Vprašanja - Občine
Število ustreznih rezultatov: 486
Stran: ... 6 7 8 9 10 11 12 ...
Kdo lahko v naselju postavi grbine? (ROBI)
Zanima me, kdo lahko v naselju, na cesti oz.v ulici naroči in uredi ležeče policaje, da bi se s tem omejila hitrost avtomobilov? Imam pa tudi vprašanje, kje lahko nabavim cestno ogledalo, ki bi mi pomagalo pri vzratnem vključevanju iz garaže na ulico?  lp... (SLONEP)
Kdaj bo v občini Grosuplje začel veljati nov prostorski red? (mišo)
Kdaj bo v občini Grosuplje začel veljati nov prostorski red?Zaenkrat velja še PUP, katera veljavnost je bila z novim zakonom o urejanju naselij podaljšana.Zanima me, kdaj bo nov prostorski dokument v občini Grosuplje.... (SLONEP)
Kako naj dosežemo, da bo sosed uredil svojo parcelo? (Joško)
Ob stanovanjski hiši ( na vasi ) ima sosed v neposredni bližini vrt, katerega že več kot 10 let ne kosi in ne ureja. Na vrtu se je zasadilo razno drevje, grmičevje, trnje in visoka trava, kar omogoča skrivališče za razne živali ( kače, miši..). Njegov vrt meji na naš vrt. Sosed do svoje parcele nima uradne poti, lahko pa pride do vrta preko zemljišča treh različnih lastnikov. Bi mu, pa tudi mi dovolili preko našega zemljišča prehod, če bi uredil vrt. Kaj lahko storimo, da bo ta vrt vsaj za silo urejen - pokošen?... (SLONEP)
Ali lahko občina ovira prodajo celote? (NN)
Spoštovani!Ali lahko občina uveljavlja predkupno pravico, na za njih interesantnem delu zemljišča na katerem stoji hiša. Sicer hišo kot zemljišče prodajam kot celoto - z enotno končno vrednostjo.Ali s tem lahko ovirajo prodajo hiše in zemljišča kot celote?... (SLONEP)
Ali se pri gradnji hiše upoštevajo predpisi o požarni varnosti? (Tone)
Zanima me, če obstajajo kakšni predpisi, koliko morata biti posamezni individualni hiši odmaknjeni drug od druge glede požarne varnosti?... (SLONEP)
Ali sosed lahko zahteva nujno pot? (GETZ)
Občini smo dovolili spremembo poteka ceste preko naše parcele. Pot je spremenjena, odvzeli so nam zemljišče, vendar nismo dobili v zameno nobene odškodnine (ostali sosedje so dobili kos sosednje parcele). Vložena je bila zahteva za vračilo, ki še ni rešena. V zemljiški knjigi je del cestišča označen kot sporen. Naknadno je bila kupljena sosednja parcela. Lastnik parcele nam je poslal dopis na osnovi katerega prosi, da sklenemo pogodbo o služnostni poti. Ker zadeva še ni rešena, sosedu ne bomo dovolili pristop do parcele, saj mora preko naše zemlje. Kaj naj storimo? Ali lahko sosed zahteva nujno pot, ker je za cesta edini možen dostop do parcele?... (SLONEP)
Kako naj spremenimo namembnost zemljišča? (Nevenka & Borut)
Na občino Nova Gorica smo že oktobra 2003 dali vlogo za spremembo namembnosti zemljišča, in sicer iz gozda v gradbeno. Na občini smo dobili zadnjo informacijo, da zaenkrat se še vedno ne ve kdaj bo sprememba podana naprej v Ljulbjano, ker je baje trenutni zakon nejasen in občina ne ve, kako pripraviti prave dokumente. Ker se je med tem časom zamenjal tudi minister, so nam na občini sporočili, da čakajo na spremembe zakona od novega ministra in šele nato bodo podali tudi našo vlogo naprej. Zanima me, ali občina ima rok za oddajo spremembe plana? Ali lahko to na kakšen način pospešimo ? In koliko časa bomo še čakali, da država potrdi ali bo naše zemljišče gradbeno ali ne ?... (SLONEP)
Katero odškodnino lahko dobimo v primeru razlastitve naše nepremičnine v korist mestne občine? (Jure)
Podobno vprašanje je bilo že zastavljeno, vendar mi ni rajsnilo vseh vprašanj. Živim v cca. 150 let stari hiši, skupaj starši in starimi starši. Torej je to večstranovajska hiša? Sedaj bo občina zaradi graditve poslovno-stranovanjskega objetka rušila hišo. Kako je z nadomestno gradnjo? Kaj lahko od njih zahtevamo? Namreč odškodnine se nam ne splača vzeti, ker bo prenizka, da bi lahko kupili drugo hišo. V stanovanje pa tudi ne moremo iti tri družine.... (SLONEP)
Kako lahko vplivam, da se bodo prej sprejemali izvedbeni prostorski akti? (Sprememba namembnosti)
Pozdravljeni! Na občini Dravograd sem lani oktobra podal vlogo za spremembo namembnosti zemljišča. Takrat so mi dejali, da bom moral na odgovor počakati najkasneje do leta 2007, ko bodo sprejeli oz. izdelali nov prostorski plan. Sedaj me pa zanima, če lahko individualno kaj storim, da bo zadeva prej rešena! Hvala za odgovor in lep pozdrav!... (SLONEP)
Ali lahko gradim večstanovanjsko hišo na svojem zemljišču? (Idriz)
Zanima me, ali lahko na svojem zemljišču, kjer je dovoljena gradnja, gradim večstanovanjsko hišo kot fizična oseba ( 5-6 stanovanj) namenjeno izključno oddajanju? Hvala za odgovor... (SLONEP)
Ali se lahko razlikuje status zemljišča v ZK in lokacijski informaciji? (zemljiska knjiga)
Pozdravljeni! Zanima me, če je lahko ena parcela vpisana v zemljiško knjigo kot njiva, na občini v lokacijski informaciji za promet z nepremičninami pa zajeta v zazidalni načrt in v rubriki "podatki o namenski rabi prostora" vpisana kot območje poselitve?... (SLONEP)
Kolikšna je višina komunalnega prispevka v Občini Dol pri Ljubljani? (Rajmond)
Zanima me okvirna višina komunalnega prispevka v Občini Dol pri Ljubljani - Petelinje in kako se izračuna višina prispevka. Imam gradbeno parcelo veliko 1479 m2.... (SLONEP)
Kdaj bo razpis za najemna stanovanja? (Saška)
Zanima me, kdaj bo v Ljubljani naslednji razpis za najem neprofitnih stanovanj?... (SLONEP)
Ali se lahko zaračuna komunalni prispevek za 50 let nazaj? (POLONA)
Kupili smo 50let staro hišo z zemljiščem, ki ima naslednje priključke (javni vodovod, elektika, telefon), greznica je lastna. Hiša z zemljiščem je vrisana v kataster in vpisana v zemljiško knjigo. Želimo zgraditi nadomestni objekt in menimo, da smo dolžni plačati komunalni prispevek za razliko, kolikor se bo nova hiša povečala, to je 60m2.Občina pa želi zaračunati polni komunalni prispevek ( za vodovodno omrežje in cesto ), in to za kompletno zemljišče na katerem stoji stavba ( 900m2), ker menda stare hiše nad 30 let niso plačale komunalnega prispevka.Ali je možno, da ima občina odlok, ki toliko odstopa od republiškega odloka, oziroma ali ima pravno podlago, da nam zaračuna polni komunalni prispevek? Ali se res lahko obračunavajo komunalni prispevki za toliko let nazaj, čeprav je bila hiša zgrajena na osnovi gradbenega dovoljenja? Gre za občino Slovenj Gradec.Prosim za hiter odgovor.... (SLONEP)
Predkupna pravica občine (danaja)
Ali ima občina predkupno pravico na priobalnem zemljišču MORJA?... (SLONEP)
objekt ob regionalni cesti in vplivno območje (Marko)
Naš objekt leži ob regionalni cesti (mislim, da II. reda). Zanima me kakšno je vplivno območje in kakšne so naše pravice in obveznosti v zvezi s tem. Prav tako me zanima kakšne pravice in obveznosti ima država v takih primerih, predvsem zato, ker smo vedno omejeni na njeno soglasje. Nenazadnje smo omejeni v svoji pravici uporabe svoje lastnine, kar seveda nepremičnini po mojem mnenu znižuje ceno. Prosim za vaše mnenje in če lahko citirate zakonsko podlago, ki ureja to področje.... (SLONEP)
Predor pod Markovcem (PogledNaMorje)
Zanima me, kakšna ureditev stanovanjskih vrstnih hiš v Olmu-Koper (za tovarno TOMOS) je predvidena v naslednjih 10-ih letih? Na tem območju naj bi po nekaterih podatkih (tudi urbanističnih načrtih) potekala cesta s predorom pod Markovcem in s priključkom na obvozno cesto nad Izolo?... (SLONEP)
Kdaj bo sprejet prostorski plan občine Ljubljana? (MARIJA)
Pozdravljeni!Že leta 2002 sem vložila prošnjo za spremembo namembnosti zemljišča, ki je trenutno nezazidljivo. Takrat sem dobila odgovor od Oddelka za urbanizem, da bo v začetku leta 2004 sprejet nov prostorski plan občine Ljubljana?! Zanima me ali je plan že sprejet, oz. kako dolgo bo potrebno se počakati?... (SLONEP)
Vprašljiva zazidljivost parcele.. (NN)
V lasti imam zazidljivo parcelo v izmeri 672 m2. Na urbanističnem zavodu so sporočili, da ima občina v dolgoročnem planu tu graditi avtocesto. Ali ima v tem primeru občina odkupno pravico oz. kdaj lahko to parcelo prodam oz. ali ima še vedno enako vrednost kot zazidljiva parcela..? Hvala in lep pozdrav,Vesna... (SLONEP)
Enostavni objekt (Borut)
Kaksni samostojni objekti so po novem zakonu "enostavni objekti"? Konkretno,samostojni objekt kaksne kvadrature,izgleda ter nacina gradnje in namembnosti lahko postavim na lastnem zemljiscu brez pridobitve gradbenega dovoljenja?... (SLONEP)
Gradbeno dovoljenje (BR)
Ali je lokacijska informacija predpogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja? Namreč pri rekonstrukciji,adaptaciji stare hiše, sem dobil lokacijsko informacijo negativnega mnenja, češ da je moja parcela v dolgoročnem planu občine označena kot mirujoči promet. Hiša je vrisana v katastrskem načrtu in tloris ostane enak. Iz občine me nikoli niso obvestili in tudi v uradnem listu tega ni bilo objavljeno. Kaj to pomeni, za obnovo starejše hiše in kam se lahko obrnem?... (SLONEP)
Kakšne so možnosti invalidne osebe za socialno stanovanje v Kopru? (NN)
Zanimajo me možnosti za socialna stanovanja za mlajšo osebo - invalid (voziček) v Kopru.... (SLONEP)
komunalije-meteorne vode (ROBI)
Preteklo leto smo kupili od obcine zazidljivo parcelo za gradnjo hise.Sedaj smo ugotovili,da so iz ulice cestisca speljane meteorne vode na naso parcelo.Zanima nas kaj lahko storimo,da ta voda ne bi pritekala na naso zemljisce,posebno zato,ker smo s kletjo in pritljicjem nizje od cestisca.V tej ulici je tudi precpralisce samo za kanalizacijo ,pa tudi nekateri sosedje imajo speljane meteorne vode izpod ceste,kar na naso parcelo. LP/ROBI... (SLONEP)
Oddaja že najetega stanovanja (Luka)
Brat ima najeto stanovanje, ker ga ne uporablja in v njem ne biva bi ga pa dal v najem.Midva že imava sklenjeno najemno pogodbo, ki sva jo registrirala na UE:kaj morava storiti? Brat (ni lastnik nepremičnine) sklene pogodbo za oddajo stanovanja, jo priglasi na UE, je potrebno še kaj drugega (notarska overitev, prijava na davčnemu uradu in še kaj?Kako se plačuje davek na promet nepremičnin-se znesek najemnine prikaže samo v dohodnindki napovedi ali še kaj drugega. Hvala za odgovor.Luka... (SLONEP)
Odmik pomožnega objekta od meje (NN)
Prosil bi vas za če mi lahko poveste kaj storiti v primeru ko je sosed na dovozni poti pred tremi leti postavi nadstrešek skoraj na mejo (10 cm od posestne meje). Ta poseg je bil prijavljen inšpekciji .Postopek se sedaj nahaja na sodišču. Sedaj pa je sosed na občini uložil zahtevek za izdajo dovoljenja lokacijske informacije in občina mu je izdala pozitivno dovoljenje. Zanima me kako je možno izdati dovoljenje če je postopek na sodišču in pa kolikšen je minimalni odmik nadstreška od soseda da zato ne potrebuješ njegovega privoljenja. Zanima me tudi kako je z obveščanjem soseda pri izdaji pozitivne lokacijske informacije. Kako lahko sedaj ukrepam. Vse to se dogaja v občini Naklo. Za odgovor se vam v naprej prav lepo zahvaljujem. Lep Pozdrav... (SLONEP)
Sprememba namembnosti zemljišča in čakanje občine na državno strategijo (edi)
Pozdravljeni! Na parceli, katera po zazidalnem načrtu ni opredelejna za gradnjo, bi rad zgradil hišo. V letu 2001 pa je bila s strani občine izdana pobuda za zbiranje predlogov za spremembe, na katero sem se seveda odzval s svojim predlogom. Prvi odgovor je bil, da se ta sprememba bo zgodila, sedaj pa mi zatrjujejo, da je potrebno najprej počakati dokument Strategija prostorskega razvoja Slovenije, nato pa verjetno še nekaj let. Kako je s tem?... (SLONEP)
Najem stanovanja in obveznsoti glede priglasitve in davka (BERNARDA)
V lasti imam enosobnostanovanje v izmeri cca 43 m2. Če oddam stanovanje v najem me zanima kakšne posledice sledijo zame kot davkoplačevalca? Komu priglasiti najemno pogodbo? Kolikšen je davek in kako ga plačam?... (SLONEP)
Rok za izadjo lokacijske informacije (Erika K.)
Kakšen je rok za izdajo lokacijske informacije, če je to 15-30 dni kot je navedeno v zakonu, kaj storiti, če je organ ne izda v tem roku?... (SLONEP)
Sprejem PUP za k.o. Ježica (ROBERT)
Spoštovani. Sem lastnik dveh manjših parcel na območju k.o. Ježica, in sicer se obe nahajata na območju BK 5/1 na območju razpršene gradnje. Iz dveh strani mejita na območje BS 5/2 ki je namenjena stanovanjski pozidavi, iz tretje strani pa je cesta. Prosim če mi lahko poveste kdaj se bo sprejemal novi PUP za k.o. Ježica, oziroma kako se odda prošnjo oziroma pobudo da bi se ti dve parceli vrisali pod BS 5/2. S spoštovanjem Robert Belingar ... (SLONEP)
Stališče MOl o postavitvi klimatske naprave (Karina)
Zanima me, kakšno je uradno stališče MOL v lokacijskih informacijah glede postavitve klimatskih split naprav z zunanjimi enotami na stanovanjskih in poslovnih zgradbah na območjih blokovne gradnje v Ljubljani. Ali so na splošno postavitve takšnih naprav dovoljene ali prepovedane? Če bi bile prepovedane, zakaj jih je potem toliko na fasadah skoraj sleherne blokovne stavbe? No, videza stavb odkrito povedano prav v ničemer ne kvarijo. Lep pozdrav! ... (SLONEP)
Stran: ... 6 7 8 9 10 11 12 ...
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog