Zakaj graditi oskrbovana stanovanja?

Gradnja stanovanj

Naraščajoče število in potrebe starejšega prebivalstva ter podaljšana življenjska doba so pogojevale družbene spremembe tudi na področju oblik in varstva starejših ljudi. Ena izmed sodobnih oblik varstva starejših, ki presega do sedaj znano klasično obliko varstva v domovih za starejše, so oskrbovana stanovanja.

Poleg sprememb na nivoju družbe se je spremenil tudi odnos in razmišljanje starejših ljudi, ki na to neizbežno obdobje gledajo drugače, kot njihovi generacijski vrstniki v preteklosti. Sodobni starostniki doživljajo starost kot obdobje, ki je prav tako lahko smiselno, na svoj način zanimivo in polno izzivov. Vedno več starostnikov v tretjem življenjskem obdobju je aktivnih, veliko jih je še relativno zdravih in v dobri psihični kondiciji vse do pozne starosti. Ti, še vedno aktivni starostniki, se ne počutijo stare, ne potrebujejo institucionalnega varstva in želijo sami poskrbeti za svojo prihodnost.

Ne želijo obremenjevati svojih otrok, po drugi strani pa tudi ne želijo, da bi jih skrbelo zanje. Eden od zelo pomembnih dejavnikov, ki vpliva na kakovostno staranje, je zagotovitev varstva v primernem bivalnem okolju. Prav za to skupino starostnikov je oblika varstva in bivanja v oskrbovanih stanovanjih, ki omogoča letom primerno kakovostno življenje, najprimernejša.

Bivanje in varstvo v oskrbovanih stanovanjih omogoča starejšim najvišjo stopnjo izražanja individualnosti, intimnost in način življenja ter preživljanje prostega časa, ki se lahko v veliki meri približa preteklemu družinskemu načinu življenju. Življenje v lastnem gospodinjstvu, občutek svobode, neodvisnosti in kontrola nad lastnim življenjem, ustvarja pogoje za kakovostno preživljanje tretjega življenjskega obdobja. Zato je bivanje in varstvo v oskrbovanih stanovanjih bolj primerna in humanejša oblika varstva, v primerjavi z že poznanimi oblikami institucionalnega varstva v domovih za ostarele. Podatki o zasedenosti objektov z varovanimi stanovanji po posameznih občinah potrjujejo, da je zanimanje na slovenskem trgu za varovana stanovanja zelo veliko in da povpraševanje presega ponudbo tovrstnih stanovanj.

Ne glede na to, ali gre za lastniška ali najemna stanovanja, morajo graditelji upoštevati Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo oskrbovanih stanovanj, kar pomeni, da so ta stanovanja grajena po višjih standardih kot klasična.

Zakon sicer določa, da lahko v oskrbovanih stanovanjih bivajo samo ljudje, ki so starejši od 65 let, nakup pa je omogočen vsakomur. Tako je nakup takega stanovanja v zrelem obdobju lahko tudi naložba, saj ga lastniki lahko oddajo, dokler ga ne potrebujejo sami.

Dejanske spremembe v strukturi prebivalstva in nadaljnji trendi kažejo še povečanje števila starejših glede na celotno prebivalstvo. Za uspešen razvoj družbe postaja vse bolj pomembna kakovost življenja ljudi vseh generacij. Poleg tega današnji tempo življenja, okoliščine, kot so zaposlenost, oddaljenost ali zdravstvene težave, mnogim družinskim članom onemogočajo, da bi prevzeli vlogo oskrbovalca. Zato se gradnja oskrbovanih stanovanj kaže kot perspektiva razvoja bivanja in varstva starejših.

V prihodnosti se že načrtuje tudi izgradnja večjega števila nadstandardnih lastniških oskrbovalnih stanovanj, ki bodo nudila potrebno udobje po drugi strani pa bodo grajena in opremljena z energetsko varčnimi napravami. Ker je medgeneracijsko druženje obojestransko koristno, tako za mlade kot za starejše, pa se v tujini že gradijo tudi mešana stanovanjska naselja, ki vključujejo tako navadna kot tudi oskrbovana stanovanja.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog