Vprašanja - ObčineKako naj preprečimo smrad in neprimerno rabo parcele?

VPRAŠANJE:

Pred leti je Občina dodelila nadomestno parcelo občanu, ki mu je zemeljski plaz poškodoval prejšnjo nepremičnino. Sedanja parcela je bila nekdanja cesta, katera je potekala pod mojo parcelo cca. 15 m globoko in ima obliko črke U. Sosed si je na tej parceli s pomočjo Občine zgradil novo hišo in ob njej svinjski hlev. Zaradi množičnega gojenja svinj prihaja sedaj s te parcele do neznosnega smradu. Ta smrad se zaradi vzgonskih tokov zraka vsako jutro in vsak večer, večinoma pa tudi čez celi dan, dvigne s sosedove parcele in se razširi po parcelah, ki se nahajajo nad opisano parcelo ter zasmraja, ne samo moje temveč tudi sosednje parcele in njihove hiše. Prav tako ta sosed kuri z drvmi in z dimom zakaja sosednje parcele. Predstavljajte si življenje pod takšnimi pogoji, sosed pa se požvižga na pozive po prenehanju povzročanja omenjenega. Menim, da je Občina slabo presodila možnost uporabe obstoječe nadomestne parcele, saj je le ta uporabna samo pod posebnimi pogoji, tako da ne bi bili oškodovani lastniki parcel in nepremičnin nad to parcelo. Glede na to, da bo zaradi lege nadomestne parcele vedno prihajalo do škodljivih imisij na sosednje parcele Vas prosim za mnenje kako prepričati občino, da uvede posebne pogoje rabe omenjene parcele.

(pero)


ODGOVOR:

Vaš primer je kar zapleten, zato vam svetujemo, da si poiščete strokovno pravno pomoč, ki vam bo zagotovila korektno vodenje postopka za ustavitev naštetih imisij in povrnitev odškodnine.

Po stvarnopravnem zakonu mora lastnik nepremičnine pri njeni uporabi opuščati dejanja in odpravljati vzroke, ki izvirajo iz njegove nepremičnine in otežujejo uporabo drugih nepremičnin čez mero, ki je glede na naravo in namen nepremičnine ter na krajevne razmere običajna, ali delajo znatnejšo škodo (imisije). Če so izpolnjeni zgornji pogoji, imate možnost  s tožbo pri pristojnem okrajnem sodišču zahtevati od lastnika nepremičnine, iz katere izvira smrad, opustitev dejanj, ki povzročajo smrad. Zadevo pa poskušajte še pred vložitvijo tožbe urediti po pristojni inšpekciji za okolje in prostor.

Poglejte:

06.07.2007 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog