Oprema oskrbovanih stanovanj

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, poleg zahtev za gradnjo opredeljuje tudi zahteve glede vrste opreme oskrbovanih stanovanj in skupnih prostorov.

V vhodnem prostoru v stavbo z oskrbovanimi stanovanji morajo biti nameščene omarice za pošto, in sicer v višini 60 cm, do največ 140 cm nad tlemi, ter polica za kratkotrajno odlaganje osebnih stvari. Omarice ter polica morajo biti nameščene tako, da ne ovirajo prehodov.

Več zahtev je v Pravilniku opredeljenih glede stanovanjske opreme. V kuhinji stanovanja z dvema ležiščema mora biti zagotovljen prostor za naslednje kuhinjske elemente: štedilnik s pečico, hladilnik, pomivalno korito, shrambno omaro, vse v velikosti 60 cm x 60 cm ter delovno površino najmanj 60 cm širine. Enake zahteve glede kuhinjskega bloka veljajo za oskrbovana stanovanj z več kot dvema ležiščema, s tem da se za vsako dodatno ležišče doda delovno-odlagalna površina poveča v širini najmanj 40 cm.

Za jedilni kotiček se predvideva dovolj velika jedilna miza in ustrezno število stolov, oboje pa mora biti v sorazmerju s številom ležišč. Tako je za vsakega oskrbovanca predviden stol v izmeri najmanj 60 cm oz. za en stol 80 cm dolžine in 40 cm globine mize, zagotovljen pa mora biti tudi prostor vsaj za dva dodatna stola.

V osrednjem bivalnem prostoru mora biti zagotovljen prostor za namestitev tako velike sedežne garniture, da vsakemu oskrbovancu pripada sedišče v velikosti 80 cm x 80 cm Obvezen element pa je tudi in TV-knjižna omara s širino najmanj 60 cm in globino 40 cm.

V prostoru ali delu prostora, ki je namenjen bivanju oz. spanju sta lahko največ dve ležišči.

Ležišče namenjeno enemu oskrbovancu mora biti veliko 90 cm x 210 cm, postelja za dve osebi pa 200 cm x 210 cm Spalni prostor mora biti dovolj velik, da se za vsakega oskrbovanca namesti tudi nočna omarica.

V vsakem oskrbovanem stanovanju mora biti zagotovljen za vsako ležišče prostor za visoko garderobno omaro s skupno širino najmanj 150 cm in globino 60 cm.

V vsaki kopalnici mora biti nameščen konzolni umivalnik, v višini najmanj 85 cm od tal, straniščna školjka do višine 45 cm od tal in prha s talnim odtokom brez kadi, pragov ali robom, višjim od 2,5 cm Tla prhe pa morajo zagotavljati hiter in nemoten odtok vode. Vodovodne armature morajo biti v enoročni izvedbi, pršna cev mora biti gibljiva z možnostjo nastavitve v različnih višinah ob steni.

Stranišče mora biti opremljeno s školjko v višini od 45 do 50 cm od tal in z manjšim umivalnikom. V oskrbovanem stanovanju mora biti zagotovljen prostor za namestitev in priključitev pralnega stroja velikosti 60 cm x 60 cm.

V oskrbovanem stanovanju mora biti v prostoru za osebno higieno in v še vsaj enem bivalnem prostoru nameščena naprava za klic v sili.

Poleg vseh teh zahtev je v Pravilniku tudi podrobneje določen potreben odmik od opreme oz potreben prostor pred omarami, pralnim strojem, odmik od stranic mize, kjer so predvideni stoli, prostor pred dostopnimi stranicami ležišča.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog