Oskrba starejših

 • Biološki vidik staranja
  Staranje je del življenja, neizogiben proces telesnega in duševnega spreminjanja posameznika. Začne se z rojstvom in poteka skozi vse življenjsko obdobje. Nastop koledarske starosti se največkrat povezujejo s 60 oz. 65 leti, sicer pa vsi poznamo stari rek, da je človek star toliko, kot se počuti.

 • Družbeni vidik staranja prebivalstva
  Staranje prebivalstva ima vpliv na celotno družbo, tako na mlade, delovno generacijo, kot tudi starejše. Družba se mora soočiti s problemom staranja prebivalstva in starejšim omogočiti, da se lahko brez težav vklapljajo v družbo.

 • Potrebe starejših
  S starostjo se potrebe starejših spreminjajo. Potrebujejo določene prilagoditve v okolju, kjer bivajo in sredstva za uresničevanje nekaterih specifičnih potreb.

 • Smernice razvoja oskrbe starejših
  Pregled sodobnih smernic razvoja oskrbe starejših. Če je bila ta oskrba včasih usmerjene tako, da so starejši le preživeli zadnje obdobje življenja, pa je danes poudarek na čim bolj samostojnem in aktivnem preživljanju tretjega življenjskega obdobja.

 • Dom starejših občanov
  Domovi za starejše ali domovi za upokojence so oblika institucionalna varstva namenjena starejšim od 65 let in drugim osebam s težavami.

 • Oskrbovana stanovanja
  Oblika varstva starejših, ki zagotavlja letom primerno kakovostno življenje, so oskrbovana (včasih poimenovana tudi varovana) stanovanja. Ta oblika varstva je velik korak naprej k humanizaciji odnosa do starejših.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog