Vprašanja - Občine
Število ustreznih rezultatov: 486
Stran: ... 5 6 7 8 9 10 11 ...
Ali Občina utemeljeno ovira vpis lastništva v ZK? (Branko)
Leta 1991 sem po takratnem "Jazbinškovem zakonu" odkupil stanovanje v izmeri 79,34 m2. Stanovanje se nahaja v enostanovanjski hiši, ki ima celotno površino 163 m2. Hiša je stara preko 100 let, z debelimi zidovi (ponekod dvojnimi zaradi vlage in veliko nadstreška), zato taka razlika v kvadraturi. Hiša ima tudi veliko podstrešje, kamor sem že v precejšnem delu razširil stanovanje. Hišo sem vsa leta tudi sam vzdrževal (nova fasada, nov dimnik, okna, vrata, delna izolacija in podobno). Vse sem izvajal na lastne stroške po pojasnilu prejšnjega upravljalca občinskega Dominvest-a, ker sem lastnik edinega stanovanja v hiši. Problem je nastal ob poskusu vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo, ker sedanja občina (med tem novonastala) problematizira dovolilo za vpis v zemljiško knjigo zaradi podstrešja in večje kvadrature hiše od stanovanja, kar naj bi moral dodatno odkupiti. Prav tako bi moral dodatno odkupiti 114 m2 dvorišča (funkcionalno zemljišče), kar se mi niti ne zdi sporno, ker je v kupoprodajni pogodbi omenjeno da funkcionalno zemljišče ni predmet le te in bo prenos urejen z dodatkom k pogodbi. Zanima me ali je občina dolžna dovoliti vpis celotne stavbe v zemljiško knjigo in ali lahko zahteva dodaten odkup podstrešja. Hvala lepa za odgovor !... (SLONEP)
Ali lahko spremenim namembnost zemljišča? (Stane)
Sem lastnik parcele s potjo, hišo in gospodarskim poslopjem v izmeri 700 m2. Oče bi mi podaril parcelo cca 2000m2, ki meji na mojo in ji je v lanskem letu občina dodelila status gradbene parcele. To parcelo sicer uporabljamo kot vrt in mi to, niti najmanj ne odgovarja. Zanima me, če lahko spremenim namembnost, ali jo pripojim po darilni pogodbi k svoji kot nezadljivo, in bi jo rad nadalje uporabljal kot "ohišnico". Koliko bi lahko bila velikost ohišnice. ... (SLONEP)
Neprofitna stanovanja in čakanje? (as)
Ker se moram aprila 2006 izseliti iz stanovanja (sem podnajemnica), na razpisu 3. 12. 2005 pa sem bila uvrščena med dobitnike stanovanj v mestni občini Ljubljana, me zanima, kdaj bo potekalo dodeljevanje stanovanj po tem razpisu. Tudi poklicala sem že na Stan. sklad, vendar so mi dejali, da ŠE VEDNO rešujejo pritožbe (že 2 meseca!). Hvala za odgovor!... (SLONEP)
Ali sem upravičen do odškodnine za zmanjšano vrednost zemljišča? (RVK)
Preko zemljišča kategoriziranega kot zazidalno zemljišče je l. 1988 speljana glavna cev vodovoda - premer 1420mm. To zemljišče logično ni več zazidalno. S tem je zemljišču posledično zmanjšana tržna vrednost. Ali lastnik ima pravico do odškodnine in do kakšne? Hvala in lep pozdrav.... (SLONEP)
Ali se lahko rok za spremembo prostorskih planov skrajša? (Ado)
Sem lastnik zemljišča, ki je kategorije pašnik in neplodno. Na pristojni občini sem oddal vlogo za spremembo namembnosti zemljišča v zakonitem roku, ki je bil določen. Prostorski akt naj bi bil sprejet do julija 2007. Zanima me, če se lahko glede na kategorijo zemljišča ta rok kako skrajša, in če se lahko, na koga se naj obrnem in kakšno dokumentacijo potrebujem. Zahvaljujem se za vaš odgovor in lep pozdrav, Ado.... (SLONEP)
Kaj pomeni DL v splošni rabi? (Lana)
V zemljiški knjigi je v listu B vpisan kot lastnik nepremičnine (cesta) DL v splošni rabi- naslov ni podan. Kdo lahko v takem primeru daje soglasje za prekop zemljišča oz. kdo je dejanski lastnik predmetnega zemljišča?... (SLONEP)
Ali Občina brez moje vednosti spremeni namembnost parcele? (Boštjan)
Pozdravljeni! Ob nakupu parcele pred 4 leti je bila le-ta tretirana kot nepozidano stavbno zemljišče, torej zazidljiva, zato sem jo tudi kupil, ker se drži moje parcele. Pred dnevi sem šel na Občino in ugotovil, da ta parcela ni več zazidljiva. Zanima me, če lahko Občina brez moje vednosti spremeni namembnost parcele in me o tem sploh ne obvesti. Hvala za odgovor!... (SLONEP)
Ali lahko predlagam prodajo služnostne poti? (miša)
Leta 1961 smo z vpisom v zemljiško knjigo dovolili služnost sosedu, da je prišel do svojih zemljišč. Z leti se je pot vedno bolj širila, nastala je makadamska cesta, preko katere dnevno vozijo stanovalci hiš, ki so bile zgrajene na sosednjih zemljiščih. Ker ta cesta seka naše zemljišče (njivo), na drugi strani ceste je še cca 1,5 m do soseda, ki je popolnoma brezkoristen del me zanima, ali lahko kako prisilim občino, da to zemljišče skupaj s cesto odkupi in uredi javno pot. Do sedaj za uporabo tega zemljišča nismo prejeli nobenega nadomestila, vozijo pa se po njej vsi.... (SLONEP)
Ali lahko kupim neprofitno stanovanje? (Mateja)
Pred 15 leti, starši niso bili finančno sposobni kupiti stanovanje, ki ga je prodajalo podjetje, zato je to stanovanje prišlo v last občine (neprofitno stanovanje). Ali je možno sedaj kupiti to neprofitno stanovanje? Na koga se lahko v tem problemu obrnem, saj so mi na občini odgovorili, da to žal ni možno.... (SLONEP)
Ali lahko občina sprejema prostorski plan več kot tri leta? (Bojan)
V preteklem letu sem oddal predlog za spremembo zazidalnega plana. Rok za oddajo je bil konec septembra 2005. Ker do danes nisem prejel odločbe, sem se o zadevi pozanimal na Občini, kjer so mi objasnili, da odgovor lahko pričakujem šele julija 2007 oz. kasneje. Kako je to mogoče in ali res obstaja razlog (beri zakon oz. predpis s strani države) za tako nerazumno dolg rok? Zanima pa me tudi, ali v primeru, da občina sprejme nov prostorski plan, ki bo v zazidalno območje zajel tudi parcelo na kateri želim graditi to pomeni da bo potrebno vložiti tudi vlogo za spremembo namembnosti zemljišča in kmetijskega v zazidljivo. Hvala za odgovor!... (SLONEP)
Občina ne izda odločbe o plačilu komunalnega prispevka-ali gre za molk organa? (Marinka)
Preteklo je že več kot 60 dni odkar smo oddali vlogo za izračun komunalnega prispevka, vendar vse kaže da odločbe še nekaj časa ne bomo dobili. Zanima me, ali MO nima postavljenega 30 dnevnega roka po ZUP za izdajo odločbe, in kaj lahko storimo v tem primeru, glede na to, da je to še edini dokument, ki nam manjka za popolno vlogo na UE in da se nam 30 dnevni rok za dopolnitev vloge neusmiljeno bliža. Glede na to, da so zneski komunalnih prispevkov precej visoki, se mi zdi tak odnos občine do občana, da mora zato, ker želi te visoke zneske plačati, še prositi, skrajno nekorektno. Ali in kam se lahko pritožimo in kaj lahko storimo v primeru, če nam bo zaradi tega UE zavrnila vlogo za izdrajo gr. dovoljenja? ... (SLONEP)
Koliko stane sprememba namembnosti? (Tomi)
Spoštovani! Imam zemljišče, ki je napol sadovnjak, napol pa njiva. Zanima me, če je kakšna razlika kateremu delu zemljišča spremenim namembnost. Mislim na razliko v stroških. Hvala in lp.... (SLONEP)
Ali bomo morali plačati celoten komunalni prispevek ob nadomestni gradnji? (Klavdia)
Na zemljišču že stoji starejša hiša v kateri trenutno prebivamo in ima 130m2. Ker je hiša dotrajana bomo zraven zgradili novo hišo kot nadomestna gradnja v veličini 150m2. Stara hiša se poruši takoj po izgradnji nove. Na parceli je vodovod in elektrika. Zanima pa me, ali pri izračunu komunalnega prispevka občina računa v celoti novo hišo ali razliko med novo in staro hišo v kvadraturi?... (SLONEP)
Kako naj vpišem svoje stanovanje v zemljiško knjigo? (tadeja)
Kupila sem stanovanje v hiši, kjer smo trije lastniki. Glede na to, da nimamo vpisane etažne lastnine, sem se pozanimala, kaj lahko naredimo, izkazalo pa se je, da nam manjka vmesni člen, se pravi prenos lastništva med tedanjo Kmetijsko zadrugo in občino, ki je dve stanovanji v tej hiši prodala po Jazbinškovem zakonu, lastnik enega stanovanja pa je še občina. Kako naj sedaj vpišem svoje stanovanje v zemljiško knjigo?... (SLONEP)
Kako ugotovim status parcele in njeno lastništvo? (tanja)
Kje dobim podatke, katere parcele v občini so zazidljive in kdo so lastniki?... (SLONEP)
Kdaj je odškodninsko odgovoren projektant in kdaj občina? (Petra P.)
Projektant mi je naredil PGD dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na UE se je seveda zapletlo, saj projekt ni bil v skladu s pogoji  iz lokacijske informacije. Občinski akti naj bi se v vmesnem obdobju spremenili. Kdo je sedaj odgovoren, projektant ali občina?... (SLONEP)
Kako naj izpeljem nadomestno gradnjo? (Monika)
Pred 3 leti sva kupila kmetijsko zemljišče na kateri se nahaja objekt, ki je bil zgrajen pred letom ¸1967 in je ves ta čas v njem živela gospa. Objekt ni vrisan, ima pa hišno številko, nima pa niti elektrike, niti vode. Gospa je lansko leto umrla. Kot dokaz za legalizacijo gradnje imava fotografije iz leta 1970 in pa pričo. Ali je to zadosten dokaz za ureditev vseh papirjev za začetek "nadomestne" gradnje. Naj še enkrat omenim, da zemljišče ni zazidalno, se pa nahaja poleg zazidalnega zemljišča. Kakšen je vrstni red vseh postopkov, ki jih morava speljati? Ali o tej zadevi odloča le občina ali tudi ministrstvo za okolje in prostor preko prostorskega plana občine? Za odgovor se vam najlepše zahvaljujem.... (SLONEP)
Kako naj uredim prodajo parcele zaradi predkupne pravice občine? (MARJAN)
Občina ima na nepremičnini že več kot deset let predkupno pravico. Mi bi radi to prodali občini ali pa fizični osebi, vendar pa občina vedno uveljavi predkupno pravico, češ, da bo na tej parceli speljana lokalna cesta. Na vsako našo prošnjo za dokončno rešitev odgovorja že pet let, da bo zadevo rešila naslednje leto...Prosim vas, da nam poveste, kako naprej. Hvala za odgovor.... (SLONEP)
Ali zabojnik za smeti v novem večstanovanjskem objektu predstavlja del osnovne opreme? (Milan Cvek)
Ali v novem večstanovanjskem objetku zabojnik za smeti predstavlja del osnovne opreme, ki jo mora zagotoviti investitor oziroma prodajelec, ali to predstavlja dodaten strošek in investicijo kupcev stanovanj (poleg že plačane kupnine za stanovanje)? Hvala vnaprej za odgovor! ... (SLONEP)
Sprememba PUP-a-ali se kar tako lahko zazidljivo zemljišče spremeni v nezazidljivo? (Boris)
Z ustanovitvijo novih občin se je naša občina odločila da sprejme svoj PUP,do potrditve novega pa je veljal "stari" PUP po katerem so bile moje parcele vedno vse zazidljive.Parcele tvorijo eno celoto in mejijo na "novo" poselitveno območje. Javne razgrnitve se iz upravičenih razlogov nisem udeležil! Z novim PUP- om so mi oduzeli c.a.a. 7000 kvadratnih metrov zazidljive parcele,ki sem jih ravno nameraval podariti otrokom za rešitev stanovanjskega problema,delno pa prodati.To smatram za zelo velik poseg v moje premoženje brez moje privolitve z katerim je ogrožena eksistenca moje družine in reševanje stanovanjskega problema mojih družinskih članov kajti to je bil družinski kapital. Vlada naj bi PUP že potrdila. Prosim, če mi lahko lahko pojasnite, ali je to sploh mogoče in kaj lahko še storim! Za odgovor se vam najlepše zahvaljujem in vas lepo pozdravljam !... (SLONEP)
Kakšen je zakonit rok za izdajo odločbe za plačilo komunalnega prispevka? (Tinkara)
Zanima me, kakšen je zakonit rok za izdajo odločbe za plačilo komunalnega prispevka in kaj lahko posameznik stori v primeru, če se MOL zakonskega roka ne drži?... (SLONEP)
Cene nepremičnin v Novem mestu? (Anže)
Zanima me cena m2 nepremičnine v Novem mestu in okolici.... (SLONEP)
Veljavnost zazidalnega načrta? (Mirko)
Zanima me, če se lahko po določenem času (samodejno oz. pravno) prekine veljavnost odloka o zazidalnem načrtu? Odlok sameva že 15 let. Hvala. ... (SLONEP)
Ali obstajajo kakšne sankcije za lastnike zelenih površin, katerih ne vzdržujejo? (darija)
Pozdravljeni. Prosim za pojasnilo. 6 lastnikov si deli majhen travnik 840 m2. Okrog smo trije sosedje, ki imamo zgrajene tudi stanovanjske hiše in živimo na svojih parcelah. Problem je v tem, da tega travnika lastniki ne vzdržujejo in ne kosijo trave. Za okolico je to izredno moteče. Mi sosedje vsak s svoje strani počistimo travnik in ta travnik v bistvu vzdžujemo. Kaj nam je storiti? Hvala za odgovor. ... (SLONEP)
Kdaj bo objavljena lista za dodelitev neprofitnih stanovanj? (as)
Zanima me, kdaj bo objavljena prednostna lista zadnjega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj?... (SLONEP)
Kako naj dosežemo spremembo prostorskega plana? (Blaž)
Parcela v Rožni dolini (LJ) je po lokacijski informaciji opredeljena kot rezervat za potrebe ljudske obrambe. Ljudska obramba ne obstaja več, prostorski plan pa se bo spremenil šele leta 2007 ali kasneje. Ali je na tej parceli možno graditi oziroma odpraviti omenjeni akt?... (SLONEP)
Ali se lahko občina samovojno odloča, kaj bo naše funkcionalno zemljišče? (talita)
Živimo v manjšem bloku, ki ima 7 stanovanj. Stanovanje smo odkupili od občine. Izgleda, da smo kupili mačka v žaklju. Občina nam je prodala stanovanje s pripadajočim deležem funkcionalnega zemljišča. Zdaj pa, ko urejamo vpis v ZK, se je izkazalo, da smo lastniki samo stanovanj in ne parcele, ki je pod našimi stanovanji. Ali je to sploh možno? Poleg tega se funkcionalno zemljišče šele določa in ogromno dvorišče - parkirišče pred blokom (ki je v zemljiški knjigi še vedno vpisano v lasti občine kot dvorišče) naj ne bi bilo funkcionalno zemljišče, ampak naj bi na občini še premislili, koliko zemljišča naj nam dajo. Menda po zakonu potrebujemo le dostop v blok, parkirišča pred blokom pa niso nujna. Ali res ne moremo nič? Ali res lahko kar sami odmerijo, koliko nam pripada? ... (SLONEP)
Kakšne so obveznosti vodne skupnosti? (NN)
V lanskem letu smo kupili 27 let staro hišo s pripadajočim zemljiščem. Lastniki v hiši niso živeli in seveda niso urejali okolico hiše. Ob parceli teče potok, ki je v teh letih odnašal zemljo bivših lastnikov in struga potoka sedaj sega približno en meter v našo parcelo. Takoj po nakupu nepremičnine smo obvestili vodno skupnost in občino o dejanskem stanju in vodna skupnost je obljubila, da si bo stanje ogledala. Res so v letošnjem letu prišli na ogled (seveda ne bi prišli, če jih ne bi poklical meričnik, ki nam je delal izmero zemljišča) in strinjajo se, da je del struge potoka na našem zemljišču, vendar oni nimajo interesa ne sanirati stanja in tudi za odkup tega dela zemljišča niso zainteresirani. Ker bo potok še naprej delal škodo na našem zemljišču, saj ob vsakem večjem nalivu odnese še nekaj zemlje nas zanima, ali vodna skupnost res nima nobenih obveznosti do ljudi, ki so v podobnem položaju kot mi. Uslužbenka, ki si je stanje ogledala trdi, da nimajo obveznosti in tudi interesa ne, če pa bomo karkoli urejali po svoje, pa moramo dobiti njihovo soglasje. Za urejanje na lastno pest, tudi mi nimamo prevelikega interesa, saj je sanacija povezana z ogromnimi stroški, ki pa jih resnici na ljubo, sami nismo pripravljeni kriti (bili pa bi pripravljeni nositi del stroškov). Ali se naj res sprijaznimo, da nam bo potok še naprej delal škodo, oziroma je morda pa le kakšna možnost, da zahtevamo kaj od vodne skupnosti, ali pa morda od občine? Prosimo, da nam odogovrite čim hitreje, za kar se vam najlepše zahvaljujemo.... (SLONEP)
Kdo je pristojen za postavitev hitrostnih grbin v naselju? (IVO)
Zanima me, kdo lahko postavi grbine v naselju, s katerimi bi se omejila hitrost vozil? Lp... (SLONEP)
Kdo lahko postavi hitrostne grbine? (bobi)
Zanima me, kako bi stanovalci ulice omejili hitrost vozil? Kje lahko kupimo ležeče policaje? Lp... (SLONEP)
Stran: ... 5 6 7 8 9 10 11 ...
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog