Vprašanja - ObčinePredkupna pravica Občine- kaj storiti?

VPRAŠANJE:

Kupila sem hišo od svojega strica. Občina pa uveljavlja predkupno pravico za moje dvorišče, kje bi radi registrirali javno pot, samo zaradi dovoza do soseda, čeprav ima sosed možnost izgradnje dovoza po svoji parceli. OBčina bi rada uveljavljala javno pot, čeprav je od moje hiše pa do sosednje parcele samo 2.5m. Prosim za nasvet.

(MATEJ)


ODGOVOR:

Menimo, da v danem primeru nimate ravno veliko možnosti, saj ima Občina predkupno pravico in s tem prednost, da določno zemljišče prednostno odkupi, seveda pod enakimi pogodji kot vi.

Zakonodajalec je v posebnem poglavju Zakona o urejanju prostora določil, da lahko občina z odlokom določi območje predkupne pravice na nepremičninah na celotnem območju poselitve ali le na njegovem delu.

 

Lahko se posvetujete še s strokovnjakom.

Poglejte:

17.04.2007 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog