Vprašanja - ObčinePostavitev ograje in odmik od meje?

VPRAŠANJE:

Spoštovani, radi bi postavili žično ograjo višine 120 cm. Na vaši strani je obljavljen članek o pravnem vidiku o postavitivi ograje, kjer je citiran zakon o graditvi objektov - v tem primeru je potreben odmik brez soglasja sosedov 0,5 m. Na spletni strani Občine je objavljen Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine, kjer je zapisano, da so lahko ti objekti (medposestne ograje, dvoriščne ograje in oporni zidovi ) postavljeni brez soglasja somejaša tudi do meje, če s tem ni ovirana uporaba sosednjega zemljišča, v mejo pa s soglasjem somejaša. Pri preverjanju zadeve na internetu sem našel kar nekaj podobnih lokalnih odlokov, kjer je postavitev ograje od meje rešena različno (50cm, 30cm, do meje...). Kateri Odlok torej velja?

(NN)


ODGOVOR:

Za odmik od meje pri gradnji ograje velja Zakon o graditvi objektov ter na njegovi podlagi sprejet pravilnik o enostavnih objektih, ki določa da je navaden odmik od meje pol metra, ob pogoju da tega drugače ne urejajo izvedbeni pristorski akt Občine. Torej država dopušča možnost, da se odmiki za enostavne objekte lahko določilo z Odloki, torej na lokalni ravni.

V vašem primeru velja torej Odlok (odmik povzema  lok. info.) na področju katerega nepremičnina leži.

Za gradnjo ograje potrebujete le lokacijsko informacijo in upoštevanje določenih pogojev.

Poglejte še:

29.05.2007 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog