Oskrbovana stanovanja

Ena izmed oblik institucionalnega varstva starejših so tudi oskrbovana stanovanja. Ta način bivanja in varstva se vedno bolj uveljavlja tudi pri nas. Oskrbovana stanovanja so namenjena predvsem starejšim od 65 let, ki jim zdravstveno stanje dopušča, da ob večji ali manjši pomoči strokovnega osebja živijo samostojno, hkrati pa se, zaradi možnosti socialne, zdravstvene in druge oskrbe počutijo varno in brezskrbno. Ta oblika bivanja je še posebej primerna za tiste starejše, ki nimajo svojcev ali pa jim ti zaradi različnih vzrokov ne morejo pomagati in pa za starostnike, ki živijo v manj primernih stanovanjih (arhitektonske ovire, stanovanjska stavba brez dvigala) ter za zakonske pare, ki zaradi visokih stroškov vzdrževanja hiše razmišljajo o preselitvi v manjše stanovanje. Oskrbovana stanovanja so prilagojena bivanju starejših, obseg pomoči pa je v oskrbovanih stanovanjih zaradi relativne samostojnosti stanovalcev manjši, kot v domovih za starejše.

Večina oskrbovanih stanovanj je grajenih v mirnih zelenih okoljih, izven mestnih središč, nekatera pa tudi na obrobju mesta v bližini zelenih površin. Tudi take lokacije imajo svoje prednosti, predvsem za tiste starejše, ki so bili že tekom aktivnega življenja navajeni na utrip mestnega središča, na kulturno dogajanje in obiske različnih prireditev. V sami zgradbi z oskrbovanimi stanovanji ali v njeni bližini so večinoma na razpolago različni lokali, ki nudijo različne storitvene dejavnosti (frizer, prehrambne trgovine, kavarna,…). Poskrbljeno je tudi za drugo infrastrukturo, ki omogoča stanovalcem hiter dostop do drugih bližnjih ali daljnih lokacij (postajališča avtobusnega prometa, cestna povezava). Sama ureditev okolice je za stanovalce zelo pomembna, saj večinoma nudi možnosti rekreacije (sprehajalne poti) in možnost aktivnega preživljanja časa.

Varovana stanovanja so večinoma najemna, v zadnjem času pa tudi lastniška in vseljiva pod določenimi pogoji. Površine stanovanj, lega, razgled in oprema oskrbovanih stanovanj so različni. Garsonjere in enosobna stanovanja so namenjena za bivanje ene osebe, dvosobna pa običajno za bivanje v paru. Najemna stanovanja si lahko oskrbovanci opremijo sami, ali pa proti plačilu uporabljajo že obstoječo opremo. Vsako oskrbovano stanovanje ima predsobo, kopalnico in dnevni prostor, lahko pa tudi zunanje površine (balkon, terasa, loža). V vsakem sklopu oskrbovanih stanovanj je skupni prostor, ki je namenjena medsebojnemu spoznavanju in druženju stanovalcev. Oskrbovanci lahko vodijo lastno gospodinjstvo in si obroke hrane pripravljajo sami, si jih proti plačilu naročijo, lahko pa se prehranjujejo v skupni domski jedilnici. Večina oskrbovanih stanovanj je namreč grajena ob domovih za starejše občane, kar omogoča enostavno koriščenje uslug in ponudb doma. Tako se stanovalci lahko vključujejo v različne domske aktivnosti, obiskujejo domske prireditve, uporabljajo domsko knjižnico.

Uporabniki v oskrbovanih stanovanjih imajo možnost, glede na svoje potrebe, zmožnosti in želje, izbrati obseg in vrsto pomoči. Lahko gre le za posamezne storitve ali pa za paket storitev. Usluge posameznih storitev osnovne in socialne oskrbe (čiščenje, pranje in likanje, prehrana ter druge storitve po naročilu) se zaračunavajo po veljavnem ceniku. Stanovalcem v oskrbovanih stanovanjih je zagotovljena tudi možnost uporabe celodnevne nujne pomoči preko klicnih centrov za pomoč na daljavo.

Glede na demografske trende in glede na način življenja mlajše generacije lahko v prihodnosti pričakujemo še večje povpraševanje po institucionalnem varstvu. Za oskrbovana oz. varovana stanovanja lahko rečemo, da so prihodnost kakovostnega preživljanja tretjega življenjskega obdobja. Splošno znano dejstvo je, da institucije in institucionalni red omejujejo svobodo in kontrolo posameznika, ter povečujejo njegovo odvisnost. Tega pa si ne želi nihče. Za zagotavljanje še višje kakovosti bivanja pa se v prihodnosti načrtuje izgradnja večjega števila sodobnih in tudi luksuznih lastniških oskrbovanih stanovanj, ki bodo poleg varstva zagotavljala tudi vse udobje in ugodje, ki si ga starejši nedvoumno zaslužijo.
 
 • Pogoji za pridobitev oskrbovanih stanovanj
  Pogoje za bivanje v oskrbovanih stanovanjih predpisuje »Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.«

 • Zakaj graditi oskrbovana stanovanja?
  Povpraševanje po oskrbovanih stanovanjih je veliko. V prihodnje se bo število starejših še povečalo, s tem pa tudi potrebe po oskrbovanih stanovanjih.

 • Zahteve pri gradnji oskrbovanih stanovanj
  Oskrbovana stanovanja morajo biti prilagojena potrebam starejših, ki se razlikujejo od potreb aktivne populacije. Država je s pravilnikom določila minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati oskrbovana stanovanja.

 • Oprema oskrbovanih stanovanj
  Opremo oskrbovanih stanovanj določa Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše. Pravilnik opredeljuje opremo, ki jo morajo imeti oskrbovana stanovanja.

 • Storitve v oskrbovanih stanovanjih
  Posebnost oskrbovanih stanovanj so storitve, ki so jih deležni stanovalci. Te so predvsem orientirane v pomoč pri vsakodnevnih opravilih, predvsem tistih, ki jih starejši težje opravljajo.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog