Vprašanja - ObčineNapačna lokacijska informacija in odgovornost?

VPRAŠANJE:

Pozdravljeni, že večkrat sem zastavil vprašanje in hvaležen sem za odgovore. Vendar situacija je takšna. Občina izda lokacijsko informacijo (urbanistično), da je zemljišče nezazidano stavbno zemljišče Pet let varčujem denar in ko privrčujem, se obrnem na Občino in ponovno zaprosim za lokacijsko informacijo, kjer mi napišejo, da je zemljišče kmetijsko (v teh letih ni sprejet noben akt ali odlok). Zgovarjajo se na različne zadeve in sedaj priznajo, da je prišlo pri prvi lokacijski informacije do napake, tako da je napačna oziroma nepravilno izdana. Ali ni tako, da mora biti lokacijska informacija točna, ne pa da te 5 let zavaja. Kaj lahko storim sedaj, da bi bilo zemljišče stavbno? Kdo je odgovoren za točne podatke na lokacijski informaciji in s čim odgovarja? In misel, po mojem mnenju zakon samo določa, če lokacijska informacija posega v gradbeno dokumentacijo v primeru kot je moj pa nihče nikomur nič ne more, se pravi Občina lahko piše lokacijske informacije prosto po prešernu, pa če so točne ali ne?

(miha)


ODGOVOR:

Na podobno vprašanje smo že odgovorili zato si odgovor lahko pogledate tukaj. Menimo, da Občina odgovarja odškodninsko, zato lahko za izvedeno napako zahtevate le odškodnino.

Poglejte še:

19.05.2007 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog