Alpske grede

Šotnate grede

So primerna rastišča za rastline, ki zahtevajo kisla tla. Postavimo jih lahko kot samostojne vrtne enote ali pa jih povežemo s skalnjakom. Dobro mesto je senčna (severna) stran skalnjaka. Mesto pod drevesi ni primerno. Zaželeno je, da gredo za kratek čas obsije sonce.

Primeren substrat je naravna šota. Uporaba nadomestkov (listni kompost, kokosova vlakna) je priporočljiva, saj pomaga ohranjati barja.

Primerne rastline:

  • gornik (Arctosaphylos sp.),
  • vresovica (Casiope sp.),
  • svišči (Gentiana sp.),
  • borovnice (Vaccinium sp.).

Dvignjene grede

Dvignjene grede so primerne tako za majhne kot tudi velike vrtove. V majhnih vrtovih z njimi bolje izrabimo prostor, v velikih pa jih uporabimo za različne obrobe. So neodvisne od talne vlage in primerne tudi za vrtove, ki imajo težka vlažna tla, neprimerna za alpske rastline. Dvignjene grede lahko izdelamo iz opeke, betonskih zidakov, naravnega kamna ali železniških pragov.

Grede lahko nasadimo z različnimi rastlinami, glede na osvetljenost (senčna, sončna stran). Rastline lahko nasadimo tudi v razpoke v stenah grede.

Primerne rastline:

  • nageljčki oz. klinčki (Dianthus sp.),
  • rodopska haberleja (Haberlea rhodopensis),
  • orlica (Aquilegia flabelata).
  • Alpski vrt >>
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog