Zahteve pri gradnji oskrbovanih stanovanj

Oskrbovana stanovanja so namenjena specifični populaciji, torej starejšim od 65 let, ki imajo svojevrstne potrebe in zahteve, zato mora biti tudi gradnja prilagojena tem posebnostim. Zahteve gradnje tako najemniških, kot lastniških stanovanj, so podrobneje določene v Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor. Podlaga za izdajo Pravilnika je bil Stanovanjski zakon.

V splošnem delu Pravilnik določa, da stavba ali del stavbe, namenjen oskrbovanim stanovanjem, ne sme imeti več kot 30 stanovanj in mora biti ločena funkcionalna enota s svojim vhodom.

Za vsako oskrbovano stanovanje mora biti zagotovljeno najmanj 0,8 parkirnega mesta, najmanj 20 % teh pa mora biti namenjenih funkcionalno oviranim osebam. Zagotovljeno mora biti še dodatno parkirno mesto za oskrbovalce oz. osebe, ki skrbijo za starejše. Če je gradbena parcela premajhna, lahko investitor manjkajoča parkirna mesta zagotovi na drugi, vendar ne več kot 200 m oddaljeni ustrezni površini. Ta možnost pa ne velja za parkirna mesta, namenjena funkcionalno oviranim osebam.

Vhod v stavbo z oskrbovanimi stanovanji mora biti širok najmanj 90 cm, vremensko zaščiten, ob vratih pa mora biti nameščen hišni telefon, ki zagotavlja zvočno komunikacijo s stanovalci. Določena je tudi širina (190 cm) in dolžina (150 cm) prostora za vhodnimi vrati.

V večstanovanjski stavbi ali v delu stavbe, ki ima tri ali več oskrbovanih stanovanj, mora biti v neposredni bližini vhoda urejen in opremljen vsaj en skupni prostor, namenjen druženju uporabnikov oskrbovanih stanovanj. Velikost skupnega prostora, ki mora biti neposredno naravno osvetljen, se določi tako, da je zagotovljen najmanj 1 m2 na vsako ležišče v stavbi.

V stavbi z dvema ali več etažami mora biti vgrajeno najmanj eno osebno dvigalo. Pravilnik določa tudi širino, višino in globino osebnega dvigala in velikost manevrskega prostora pred dvigalom, ki mora omogočiti uvoz in izvoz reševalnih nosil.

Za oskrbovance, tudi za funkcionalno ovirane, je pomemben varen in enostaven dostop do skupnih prostorov in opreme. Zato Pravilnik določa širino hodnikov, ki mora biti taka, da vsaj na vsakih 10 metrov omogoča srečanje dveh invalidskih vozičkov. Vhodni prostori, hodniki, veže, stopnišča, klančine in dvigala morajo biti orientacijsko dobro označeni, tako vidno kot na otip.

Pravilnik določa tudi minimalne tehnične zahteve glede zasnove oskrbovanih stanovanj. Prostor namenjen osebni higieni mora biti ločen od bivalno-spalnega prostora ali drugih prostorov. Prostori v oskrbovanih stanovanjih, ki so namenjeni bivanju in spanju, ne smejo biti ožji od polovice svoje dolžine in ne ožji od 220 cm. Širina prehodov, namenjenih komunikaciji med prostori, mora znašati najmanj 100 cm, tudi po namestitvi opreme.

Vsa vrata in vsaj eno okno morajo biti zasnovana tako, da jih lahko neovirano odprejo tudi funkcionalno ovirane osebe. V prostoru za osebno higieno mora biti ob nameščeni opremi mogoče obračanje invalidskega vozička. Vratno krilo se ne sme odpirati v kopalnico, vrata pa se morajo odklepati tudi z zunanje strani. Kljuke na vratih morajo biti nameščene od 90 do 110 cm nad tlemi. Na vratih mora biti mogoče namestiti pomožne ročaje (oprijemala), ki osebam na invalidskih vozičkih olajšajo odpiranje vrat. Vsi predmeti, namenjeni oprijemanju (profili držajev ograj, držajev ob stopnicah ipd.), morajo biti oglato oblikovani in omogočati enostavno oprijemanje. Vtičnice morajo biti vgrajene v višini najmanj 50 cm nad tlemi. Pragovi vrat pa so lahko visoki največ 2 cm.

V pravilniku so navedene tudi zahteve glede stopnic in klančin. Pri nivojskih razlikah terena, večjih od 4 cm, mora biti poleg stopnic tudi položna klančina. Držaj ob klančinah mora biti vsaj na eni strani v višini, da se ga lahko starostnik na invalidskem vozičku oprime.

V stanovanju ali izven njega mora biti zagotovljen lahko dostopen prostor za shranjevanje stvari. V vsaj v dveh stanovanjskih prostorih, obvezno pa v kopalnici, morajo biti vgrajene cevi za inštalacije, namenjene namestitvi naprave za klic v sili.

Zaradi funkcionalne povezanosti se oskrbovana stanovanja praviloma gradijo v bližini domov za starejše.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog