Vprašanja - Občine
Število ustreznih rezultatov: 486
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
Sprememba namembnosti zemljišča iz večstanovanjskega objekta v individualni objekt? (ERIK)
Pozdravljeni, imam eno vprašanje in sicer, v naši občini imamo zemljišče, kjer se predvideva gradnja vila blokov, del zemljišča so lastniki že prodali, kjer že rastejo vila bloki, del zemljišča pa so se odločili, da ga za gradnjo blokov ne bodo prodali, zemljišče pa je v urbanističnem načrtu predvideno še za en vila blok. Zanima me, v kolikor bi meni uspelo odkupiti del zemljišča, kjer se predvideva gradnja blokov, pa jim lastniki tega ne dovolijo ali je možna sprememba namembnosti zemljišča v zazidalno zemljišče za enodružinsko hišo oz. kakšni so postopki za izvedbo le-tega! Hvala za odgovor!... (SLONEP)
Košnja trate ob nedeljah? (Franci)
Ali je ob nedeljah in praznikih dovoljena košnja trate z motorno kosilnico?... (SLONEP)
Glavni vod vodovoda čez gradbeno parcelo in služnost? (ss)
Pozdravljeni. Čez parcelo, na kateri je iz strani občine dovoljena gradnja brez vsakršnih omejitev, poteka skoraj po sredini vzolž parcele glavni vod vodovoda, tako da gradnja praktično ni možna saj komunala zahteva odmik gradnje od voda za 3m. Prestavitev voda na rob parcele pa stane cca. 12k EUR, kar naj bi kril lastnik parcele sam. Ta vod je bil zgrajen pred približno 20 leti, Občina nima za to parcelo vpisane služnostne pravice, gre pa za parcelo v samem centru vasi oz. naselja. Zanima me, ali je možno od Občine zahtevati vsaj del pokritja stroškov prestavitve, še posebej zato ker zdaj nima služnostne pravice, katero bi ji po tem dali? Ali je mogoče graditi kljub temu čez vod, ker Občina nima služnostne pravice in, ali je možno, da se v primeru, da pride do česa na vodu, ne pusti izvajati popravljalnih del in si morajo vod speljati drugje, po zemljišču, ki je v javno dobro? Hvala za odgovor!... (SLONEP)
Možnost razlastitve? (vrtnica)
Občina nam zaradi širitve ceste želi odvzeti 120 m2. Za to nam ponujajo odškodnino za kmetijsko zemljišče, kljub temu, da gre za gradbeno zemljišče. Občina bi lahko cesto širila tudi na drugo stran, kjer ni hiš, ampak v tem primeru (odgovor občine) cesta ne bi potekala naravnost, ampak v ovinek. Zanima me, ali nas lahko v tem primeru kljub temu razlastijo?... (SLONEP)
Sprememba namembnosti parcele 3000 m2? (Simona)
Lastnica sem 3.000 m2 parcele, ki v pridobljeni lokac. informaciji izjavljajo, da je S del parcele, t.j. cca 800 m2 zazidljiv, ostalo pa je kmetijsko zemljišče-pašnik. Zanima me, če se da tako veliko parcelo razdeliti na 4 parcele (seveda bi vzela geodeta) in zahtevati spremembo namembnosti, tako da bi iz kmetijske postale zazidalne in kakšna je odškodnina za ta poseg občini Koper.... (SLONEP)
Predpisi in sosedov plevel? (bruno)
Zanima me, ali je sosed dolžan kositi travo ali lahko pusti, da plevel raste v neskončnost, ali obstaja tu kakšen zakon?... (SLONEP)
Plačilo odškodnine za spremembo namembnosti zemljišča? (babič)
Lep pozdrav, nameravam kupiti zemljišče .Občina je že sama vložila pobudo za spremembo v zazidljivo zemljišče. Mene zanima, ali potem moram plačati odškodnino za spremembo namembnosti. Hvala.... (SLONEP)
Stroški izvedbe vodovoda in kanalizacije? (Matej)
Izdano imamo GD, plačali smo komunalni prispevek (splošna raba: makedamska cesta, vodovod, kanalizacija) in prispevek za priključitev na javno vodovodno omrežje. Zanima me, kako je s stroški izgradnje infrastrukture in sicer je potrebna obnova obstoječega voda ali pa izgradnja novega. Kdo nosi stroške izgradnje? Hvala.... (SLONEP)
Oviranje poti na javnem dobru? (Iva)
Do naše parcele vodi nekategorizirana javna pot, ki je v katastru vknjižena kot javno dobro. Lastnik sosednje parcele je razširil svoj vinograd približno za 1 m na to javno dobro in s tem močno zožil dostop do parcele. Vprašanje je, kakšen je postopek, da se bo vzpostavilo prejšnje stanje, oz. stanje kakršno je v zemljiškem katastru? Kdo in kje lahko sproži postopek? Hvala za odgovor.... (SLONEP)
Ali je mogoča prepoved gradnje do leta 2015 ? (tina)
Pozdravljeni! S fantom sva v dar dobila parcelo na kateri je že stala hiša, del hiše so pred 8 leti porušili, del pa jo še stoji. Pred kratkim pa sva se odločila, da bova na tej parceli sezidala novo hišo. Na občini sva zaprosila za lokacijsko informacijo v njej pa piše: prepoved izvajanja gradnje za del naselja, kjer ni zgrajena kanalizacija! Nato sem se še osebno zglasila na občini in povprašala, če res nebova dobila gradbenega dovoljena, tudi če imava nadomestno gradjo in je na tej parceli že stala hiša (vodovodno in elektro opremljena) sama pa bi pri novogradji naredila biološko čistilno napravo. Zatrdili so mi, da v Logaški občini ne bo možno graditi in ne bodo izdajali nikakršnih koli gradbenih dovoljenj do leta 2015! Zanima me, če je možno oz. če lahko občina prepove kakršno koli gradjo za 7 let? Ali imava kakšno možnost, da dobiva gradbeno dovoljenje še pred letom 2015? Za odgovor se vam že v naprej zahvaljujem!... (SLONEP)
Možnost gradnje ? (Janez)
Pozdravljeni. Sem lastnik zemljišča 2. kmetijske kategorije. Zanima me, če na tem zemljišču lahko vsaj sanjam o gradnji stanovanjske hiše. Na Občini mi govorijo, enkrat o lokacijski info. enkrat o spremembi namembnosti in ta stvar se vleče že skoraj 3 leta. Lepo prosim za odgovor. Hvala l.p.... (SLONEP)
Odkup stanovanja v lasti MOM ? (F&B)
Lastnik mojega stanovanja je MOM. Jaz bi ga sedaj rad odkupil in me zanima kakšni vse so pogoji za nakup. Rekli so mi, da je ta odkup možen le v enkratnem znesku. Sem pa že 24 let najemnik tega stanovanja. Sedaj vas prosim za nasvet, ali je to stanovanje res možno odkupiti le v enkratnem znesku ali pa je odkup možen tudi po modelu dvojnega lastništva. Na MOM so mi rekli, da to omogoča le JMSS, direkten odkup od MOM pa na ta način ni možen. Sedaj me pa zanima ,če je to tudi res. Vem za določene občine v Slovenji, ki omogočajo odkup po modelo dvojnega lastništva. Moj problem je ta da je lastnik MOM in ne JMSS. Ali je in kakšne so možnosti da bi mi mogoče tudi MOM omogočila nakup po tem modelu? Hvala!... (SLONEP)
Kanalizacija in preprečitev gradnje ? (Lara)
S fantom sva v dar dobila parcelo na kateri je že stala hiša, del hiše so pred 8 leti porušili, del pa jo še stoji. Pred kratkim pa sva se odločila, da bova na tej parceli sezidala novo hišo. Na občini sva zaprosila za lokacijsko informacijo v njej pa piše: prepoved izvajanja gradnje za del naselja, kjer ni zgrajena kanalizacija! Nato sem se še osebno zglasila na občini in povprašala, če res nebova dobila gradbenega dovoljena tudi če imava nadomestno gradjo in je na tej parceli že stala hiša (vodovodno in elektro opremljena) sama pa bi pri novogradji naredila biološko čistilno napravo. Zatrdili so mi, da v Logaški občini nebo možno graditi in nebodo izdajali nikakršnih koli gradbenih dovoljenj do leta 2015! Zanima me če je možno oz. če lahko občina prepove kakršno koli gradjo za 7 let? In ali imava kakšno možnost, da dobiva gradbeno dovoljenje še pred letom 2015?... (SLONEP)
Komunalni prispevek v Občini Škofljica ? (Pika)
Lep pozdrav, zanima me kolikšna je približna višina komunalnega prispevka za kvadratni meter v Občini Škofljica. Hvala za odgovor in lep pozdrav, Martina.... (SLONEP)
Podatki o dovoljeni gradnji? (Sandi)
Zanima me, kje lahko pridobim podatke o sledečem. Želel bi postaviti hišo, za katero se bojim, da se ne bo skladala z okolico oz. z sprejetim urbanističnim načrtom v občini Celje. Zanima me, kje lahko dobim podatke o tem kakšne so zahteve na posameznem območju, ter ali željeno hišo lahko postavim na izbrani lokaciji? ... (SLONEP)
Odmik od kanalizacije ? (nataša)
Dogovarjamo se za nakup zazidljive parcele v izmeri cca. 32 x 19 m.Parcela je v primestnem naselju individualnih hiš. Po celi dolžini parcele poteka kalizacija, na zgornjem robu je oddaljena od meje parcele cca 2 m, na spodnjem robu pa cca 8 m. Kanalizacja je v globini 5-6 m. Zanima nas, kolikšen mora biti odmik temeljev nepodkletene hiše od kanalizacije? Za odgovor se vam zahvaljujemo!... (SLONEP)
Ukinitev zazidalnega načrta in gradnja ? (Nataša)
Pozdravljeni! Julija 2007 sem kupila parcelo. Za gradnjo je takrat veljal zazidalni načrt iz leta 1979. Začeli smo urejati dokumentacijo, postaviti nameravamo montažno hišo, podpisali smo pogodbo z naročnikom, izdelana je idejna zasnova, tudi urabnistični del, plačali smo tudi že aro za hišo, sedaj pa so zazidalni načrt ukinili in ne smemo več graditi. Na občino smo dali vlogo, v kateri prosimo, da bi nam gradnjo kljub vsemu dovolili, saj je soseska, v kateri želimo graditi, v celoti poseljena, naša parcela je edina, ki še ni pozidana. Odgovor z občine bo, da dokler sanacijski načrt za to občino ne bo izdelan, ne smemo graditi. To pa lahko traja kar nekaj časa. Poleg tega nas nihče ni obvestil, da se bo to zgodilo, oz. tik preden so zazidalni načrt ukinili, nam je bilo rečeno, da naj počakamo z urejanjem dokumentacije, saj bodo pogoji za nas potem bistveno bolj ugodni. Kaj lahko naredimo?... (SLONEP)
Kako lahko služnostna pot nastane javna pot ? (javna pot)
Zamima me, kako lahko na naši parceli , v zemljiški knjigi je vpisani pašnik, nastane javna pot, sprejeta na seji občinskega sveta. Seznanjena  s slednjim nisem bila. Slučajno sem izvedela, dobila v roke par dni nazaj sprejet Odlok sveta občine. Že prejšnja Občina je to tudi naredila brez naše vednosti. Kaj lahko zahtevam? Oče je dovolil samo dvema lastnikoma ustno, sedaj javna pot na našem zemljišču. Takih javnih poti je očitno ogomno brez vednosti lastnikov. Ali mi lahko sedaj vzamejo zemljo brez vprašanj? Hvala.... (SLONEP)
Komunalna infrastruktura in izvedba ? (Darko)
Dne 15.12.2005 sem vplačal komunalni prispevek za gradbeno parcelo. Kako dolgo ima čas krajevna skupnost, da izvede komunalni priklop na parcelo. Do danes (04.04.2008) je bil izveden samo vodovodni priključek (avg. 2006) in še to po dolgotrajnih pogajanjih. Kanalizacijski priključek pa še ni narejen, kljub temu, da je hiša že postavljena od decembra 2006. Zanima me, kako dolgo ima krajevna skupnost čas, da izvede komunalni priklop po pogodbi, kjer ni navedenag nobenega datuma. Hvala za odgovor.... (SLONEP)
Cesta po zasebnem zemljišču in izgradnja komunalnega voda ? (mt)
Po izgranji hiše smo hoteli v dogovoru s komunalo izgraditi in priključiti hišo na javno kanalizacijo, ko se je na komunalno podjetje oglasil lastnik zemljišča, po katerem naj bi potekala kanalizacija in prepovedal kakršna koli dela po njegovem zemljišču. Zemljišče po katerem bi potekala kanalizacija je dejansko njegova last, vendar je v naravi asfaltirana cesta, po kateri komunala izvaja zimsko službo in odvoz odpadkov do nižje stoječih hiš. Zanima me, ali lahko prepreči moj priklop na kanalizacijo (priklop drugje bi bil povezan z večjimi stroški in tehnično težje izvedljiv- postavitev črpalke) po tej cesti? Cesta je asfaltirana že preko 20 let. Ali komunalno podjetje sploh še lahko opravlja svoja dela po taki cesti v kolikor je dobilo prepoved izgradnje komunalnega omrežja? Kakšna so postopki, da ta cesta postane grajeno javno dobro?... (SLONEP)
Premičnina na javnem dobru ? (mt)
Vaščanka ima na javnem dobru postavljen svinjak. Pred leti ga je spomeniško zaščitila. Ali je to sploh dovoljeno, saj ni lastnica zemljišča na katerem stoji svinjak, ki je premičnina (nima temeljev)? Zaradi širitve ceste smo jo vaščani in kasneje tudi KS in Občina pozvali k prestavitvi svinjaka na bljižnje njeno zemljišče, vendar se lastnica ne odzove. Kako lahko dosežemo, da se dejansko izvede prestavitev in kdo je dolžan to storiti? Ali lahko to stori občina (kot lastnica zemljišča) brez njenega soglasja?... (SLONEP)
Parcela v rekreativno-športnem območju in možnost gradnje ? (Matej)
Sem lastnik 1500 m2 velike parcele, ki pa se nahaja v območju rekreacije in športa. Za to območje je predviden prostorski plan, ki ga bodo v občini javno razgrnili v mesecu aprilu. V lokacijski informaciji je določeno, da je to območje, ki je namenjeno samo gradnji športnih objektov. Na predvidenem prostorskem planu ni na tej parceli predvidene kakršnekoli gradnje športnega objekta, zato tudi občina ni izkoristila predkupne pravice. Zanima me, kakšna je možnost, da bi na tej že gradbeni parceli( ampak samo za športne objekte), dobil možnost gradnje za stanovanjsko hišo, ki bi bila združena z večjo telovadnico, v kateri bi se prav tako izvajala športno-rekreativna dejavnost? Prosim vas tudi za opis postopka, če ta možnost obstaja. Hvala za prijaznost in strokovnost, Matej.... (SLONEP)
Cenitev zemljišča s strani občine ? (Lucija)
Z Občino sem se dogovoril, da bi odkupil njihovo zemljišče, tako da Občina predhodno pridobi cenitev zemljišča za parcelo. Ta mi je pred kratkim po telefonu sporočila ceno. Ali je to v skladu s pravili? Ustno podajati ceno, brez vsakršne osnove. ... (SLONEP)
Pravice najemnikov ob rušenju hiše ? (Tijana)
Imamo sklenjeno najemniško pogodbo za stanovanje v hiši, katera se bo v kratkem rušila. Zanima me, katere pravice imamo ob tem - odškodnina, del odškodnine, ki jo dobi lastnik od Občine, kakšne pravice ima lastnik?... (SLONEP)
Pobuda za spremembo namembnosti zemljišča ? (xyz-ijk)
Ali se omenjeno pobudo lahko pošlje kar v obliki dopisa, v kolikor dotična občina še nima v ta namen predvidenega posebnega obrazca. Nekatere občine pač takšen obrazec imajo, druge pa ne. Ter kako je v tem primeru s plačilom takse? Vnaprej hvala.... (SLONEP)
Parcela v parceli in zazidljivost ? (inovator)
V sredini večje parcele (pašnik) je bila pred leti odmerjena in prodana manjša parcela, na kateri je kupec zgradil poslovni objekt. Torej sedaj ta večja parcela z vseh strani objema poslovni objekt. Ali to kaj poveča možnosti, da bo kdaj tudi ta parcela zazidljiva? Ter ali se ta možnost kaj poveča tudi s tem, da bi v tej veliki parceli dal odmeriti še eno manjšo parcelo podobno tisti na kateri je poslovni objekt, da bi bili torej zazidljivi obe podobni manjši parceli, odmerjeni od te večje.... (SLONEP)
Onemogočen vpis v zemljiško knjigo ? (Martin)
Starši so leta 1991 odkupili stanovanje od Občine. Ko so želeli vpisati v zemljiško knjigo jim to ni bilo omogočeno, saj so ugotovili da stanovanje ni v 100% lasti občine. Pojavili so se še 3 solastniki. Občina jim je torej prodala celotno stanovanje,katero sploh ni bilo v 100% lasti in to se vleče 17 let, pa še vedno ni ničesar razsojenega. Kupoprodajno pogodbo imamo, v tem času so odkupili še spodnje stanovanje in imamo v lasti celo hišo, ki je pa ne moremo vpisati v celoti v zemljiško knjigo, saj zadeva še ni rešena. Pred kratkim sem bil na občini in spet niso urgirali. Iz višjega sodišča so vrnili zadevo na okrožno. Povedali so nam, da lahko najdejo nadomestno stanovanje, vendar tega ne želimo, saj imamo v lasti celo hišo razen zgornjega stanovanja, kjer so še lastniki 3 osebe. Kaj nam je storiti?... (SLONEP)
Potrebna dokumentacija za izgradnjo športne razsvetljave in nogometnega igrišča? (Dejan)
Spoštovani, zanima me, ali za izgradnjo razsvetljave športnega igrišča dim 60 X 30 m potrebujemo PGD (višina stebrov 13,0 m) oz. kakšno vrsto dokumentacijo oz. soglasja potrebujemo. Zgrajeno imamo tudi igrišče, katerega bi želeli vnesti v zemlj. knjigo, vendar je bilo zgrajeno brez ustrezne dokumentacije. Ali za vnos potrebujemo pridobitev PGD?... (SLONEP)
Lokacijsko dovoljenje za bivalni vikend? (cvetka)
Imam lokacijsko dovoljenje za bivalni vikend, ali lahko pridobim elektriko in vodovod ? LP.... (SLONEP)
Počasna sprememba namembnosti? (kristi)
Kos zemlje na katerem je stalo nekoč stavbišče smo prenesli na njivo. Podali smo spremembno namembnosti iz kmetijskega zemlj. v zazidalno. Sedaj čakamo že 4 leta, da Občina naredi plan, pa še nič oz. vsako leto podaljšujejo. A je mogoče to kako prej rešiti, na kakšen drug način, da bi zadevo pospešili. V enem gospodinjstvu nas sicer živi sedem, zato bi rada z možem čimprej gradila. Ne vem zakaj se to prej ne reši, če prenesemo zazidalni del na kmetijsko zemljišče, bi se moralo verjetno kako drugače še rešiti oz. zadevo pospešiti. Pripravljena sva narediti vse, da se to čimprej reši.... (SLONEP)
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog