Vprašanja - ObčineSprememba namembnosti slaščičarna - kavarna?

VPRAŠANJE:

V stanovanjskem bloku se v pritličju nahaja slaščičarna katere namembnost naj bi (po besedah najemnika lokala) nedavno spremenili v kavarno. Od upravnika smo že dolgo časa nazaj zahtevali uporabno dovoljenje za opravljanje dejavnosti kavarne, ampak tega še nismo prejeli. Zanima me, če je ta sprememba mogoča brez privolitve ostalih lastnikov stanovanj v bloku. Zaradi spremenjenee dejavnosti se je močno povečal hrup v stanovanjih in v okolici. Ali lahko zahtevamo kakšno odškodnino? Zanima me tudi, ali lahko vložimo pritožbo, če se je sprememba res zgodila.

(matej)


ODGOVOR:

V skladu s 14. čl. Stanovanjskega zakona:

1) Etažni lastnik lahko uporablja stanovanje v skladu z določbami tega zakona tudi za opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja, če izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje te dejavnosti.

(2) Za pridobitev dovoljenja za opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja, ki ga izda državni upravni organ oziroma za območje mestne občine pristojni organ mestne občine, pristojen za stanovanjske zadeve, mora lastnik pridobiti soglasja etažnih lastnikov, katerih solastniški delež predstavlja več kot polovico etažne lastnine v večstanovanjski stavbi.

(3) Pristojni organ iz prejšnjega odstavka zavrne izdajo dovoljenja, če lastnik, ki želi opravljati dovoljeno dejavnost v delu stanovanja, ni pridobil potrebnih soglasij iz prejšnjega odstavka in če gre za dejavnost, ki bi motila stanovalce pri mirni rabi stanovanj in povzročala prekomerno obremenitev skupnih delov večstanovanjske stavbe oziroma okolja.

(4) Zoper odločbo, s katero organ zavrne izdajo dovoljenja, je možna pritožba na ministrstvo, pristojno za stanovanjske zadeve.

(5) Občina lahko z odlokom opredeli dovoljene dejavnosti, ki se lahko opravljajo v delu stanovanja.

(6) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za najemnika stanovanja, ki potrebuje tudi dovoljenje lastnika stanovanja.

Torej, v skladu z zakonom se lahko pritožite, če je bila sprememba uporabe prostora narejena v nasprotju s predpisi.

Lahko se posvetujete še s strokovnjakom.

Poglejte:

 

06.07.2007 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog