Vprašanja - Občine
Število ustreznih rezultatov: 486
Stran: ... 14 15 16 17
Spremembe pri poslovanju z nepremičninami (NN)
Kakšne spremembe se obetajo na področju poslovanja z nepremičninami? ... (Urad za informiranje)
Tiho soglasje (D.M.)
Sem lastnik travnika (6 kat.) na katerem stoji montažna počitniška hišica. Za parcelo imam izdelano spremembo namembnosti zemljišča v stavbišče s stan. stavbo. Hišica je pravtako vrisana v katasterskem načrtu. Leta 1981 sem poslal prošnjo na občino Vič-rudnik za izdajo lokacijskega dovolenja-brez odgovora s strani občine. Ponovno prošnjo sem poslal leta 1982-brez odgovora. Moje vprašanje: ali obstaja pravno termin tihega soglasaj kadarni odgovora s strani občine? Kaj v takšnem primeru storiti? Na kakšen način in s kakšno dokumentacijo pridobiti priklop električne energije, ker občina noče izdati odločbe o priglasitvi del? Za odgovore se Vam lepo zahaljujem... (SLONEP)
Zazidljiva parcela (P)
Zanima me, katera dovoljenja in 'papirje' potrebujem za parcelo, da lahko pričnem z gradnjo? V naprej se Vam zahvaljujem za odgovor in lep pozdrav!... (SLONEP)
Komunalna taksa (A.B.)
Zanima me ali se komunalna taksa odmeri glede na celotno zemljišče ali samo na zazidljivi del? Hvala za odgovor.... (SLONEP)
Postavitev lesenega vikenda (S.G.)
Zanima me, kakšna dovoljenja oz. dokumentacijo potrebujem za postavitev manjšega lesenega vikenda (do 60 m2 )na nezazidljivi parceli (pašnik, travnik..). Ali je to sploh možno, če je parcela nezezidljiva.... (SLONEP)
Možnosti za pridobitev zazidalnih dovoljenj (T)
Pred kratkim sem dobil novega soseda, ki je odkupil parcelo v bližini moje. V roku šestih mesecev namerava graditi na svojem posestvu večnadstropno hišo. Ker je njegova parcela dokaj majhna in se stika z mojo, se bo hiša po načrtu, ki ga ima skoraj dotikala moje. To bo povzročilo, da bo njegov objekt skoraj v celoti zakril vso svetlobo na zahodnem krilu moje hiše. Kakšne so možnosti, da mu preprečim zidavo take hiše, ki bo ovirala normalen dostop svetlobe do našega zahodnjega dela hiše?... (SLONEP)
Stran: ... 14 15 16 17
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog