki pade v vodo, ne bomo imeli težav. Lahko pa se zgodi, da močno deževje spere z bližnje okolice in bregov večje količine organskih snovi. Količina nitratov bo narasla in pojavile se bodo alge. Nitrate najučinkoviteje odstranimo, če zamenjamo vodo in odstranimo mulj z dna.

Alge

Alge so nezaželene v ribniku. Zaradi njih postane voda kalna, omejujejo pa tudi rast rastlin, ker odvzemajo svetlobo. Problematično je tudi njihovo odmiranje, saj večje količine odmrlih alg porabijo za svoj razpad velike količine kisika in lahko pride do pomanjkanja kisika, ki je potreben za življenje vodnih živali.

Odstranjevanje alg je zahtevno delo in pogosto neuspešno. Najučinkoviteje je, da v ribniku vzpostavimo naravno ravnotežje. Z njim je preprečen prekomerni razvoj alg. Če pa se le pojavijo, imamo več možnosti. Alge lahko ročno odstranjujemo s pomočjo palice ali mreže. Pomaga tudi zasaditev oksigenatorskih rastlin, ki učinkovito porabljajo minerale in ogljikov dioksid, ki so potrebni za življenje alg. Če alg nikakor ne moremo odstraniti, uporabimo kemična sredstva. Pri uporabi se striktno ravnamo po priloženih navodilih. V skrajnem primeru nam preostane le, da zamenjamo celotno vodo v ribniku.

Rastline

Rastlinam ni treba posvečati veliko pozornosti. Ko se enkrat ukoreninijo in so razmere primerne, bodo lepo rasle. Redno jim odstranjujemo odmrle dele. Spomladi ali zgodaj jeseni redčimo in razdelimo rastline, ki so se preveč razrasle.

Škodljivci in bolezni

Škodljivci in bolezni so znak, da se je podrlo naravno ravnotežje. Boj proti njim je Sizifovo delo, če ne poskrbimo za obnovitev naravnega ravnotežja. Z večino škodljivcev na rastlinah se hranijo ribe. Največkrat zadostuje, da jih speremo v vodo. Liste lokvanjev lahko obtežimo in za en dan potopimo. Bolj zoprne so glivične bolezni rastlin. Če ne izginejo v kratkem času, moramo rastlino odstraniti in jo zdraviti v posebni posodi z bakrovim fungicidom. Ne uporabljamo raznih insekticidov in fungicidov v in v bližini ribnika, saj so zelo strupeni in bodo uničili večino življenja v vodi.

Priprava na zimo

Jeseni odstranimo vse odmrle dele vodnih rastlin. Redno odstranjujemo odpadlo listje. Če je v bližini več listavcev, namestimo mrežo, ki ščiti vodno površino pred odpadlim listjem. Na toplo prenesemo vse rastline vodnega vrta, ki niso prezimno trdne. Odstranimo vodno črpalko in črpalko za zrak. Ribe zimo preživijo v mirovanju, zato jih temeljito nahranimo. V zimskem času naj bo v ledu ves čas odprtina. Skozi njo bo lahko uhajal metan, ki nastaja pri razpadanju organskih snovi in je zelo nevaren vodnim živalim.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog