Storitve v oskrbovanih stanovanjih

Na osnovi Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev institucionalno varstvo v oskrbovanih stanovanjih obsega osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno nego po predpisih o zdravstvenem varstvu. Storitev se izvaja v funkcionalno povezanih in potrebam starejših ljudi prilagojenih stanovanjih.

Stanovalci oskrbovanih stanovanj imajo možnost, da izbirajo posamezne storitve ali pa pakete storitev. Storitve oziroma paketi storitev so odvisni od obsega pomoči, ki jo posameznik potrebuje glede na svoje zdravstveno stanje.

Osnovna oskrba vključuje pomoč pri organizaciji bivanja (osnovno čiščenje vseh ali posameznih prostorov stanovanja, odnašanjem smeti, postiljanje) ali pomoč pri pripravi hrane v stanovanju in pomivanju uporabljene posode, lahko pa se dogovorijo za dovoz že pripravljenih obrokov. Nudena pa jim tudi pomoč pri pranju, sušenju in likanju osebnega in posteljnega perila.

Socialna oskrba obsega pomoč starostnikom pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih opravil kot so hranjenje, oblačenje, slačenje, umivanje, opravljanje osnovnih higienskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov ter varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, ki so za starostnike zelo pomembni. Slednja vključuje pomoč pri vzpostavljanju socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom, spremljanje starostnika pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah oskrbovanca.

Občutek varnosti je ena od temeljnih človeških potreb. Še toliko bolj pomemben je ta občutek v tretjem življenjskem obdobju, ko fizične in psihične sposobnosti niso več takšne, kot so bile v mladosti oz. v zreli dobi. Zato je v oskrbovalnih stanovanjih zagotovljena možnost nujne pomoči preko klicnih centrov za pomoč na daljavo. Vsako oskrbovano stanovanje je namreč opremljeno s tako imenovanim »signalnim gumbom«, ki služi kot klic v sili, kar omogoča 24 ur dnevno funkcionalno in zdravstveno pomoč v trenutku, ko jo starostnik potrebuje (organizacija zdravniške pomoči, pomoč pri padcih, nenadni slabosti in podobno). Priporočljivo je, da se oskrbovana stanovanja gradijo ob domovih upokojencev oz. v sklopu centrov za starejše občane, kar omogoča uporabo socialno zdravstvene službe doma, v nasprotnem primeru pa mora biti ta služba posebej namensko organizirana (zdravstveni zavodi, regijski center za pomoč na domu). Za stanovalce skrbi strokovno usposobljena negovalna in zdravstvena ekipa, ki izvaja zdravstvenemu stanju in starosti primerno zdravstveno nego in oskrbo.

Stanovalcem oskrbovanih stanovanj so lahko na voljo tudi vse ostale storitve bližnjega doma starejših, kot so npr. prehrana v domski jedilnici, uporaba frizerskih in pedikerskih storitev, izposoja ortopedskih pripomočkov, storitev pralnice in drugih razpoložljivih storitev.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog