Vprašanja - Občine
Število ustreznih rezultatov: 486
Stran: ... 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sprememba namembnosti zemljišča? (Jože Alenka)
Parcela leži tik ob cesti , čez parcelo poteka vodovod , elektrika in telefon. Je poleg dveh stanovanskih hiš ,ki sta oddaljni 30 in 50m. Na občini (manša podeželska opčina) pravijo, da iz njihove strani ni ovir za spremembo namembnosti. Pravijo pa da država podobne vloge zavrne. Zanima me, kako napisati obrazložitev da morebiti uspemo. Smo mlada družina,  spremembo rabimo za rešitev stanovanskega problema  Kmetijsko območje je uradno 1. kategorije, v resnici pa je teren grbinast in skalnat. Katere dokumente bi priložil zraven. Bi bilo pametno da vlogo napiše kakšen strokovnjak ,ali na koga se lahko obrnem za podrobnejši nasvet .Najlepša hvala za odgovor.... (SLONEP)
Napaka Občine pri kvalifikaciji zemljišča- kaj sedaj? (rok)
Pozdravljeni, pred leti so na Občini storili napako, katero prizavajo, tako je bilo moje zemljišče narobe prerisali v plan oziroma kasneje še v PUP, tako da je po njihovih papirjih zemljišče kmetijsko, dejansko pa je stavbno.  Zanima me, kako in v kolikšnem času lahko Občina popravi napako? Ssedaj se nekaj zgovarjajo, da cakajo do marca na nov zakon in podobno. Lp... (SLONEP)
Sprememba namembnosti? (Faros)
Spoštovani, pred leti smo v manjšem mestu, 100 metrov od centra, kupili zemljišče kategorizirano kot gozd. Zemljišče na severni strani meji na stanovanjske bloke, na ostalih straneh pa meji na individualne stanovanjske hiše. Radi bi spremenili namembnost zemljišča iz gozdnega v zazidljivo. Imamo izdelane tudi strokovne podlage, v katerih so mnjenja, da je to zemljišče primerno za stavbno zemljišče, saj je že sedaj obdano s hišami. Vendar pa je v občinskih prostorskih aktih to zemljišče opredeljeno kot gozdno, teh prostorskih aktov pa občina tudi nima namena spreminjati, saj bi rada to zemljišče kupila po nizki ceni kot gozd in tam sama začela z gradnjo objekta. Zanima me kaj storiti, da bi omenjenemu zemljišču lahko spremenili namembnost? Za odgovor se Vam zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam.... (SLONEP)
Oddaja neprofitnih stanovanj v Kranju? (Meta)
Podravljeni! Zanima me, kdaj bo razpis za oddajo neproftnih stanovanj v Kranju? In ali za oddajo neprofitnih stanovanj razpiše stanovanjski sklad ali Občina? ... (SLONEP)
Smotrna uporaba občinskega zemljišča in nakup? (Enes)
Na kakšen način bi lahko od občine kupil izbrano zemljišče (močvirje neprimerno za gradnjo) na katerem bi naredil velik ribnik, ki bi služil kot turistična zanimivost in ribogojnica! Na katera vrata moram potrkati za podrobnejše informacije.... (SLONEP)
Kako naj uredimo umiritev prometa na cesti? (Tar. K.)
Po naši ulici poteka veliko preveč prometa. Sosedje bi radi uredili ležeče policaje. Ali potrebujemo kakšno soglasje oz. kam naj se obrnemo?... (SLONEP)
Javna pot in škoda? (Mojca)
Spoštovani! Mimo stanovanjskega objekta, tik ob njem, poteka javna pot (uvrščena v Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest), po kateri vozijo tovornjaki, težki tudi po 40 ton (hruške). Na objektu se je že pokazala materialna škoda. Zanima me, kakšna je možnost in verjetnost omejiti vožnjo težkih tovornih vozil mimo hiše? Ali je za to pristojna Občina? Kdo je odgovoren za nastalo škodo? Za vaš odgovor se vam vnaprej najlepše zahvaljujem.... (SLONEP)
Dedovanje nacionaliziranega zemljišča? (Štefi)
Moja mama je leta 1953 s pravnomočnim sklepom OLO postala lastnica kmetijskega zemljišča, ki ga je pred dvema letoma Občina razglasila za zazidljivo zemljišče in pri tem odredila visok davek. Mama mi sedaj želi podariti to zemljišče. Zanima me, ali je še mogoče, da bi to zemljišče zapadlo pod denacionalizacijo (na upravni enoti so mi zagotovili, da ne) in ali lahko zazidljivo zemljišče (62 arov) obdržiš nezazidano. Hvala!... (SLONEP)
Služnostna pravica in pogodbene stranke? (NN)
Spoštovani, ali lahko Občina, kot služnostni zavezanec-lastnik nekategorizirane javne poti podeli fizični osebi (npr. v primeru novogradnje stanovanjske hiše) služnost napeljave telefonskega, električnega in vodovodnega priključka preko javne poti (prekop). V tem primeru sta torej pogodbeni stranki občina in fizična oseba. Zanima ma vaše stališče do obravnavane tematike, saj se zastavlja vprašanje samega vzdrževanja komunalnih vodov- mogoče bi bilo bolj smotrno služnost ustanoviti z upravljavci teh vodov.... (SLONEP)
Ali je dopustno pogojevanje soglasja s prodajo dela zemljišča? (IZI)
Ali lahko krajevna skupnost kot upravitelj vodovoda in kanalizacije v kraju kjer želim graditi pogojuje soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja z obvezno prodajo dela zemljišča na katerem bi rada uredila lokalno cesto za del naselja. Omenjeni del naselja že ima urejen dostop do hiš z urejeno asfaltirano cesto. ... (SLONEP)
Število parkirnih mesta? (Julija)
Pozdravljeni. Zanima me, kakšno je zakonsko določilo o številu parkirnih mest pri gradnji poslovno-stanovanjskega objekta in ali se potrebno število parkirnih mest razlikuje pri gradnji študentskega doma.... (SLONEP)
Rekonstrukcija regionalne ceste in gradbeno dovoljenje? (Rekonstrukcija regionalne ceste)
Spoštovani, zanima me ali gre po novem Zakonu o graditvi objektov rekonstrukcija regionalne ceste tudi samo na lokacijsko informacijo, glede na to, da se bodo spreminjala tudi krožišča npr. sedaj dva pasova, po novem pa bo dodan še tretji pas npr. zavijanje v levo/ desno, prav tako pa se bo delalo novo avtobusno postajališče (prestavljeno na drugo lokacijo ob cesti, ki se bo rekonstruirala. Glede na to, da imam ob tej cesti poslovni objekt, sem zainteresirana tudi za osebni posvet pri odvetniku, ki se ukvarja s to tematiko, saj je še nekaj dilem v zvezi s tem, dovozi-dostopi do lokalov v pritličju, odvzem zemljišča, ki predstavlja praktično funkcionalno zemljišče k objektu, možnost parkiranja itd.... (SLONEP)
Ali lahko župan glede na pritisk sosedov samovoljmo proda občinsko cesto? (Tisa)
Ali lahko župan glede na pritisk sosedov samovoljmo proda občinsko cesto, ki ima status javnega dobro in je delno ni videti v naravi, ampak nam je to edina pot do dveh kmetijskih parcel , ki sem jih podedovala leta 2005. Sedaj pa župan zahteva , da to cesto naredimo v treh mesecih, drugače bo prodana z izgovorom, da so bile izmere že narejene- čeprav smo mi bili že pred izmerami proti prodaji. Izmere niso dokončne, ker je sosed šel v tožbo proti občini. Izgradnja te ceste je pogojena z velikimi stroški cca 10 mio.... (SLONEP)
Plaz- kaj storiti? (selce)
Plaz odnaša hišo, tako da smo se morali nujno izseliti. Kaj mi svetujete ? Kako naprej? Kaj lahko pričakujem od države?... (SLONEP)
Kako prekategoriziramo cesto? (ČRT)
Pozdravljeni, imam zazidljivo parcelo, do katere vodi občinska cesta, ki pa ni kategorizirana kot javna. Na upravni enoti so rekli, da je potrebno cesto prekategorizirati v javno, da bom lahko pridobil gradbeno dovoljenje. Zanima me: kakšen je običajen postopek za prekategorizacijo ceste, ali obstajajo kriteriji po katerih se cesta prekategorizira v javno in kdo odloča o prekategorizaciji cest. ... (SLONEP)
Občina razlastila del parcele brez odškodnine-kaj sedaj? (elvis)
Leta 1972 nam je Občina odvzela kos parcele ne da bi nam plačala odškodnino . Po tolikih letih smo se odločili, da gremo na Občino povprašati za odškodnino, pa so nam odgovorili, da nam nič ne pripada Kaj narediti ?... (SLONEP)
JSS MOL - deljeno lastništvo? (Vrtnica)
http://www.jssmol.si/stanovanja.asp?tekst=rentni_odkup_stanovanj.inc [+] Gre za razpis JSS MOL - deljeno lastništvo, kjer je pogoj t.j. cena pod 1400 €/ m2 v Mestni občini LJ. Vprašanje je, kje sploh najti tako stanovanje, ki zadošča še vsem ostalim pogojem razpisa, če SSRS v tem času ne razpiše prodaje stanovanj v Mestni občini LJ oz. ali je tak razpis sam sebi namen? Ali mogoče narobe razumem pogoje in postopke razpisa? ... (SLONEP)
Kako spremenimo namembnost zemljišča? (JELKA)
Kupujemo parcelo 700 m2, od tega je cca 200 m2 njiva, ostalo zazidalno. Radi bi spremenili namembnost, tako da bi bila celotna parcela zazidalna. Ali še vedno velja zakon iz leta 2003, da se odškodnina ne plačuje več? Ali postopek prinaša kakšne druge stroške in kakšen sploh je postopek za spremembo namembnosti zemljišča?... (SLONEP)
Kdo je dolžan vplačevati v rezervni sklad? (igor)
Spoštovani! Kot nekdanji najemnik sem od Mestne občine odkupil stanovanje pred tremi meseci. Tako sem postal lastnik stanovanja. V stanovanjskem bloku v katerem živim so v fazi prenove celotnega ostrešja. Glede na to, da ima po zakonu občina svoj rezevni sklad me zanima ali je dolžna le ta plačati delež (% lastništva) za obdobje do mojega lastništva. Na občini trdijo, da je to stvar lastnika, kljub temu, da je po SZ-1, rezevni sklad premoženje hiše in s tem tudi obveza občini, da moj del od dneva njihovega lastništva tudi poravna. Ker je zadeva že v teku vas prosim za hiter odgovor.... (SLONEP)
Kdo mi da dovoljenje za premik? (Marko)
Prosim za hiter odgovor, ker bi v naslednjem mesecu radi izvedli ta premik pri pločniku, hvala! Prenavljali bomo ograjo, s tem pa tudi pločnik, saj bomo vrata, vhod za avtomobile premaknili 5 m v levo. Sedaj je treba pri obstoječem vhodu dodelati pločnik in na novem vhodu znižati pločnik, da lahko avtomobili prehajajo mimo, na vsem skupaj pa je na novo potreba tudi narisati talne označbe za parkirišča itd. Zanima me, kako lahko to opravim, ali imam sam pristojnosti, da to premembliram, ali moram vložiti vloge, da to naredi Občina, oz. dobiti ustrezna dovoljenja? Če, potem bi prosim, da mi poveste kje in katera dovoljenja rabim. Lepa hvala! ... (SLONEP)
Odtok meteorne vode? (Neja)
Občina je polno komunalno opremila zemljišče (elektrika, asfalt, javna razsvetljava, voda, kanalizacija, telefon), ki smo ga kupili. Na parceli je vrisan tudi odtok za meteorno vodo, ki pa v naravi dejansko ni bil izveden. Lokalna, novo narejena cesta teče okoli naše parcele (ki je vogalna), ob njej pa je speljana mulda za meteorno vodo. Cesta visi proti naši parceli, odtok mulde pa je speljan kar na našo parcelo. Zanima me, ali je dovoljeno, da nam občina spelje muldo na našo parcelo (naj povem, da bomo plačali izredno visok komunalni prispevek zaradi polne opremljenosti parcele). Ali je kje izrecno zapisano, da mora vsak lastnik nepremičnine, v našem primeru občina, poskrbeti za lastno rešitev in da ne sme teči voda na tujo posest? Vnaprej hvala za odgovor in lep pozdrav!... (SLONEP)
Ali mora Občina obvestiti lastnika o spremembi namembnosti zemljišča? (Rozalija)
Sem lastnica parcele z stavbnim zemljiščem, katerega sem podedovala od staršev. Vse skozi je bila parcela namenjena za bodočo gradnjo. Zato se si dala izdelati lokacisko informacijo za mojo parcelo in po prejemu le te sem prebrala, da je parcela v vaškem robu in zato ni možnja gradnja na njej, čeprav parcela leži med hišami s zgornje in spodnje strani novogradnjami pred njivami. Ali morajo pristojni na Občini obvestiti lastnika zemljišča o spremembi in uvrstitvi omenjenega zemlišča v vaški rob. S tem dejanjem sem bila oškodovana, saj je sedaj moja nepremičnina bistveno izgubila na vrednosti.... (SLONEP)
Kako do gradbene parcele? (MILENA)
Imam parcelo, ki je sestavljena iz treh parcelnih številk, v izmeri 15 ha. Na eni izmed parcel stoji transformator. Vse parcele imajo dostop na javno cesto, javni vodovod je na parceli legalno pridobljen. Srednja parcela se smatra kot neplodno, medtem ko sta ostali dve parceli sadovnjak oz. 2. kategorija zemlje. Parcele niso gradbene, čeprav je nasproti parcel samo čez cesto hiša in prav tako v vodoravni liniji ob cesti spet hiše, oddaljene približno 100m. Na urbanistični plan se pritožujem že od leta 1980 in kako do gradbene parcele?... (SLONEP)
Ali nam Občina lahko kar brezplačno vzame cesto? (Branka)
Pozdravljeni! V našem naselju imamo problem z privatno cesto. Prej kmetijsko zemljišče, se je sedaj preoblikovalo v več zazidljivih parcel. Do teh parcel poteka cesta, ki je v naši lasti in smo jo tudi asfaltirali z lastnimi sredstvi. Občina bi sedaj to cesto želela v upravljanje in sicer brezplačno. Zanima nas, ali smo dolžni cesto odpisati brez plačila ali odškodnine in ali nas lahko Občina toži v primeru, da na to ne pristanemo? Za čimprejšnji odgovor se vam zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.... (SLONEP)
Napačna lokacijska informacija- kaj sedaj? (racko)
Leta 2001 sem dobil urbanisticno informacijo, da je parcela nezazidano stavbno zemljišče! Sedaj sem dobil lokacijsko informacijo, za katero menim da ni popolna saj so le napisali, da je v preteklosti prišlo do pomote in da je parcela kmetijsko zemljišče. So takšne pomote dopustne? Ironija pa je, da sem se vedno v pup-u in občinskem planu voden kot stavbno zemljišče in mislim, da nimajo usklajenih planov z ministrstvom za okolje!? Kdo tukaj nosi odgovornost? Hvala za vaš cenjen odgovor in lp... (SLONEP)
Kako naj zgradim shrambo za orodje na kmetijskem zemljišču? (Primož)
Podedoval sem kmetijsko zemljišče, uredil nasad velik en hektar, rad bi zgradil leseno lopo za orodje, vendar v lokacijski informaciji ni dovoljena prav nobena gradnja na tem zemljišču. Kaj storiti?... (SLONEP)
Ali lahko Občina sama spremeni namembnost iz stavbnega v kmetijsko zemljišče? (bela snezinka)
Zemljišče je ves čas nezazidano stavbno zemljišče, kar dokazujejo dokumenti (iz leta 1994,1999,2001 in tudi danes je tako zarisano v PUP-u). Ssedaj pa mi Občina odgovarja, da je to zemljisšče kmetijsko!? Kaj lahko naredim, saj se mi iz dneva v dan dogaja skoda?  Ali lahko Občina sama spremeni namembnost iz stavbnega zemljišča v kmetijsko?... (SLONEP)
Ali lahko Občina spremeni zemljišče iz zazidalnega v kmetijsko? (mih)
Zanima me, če je možno, da Občina sprememni namembnost zazidljivega zemljišča v kmetijsko brez moje privolitve in obvestila meni? S tem se mi naredi gramozanska skoda?... (SLONEP)
Ali lahko gradim v gozdu? (Milan)
Kaj bi mogel narediti, da bi si lahko zgradil hišo na svoji parceli katere namembnost je gozd. ... (SLONEP)
Ali lahko zahtevamo odškodnino od Občine zaradi napačne lokacijske informacije? (razočarana davkoplačevalka)
Na podlagi ugodne lokacijske informacije za gradnjo objekta, ki je bila januarja 2005 izdana na ime prejšnjega lastnika, smo februarja 2005 podpisali pogodbo o nakupu zazidljive parcele. Mesec dni kasneje smo za kupljeno parcelo na svoje ime zaprosili za izdajo lokacijske infrmacije za gradnjo objekta. Nova lokacijska informacija, na katero smo čakali tri mesece, nam gradnje (za razliko od prejšnjega) ne dovoljuje do sprejetja PUP-a. Oba dokumenta se sklicujeta na iste pravne akte in zakone (vmes ni bilo sprejetega nobenega novega akta). Na vprašanje, kako se lahko informaciji razlikujeta, je občina odgovorila, da so se pri prvi informaciji zmotili in morajo zdaj zadevo urediti na legalen način. Obljubili so nam, da bodo PUP sprejeli po hitrem postopku, ki naj bi se končal letos spomladi. Zdaj smo izvedeli, da bo sprejem potekal po rednem postopku, ki traja p.b. 8 mesecev. Ker se obetajo še lokalne volitve se zadeva lahko zavleče v naslednji sklic, morebiti bo nekatere postopke potrebno ponoviti, nikjer ni garancije o sprejetju PUP-a,... Glede na to, da se škoda lahko šteje v miljonih (drugačna cena parcele glede na izdani lokacijski informaciji; naložen denar, ki ga ni mogoče koristiti; prihajajoča uvedba evra in enotna davčna stopnja, ki bosta po vsej verjetnosti podražili gradnjo) nas zanima, kakšne so naše pravice? Kaj lahko storimo oz. kakšne možnosti imamo za čimprejšnji začetek gradnje?... (SLONEP)
Stran: ... 4 5 6 7 8 9 10 ...
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog