Vprašanja - Občine
Število ustreznih rezultatov: 486
Stran: ... 3 4 5 6 7 8 9 ...
Status cestišča in zapora ceste? (Valenska)
Pozdravljeni. V naselju imamo cesto, in sicer odcep od regionalne ceste, ki ga uporablja 6-7 lastnikov nepremičnin. Cesto vzdržujemo sami. Obstaja že desetletja, nismo pa se nikoli spraševali, ali je ta cesta javna oz. čigava sploh je. Problem pa je nastal, ko smo omenjeno cesto za cca. 1 uro zaprli, ker nam je tovornjak pripeljal gradbeni material in zato na cesti parkiral. To so vsi uporabniki vedeli in se strinjali. Se pa soseda, ki ceste sploh ne uporablja, pritožuje in pričakujemo, da bo naslednjič v takem primeru poklicala policijo zaradi nenajavljene zapore ceste. Kje bi izvedeli, čigava je sploh cesta? Kam bi sploh morali prijaviti zaporo ceste, ki (po moje) ni javna?... (SLONEP)
Kako naj izgleda osnutek soglasja s sosedom? (NN)
Zanima me, na kateri člen Zakona o graditvi objektov oz. na kateri člen ustreznega pravilnika naj se nanaša soglasje sosedov za izvedbena dela, ki ne potrebujejo posebnih dovoljenj (montaža klime, ograja, strešno okno)? Zanima me tudi osnutek oziroma vsebina takega soglasja in ali je tako soglasje potrebno overiti? Hvala za vaš odgovor!... (SLONEP)
Kako naj preprečimo smrad in neprimerno rabo parcele? (pero)
Pred leti je Občina dodelila nadomestno parcelo občanu, ki mu je zemeljski plaz poškodoval prejšnjo nepremičnino. Sedanja parcela je bila nekdanja cesta, katera je potekala pod mojo parcelo cca. 15 m globoko in ima obliko črke U. Sosed si je na tej parceli s pomočjo Občine zgradil novo hišo in ob njej svinjski hlev. Zaradi množičnega gojenja svinj prihaja sedaj s te parcele do neznosnega smradu. Ta smrad se zaradi vzgonskih tokov zraka vsako jutro in vsak večer, večinoma pa tudi čez celi dan, dvigne s sosedove parcele in se razširi po parcelah, ki se nahajajo nad opisano parcelo ter zasmraja, ne samo moje temveč tudi sosednje parcele in njihove hiše. Prav tako ta sosed kuri z drvmi in z dimom zakaja sosednje parcele. Predstavljajte si življenje pod takšnimi pogoji, sosed pa se požvižga na pozive po prenehanju povzročanja omenjenega. Menim, da je Občina slabo presodila možnost uporabe obstoječe nadomestne parcele, saj je le ta uporabna samo pod posebnimi pogoji, tako da ne bi bili oškodovani lastniki parcel in nepremičnin nad to parcelo. Glede na to, da bo zaradi lege nadomestne parcele vedno prihajalo do škodljivih imisij na sosednje parcele Vas prosim za mnenje kako prepričati občino, da uvede posebne pogoje rabe omenjene parcele. ... (SLONEP)
Sprememba namembnosti slaščičarna - kavarna? (matej)
V stanovanjskem bloku se v pritličju nahaja slaščičarna katere namembnost naj bi (po besedah najemnika lokala) nedavno spremenili v kavarno. Od upravnika smo že dolgo časa nazaj zahtevali uporabno dovoljenje za opravljanje dejavnosti kavarne, ampak tega še nismo prejeli. Zanima me, če je ta sprememba mogoča brez privolitve ostalih lastnikov stanovanj v bloku. Zaradi spremenjenee dejavnosti se je močno povečal hrup v stanovanjih in v okolici. Ali lahko zahtevamo kakšno odškodnino? Zanima me tudi, ali lahko vložimo pritožbo, če se je sprememba res zgodila.... (SLONEP)
Pridobivanje gradbenega dovoljenja na osnovi dokumentacije iz leta 2003? (irena)
Pozdravljeni. Avgusta 2003 je bilo na UE podana dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za stanovanjsko hišo. Vloga je bila popolna, vendar se ni plačal komunalni prispevek, tako da gradbeno dovoljenje ni bilo izdano. Ali se projektna dokumentacija od tega lahko uporabi za pridobivanje novega gradbenega dovoljenja in kaj je potrebno dodati oz spremeniti za ponovno vlogo razen obnovitve vseh soglasij. Hvala in LP.... (SLONEP)
Komunalni prispevek? (nasa)
Kupili smo parcelo v izmeri 900 m2. Na parceli sta že vodovodni priključek s števcem in električni priključek. Kanalizacije v naselju še ni, cesta pa je asfaltirana, pelje mimo parcele, ni pa last občine. Javne razsvetljave v ulici ni. Kaj vse bo oz. sme biti po teh podatkih obračunano v komunalnem prispevku? Hvala za odgovor!... (SLONEP)
Ali imam pravico do subvencije tržne najemnine? (Anja)
Dodeljeno mi je večje stanovanje kot je to določeno po normativih in za preostali del plačujem tržno najemnino. Neprofitno najemnino imam subvencionirano, zanima pa me, ali lahko subvencije uveljavim tudi za tržno najemnino. Vem, da se v določenih primerih subvencionirajo tudi tržne najemnine, ne vem pa kako je z tem če imaš za isto stanovanje 2 različni vrsti najemnin. Naj povem še, da plačujem profitno najemnino za 13 kvadratov stanovanja. Najlepša hvala za vaš odgovor! lp... (SLONEP)
Komunalni prispevek v Ljubljani? (manca)
Zanima me, koliko približno stane komunalni prispevek v Ljubljani (natančneje LJ-Šiška). Gre za 2.100 m/2 stavbo, v kateri bo športno-rekreativni center, z gostinsko ponudbo. Hvala.... (SLONEP)
Odkup nepremičnine zaradi javnega interesa? (nikki)
Zanima me, kaj vpliva na ceno pri odkupu nepremičnine za javni interes (država), če si v prodajo prisiljen. Ali lahko tržno ceno nepremičnine zvišaš zaradi selitve, stresa in drugih posledic selitve ter prisile v odkup, in kakšne so odškodnine v takih primerih. Hvala za odgovor. ... (SLONEP)
Postavitev ograje in odmik od meje? (NN)
Spoštovani, radi bi postavili žično ograjo višine 120 cm. Na vaši strani je obljavljen članek o pravnem vidiku o postavitivi ograje, kjer je citiran zakon o graditvi objektov - v tem primeru je potreben odmik brez soglasja sosedov 0,5 m. Na spletni strani Občine je objavljen Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine, kjer je zapisano, da so lahko ti objekti (medposestne ograje, dvoriščne ograje in oporni zidovi ) postavljeni brez soglasja somejaša tudi do meje, če s tem ni ovirana uporaba sosednjega zemljišča, v mejo pa s soglasjem somejaša. Pri preverjanju zadeve na internetu sem našel kar nekaj podobnih lokalnih odlokov, kjer je postavitev ograje od meje rešena različno (50cm, 30cm, do meje...). Kateri Odlok torej velja?... (SLONEP)
Kdo je lastnik? (viki)
Zanima me, kdo je lastnik parcele, če v zemljiški knjigi piše splošno ljudsko premoženje. Ali je to občina ali kdo drug. Poleg moje parcele je ta parcela in jo potrebujem za služnostno pot. Zato me zanima na koga naj se obrnem?... (SLONEP)
Napačna lokacijska informacija in odgovornost? (miha)
Pozdravljeni, že večkrat sem zastavil vprašanje in hvaležen sem za odgovore. Vendar situacija je takšna. Občina izda lokacijsko informacijo (urbanistično), da je zemljišče nezazidano stavbno zemljišče Pet let varčujem denar in ko privrčujem, se obrnem na Občino in ponovno zaprosim za lokacijsko informacijo, kjer mi napišejo, da je zemljišče kmetijsko (v teh letih ni sprejet noben akt ali odlok). Zgovarjajo se na različne zadeve in sedaj priznajo, da je prišlo pri prvi lokacijski informacije do napake, tako da je napačna oziroma nepravilno izdana. Ali ni tako, da mora biti lokacijska informacija točna, ne pa da te 5 let zavaja. Kaj lahko storim sedaj, da bi bilo zemljišče stavbno? Kdo je odgovoren za točne podatke na lokacijski informaciji in s čim odgovarja? In misel, po mojem mnenju zakon samo določa, če lokacijska informacija posega v gradbeno dokumentacijo v primeru kot je moj pa nihče nikomur nič ne more, se pravi Občina lahko piše lokacijske informacije prosto po prešernu, pa če so točne ali ne?... (SLONEP)
Občina in prisilni odkup zemljišča? (Damjan)
Pozdravljeni, Občina je na delu moje parcele, ki je v naravi pot do mojega in sosedovega dvorišča (ki ima služnostno pravico hoje in vožnje) in se na koncu naše parcele uradno tudi konča, zgradila kanalizacijsko in vodovodno infrastrukturo, s tem da je njen podizvajalec X pridobil moje soglasje za vzdrževanje in gradnjo le-te. Zanima me, ali me lahko Občina prisili v prodajo tega dela zemljišča in ali je dovolj, da ima služnostno pravico vzdrževanja in obnove infrastrukture? Oz. na kakšen način naj to uredim z Občino? Jaz ne želim prodati tega dela zemljišča. S podjetjem, ki je gradilo plinovod smo namreč naredili samo pogodbo o enkratni služnostni pravici, ki pa zajema tudi vzdrževanje in obnovo te infrastrukture. Hvala in lep dan se naprej.... (SLONEP)
Sprememba namembnosti zemljišča? (Katarina)
Na Občino sem oddala vlogo za spremembo namenbnosti nezazidljivega zeljišča (travnik) v zazidjivo. Menda je prišlo do spremembe zakona. Prej je bil rok za spremembe prostorskih planov do konca 7/2007. Zanima me, do kdaj mora Občina odgovoriti na prejeto vlogo in ali mora biti lastnik zemjišča prisoten pri ogledu zemljišča ko pridejo na ogled iz Občine. ... (SLONEP)
Pomota pri lokacijski informaciji in odgovornost? (miha)
Pozdravljeni, zanima me, kaj se lahko stori, če ti občina pred 6 leti izda lokacijsko informacijo in potem danes trdi, da je takrat prišlo do napake in da je nepravilna?... (SLONEP)
Ali nas Občina lahko izseli iz stanovanja? (NN)
Mene in mojo družino zanima, kakor tudi sosede, ali je mogoče da nas Občina izseli iz stanovanja za katerega redno plačujemo najemnino, kakor tudi vse ostale stroške. Ker je občina v denarni stiski bi sedaj stanovanja prodala, seveda pa je blok, kakor tudi vsa stanovanja v takšnem stanju, da se ga ne izplača kupit za ceno, ki jo ponujajo, pa nimamo denarja. Zanima nas, ali nas je mogoče pod prisilo izseliti ali nam morajo dati kakšen odpovedni rok in ali nam mogoče morajo oni poiskat nam primerno stanovanje. Lastnik stanovanja je Občina, upravnik pa stanovanjsko podjetje Ptuj, katerem tudi plačujemo mesečno najemnino. Pogodba se je podpisala pred leti s stanovanjskim podjetjem Ptuj. Po kratkem razgovoru z g. iz stanovanjskega podjetja to naj ne bi bilo mogoče. Seveda se sedaj obračam na vas, da mi to potrdite ali na moj naslov pošljete kakšen zakonski odlomek, da bom prepričan, da to res drži. Namreč, ker smo v družini štirje, bi moral v primeru prisilne izselitve najti potem temu primerno stanovanje, kar pa seveda ni lahko. Za odgovor se vam zahvaljujem v imenu vse družine, kakor tudi ostalih sosedov v bloku.... (SLONEP)
Občinska cesta gre preko mojega zemljišča- kaj storiti? (Bogdan)
Po vspostavitvi e- katastra sem ugotovil, da poteka občinska cesta mimo odmerjene meje poteka ceste, kot je stanje v zemljiški knjigi. Za celotno širino ceste, poteka cesta preko mojega zemljišča. To se je verjetno zgodilo zato, ker je na drugi strani manjše brezno in bi morali cesto nasuti. Od tega zemljišča pa mi občina še za nameček zaračunava prispevek za nezazidano stavbno zemljišče in katastrski dohodek. Prosim za priporočilo kaj je v tem primeru najbolje narediti? Kje naj začnem? Ali, da naj Občina odkupi zemljišče in po kakšni ceni, naj zahtevam odškodnino in vračilo davkov in prispevkov, da zahtevam prestavitev ceste? ... (SLONEP)
Uporaba funkcionalnega zemljišča? (Mateja)
Podedovali smo stanovanje v dvostanovanjski hiši. Zemljišče pripada Občini in je obravnavano kot skupno funkcionalno zemljišče. Lastniki so uporabljali zemljišče in ga upravljali vsak po svoje, sedaj pa želijo sosedje,ki imajo večji delež na stanovanjski lastnini, uveljaviti to tudi na zemljišču. Je to možno?... (SLONEP)
Gradnja parkirišča na meji- kaj storiti? (Miha)
Sosed iz konca ulice mi je omenil, da je Občina na njegovo prošnjo odobrila izgradnjo parkirišča na občinski zelenici, katere edini neposredni sosed sem jaz. Na drugih treh stranicah zelenica meji na ulico, trata velikosti 15X5 metrov pa je bila nekoč potok, ki je sedaj speljan v ceveh pod zelenico. Ta trata je od mojega vrta ločena z leseno prepustno ograjo, ob večini meje imam zelenjavni vrt, od moje hiše pa je v odseku 10m oddaljena med 2-3 metre. Ker mi javno parkiriče neposredno ob moji hiši in zelenjavnem vrtu res ne veseli, me zanima, ali je možno, da lahko občina brez da bi me obvestila sprejme takšen odlok in če je to možno, ali je še kakšen način, da se to prepreči, preden bi se začela dejanska gradnja. Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav.... (SLONEP)
Sprememba namembnosti zemljišča- kako izpeljati? (TomažM)
Ker poteka postopek spremembe namembnosti zemljišč preko občine predolgo..pri na že več kot 7 let ni bilo sprejetega novega zazidalnega načrta in tudi v naslednjih 2 let in nič ne kaže na to, me zanima ali je možno zadevo speljati individualno v lastni režiji z najetjem kake usposobljene organizacije oz. podjetja in če da, kdo na Gorenjskem je za tako delo usposobljen.... (SLONEP)
Odkup javnega dobra? (Ivan)
Spoštovani! Sem lastnik nepremičnine, ki meji na javno dobro (cesto). Del javnega dobrega, ki meji na mojo nepremičnino je zaraščen s travo, nihče ga ne uporablja in ga tudi jaz obdelujem (kosim travo). Zanima me, ali je mogoče in kakšen je postopek, da bi to javno dobro odkupil?... (SLONEP)
Predkupna pravica Občine- kaj storiti? (MATEJ)
Kupila sem hišo od svojega strica. Občina pa uveljavlja predkupno pravico za moje dvorišče, kje bi radi registrirali javno pot, samo zaradi dovoza do soseda, čeprav ima sosed možnost izgradnje dovoza po svoji parceli. OBčina bi rada uveljavljala javno pot, čeprav je od moje hiše pa do sosednje parcele samo 2.5m. Prosim za nasvet.... (SLONEP)
Ureditev meje z Občino- kaj storiti? (Igor)
Po starši smo podedovali hišo s parcelo. Živa meja raste na istem mestu že 40 let. O roba pločnika ceste je oddaljena 60 cm. Po najnovejših meritvah so pa ugotovili, da je naša živa meja še na občinski parceli. Tega nismo hoteli podpisati. Kaj nam lahko sledi oz. kaj naj mi storimo? ... (SLONEP)
Ali mi Občina subvencionira del fasade? (Kosta)
Svetovali so mi, da Občina krije sprednji del hiše, ki gleda na glavno cesto (lice). Preden se odločimo za novo fasado, me zanima če je to res. Lp-Kosta... (SLONEP)
Kako lahko spremenimo namembnost? (Martin )
Spoštovani! Rad bi gradil hišo max. 30m od obstoječega objekta. Na občini sem se pozanimal, da je to mogoče vendar mora biti to zemljišče nekmetisko je pa nažalost kmetisko. Zanima me ali lahko spremenim namebnost in ali bo nato mogoča gradnja ter kam se naj obrnem. To zemljišče se dejansko več ne uporablja kot kmetisko.... (SLONEP)
Ali bomo morali plačati komunalni prispevek? (NN)
Na zemljišču stoji cca 200 let stara hiša, ki je v zelo slabem stanju, zato želim čisto zraven zgraditi novo, staro pa porušiti. Zgrajeni so vsi komunalni priključki, zaenkrat v njej živi mama. Če se lotim nadomestne gradnje, sem kolikor vem, oproščena plačila komunalnega prispevka. V naši občini velja odlok, da se komunalni prispevek najprej plača, po zrušitvi starega objekta pa se denar vrne. Zanima me, kako je v mojem primeru, ko gre za tako star objekt - zgrajen je krepko pred letom 1967, takrat pa tovrstne zadeve še niso bile tako urejene kot danes. Niti ne vemo, kako je bilo takrat s plačilom komunalnega prispevka. Dejansko pa bo z rušenjem objekta jasno, da dvojnega obremenjevanja okolja oz. omrežij ne bo. Lahko kljub temu računam na povračilo denarja?... (SLONEP)
Sprememba rabe zemljišča? (JaNA)
Zanima me sprememba namembnosti in sicer, kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče, gre za travnik, ki bi ga želeli spremeniti v gradbeno parcelo. Zanima me, kakšen je postopek, kako zgleda vloga, komu se vloži, kaj je potrebno priložiti, kakšni so stroški, kakšna je sploh možnost spremembe, od česa je odvisna in kako dolgo se čaka nanjo? Za odgovor se vam najlepše zahvaljujem in vas pozdravljam! S spoštovanjem! Nina... (SLONEP)
Občina je spremenila javni dovoz v zasebno last- kaj sedaj? (MARIJA)
Občina je ukinila javno dobro, del dovoza do naše hiše, za katero urejamo legalizacijo. To je storila na pobudo soseda, kateri je gradil na občinskem zemljišču. To mu je tudi ugodila in ukinila javno dobro, brez da bi ostale lastnike o tej nameri oziroma odločbi obvestila. Sedaj je pa to pot prodala samo nekaterim sosedom, moji prošnji pa ni ugodila, kljub več prošnjam-zaradi osebnega interesa. Kaj lahko storim, razen tožbe, ki kot veste to dolgo traja.... (SLONEP)
Občinska cesta in nakup? (majda)
Občina je prodajala občinsko cesto za katero je do 9. 2006 trdila da je javno dobro, ampak že od 2002 ni bila. Zanjo smo dali vsi mejaši vloge za odkup že 4.2004, ampak po premisleku sem jaz dala vlogo za obnovitev te ceste za poznejšo potrebo dveh parcel, kateri sem podedovala 2005. Župan mi je dal rok za izdelavo ceste 2 meseca. Cena bi bila cca10-15 mio. Ker je jaz nisem naredila v tem času, je župan samovoljno prodal to cesto sosedu, brez da bi mene obvestil. Po njegovi izjavi zaradi velikih pritiskov.Ta cesta je bila tudi napačno izmerjena in so meje v tožbi. To cesto mi na določenih mestih nujno potrebujemo za služnost in za legalizacijo objekta- pot in kanalizacijske vode. Kako naj legaliziramo, če nam že sama Občina ovira postopek oziroma prodaja zemljišče po pritiskih, ne po zakonu o mejaših in predkupni pravici. Kaj naj storim.Ne mi svetovati tožbe, ker je to predolgo postopek. Hvala za odgovor.... (SLONEP)
Možnost prekategorizacije zemljišča? (urša)
Ali mi lahko prosim svetujete, kam se naj obrnem, da bi nekako pospešili postopek prekategorizacije kmetijske površine v zazidalno? Trenutno nimamo druge rešitve, vendar pa naj bi čakali 3 do 4 leta.Ali res lahko samo čakamo?... (SLONEP)
Stran: ... 3 4 5 6 7 8 9 ...
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog