Vprašanja - Občine
Število ustreznih rezultatov: 486
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
Zmanjšanje vrednosti zaradi prekategorizacije zemljišča? (Mocnik)
Zaradi spremembe namembnosti iz zazidljive v kmetijsko površino je zemljišče izgubilo bistveni del vrednosti. O tem postopku, razen splošne razgrnitve prostorskega plana, nismo bili obveščeni. Ali smo upravičeni do odškodnine? ... (SLONEP)
Širitev obstoječe ceste brez nađega soglasja? (Tanja)
Spoštovani, v občini so potrdili načrt za širitev obstoječe (občinske, državne) ceste, ki poteka tudi mimo naše hiše. Po neuradnih informacijah naj bi jo širili v naše dvorišče in glede na to, da je le to majhno, verjetno tudi v del, kjer stoji hiša. Zanima me, kje bi lahko dobila izpisek oziroma izris predvidene širitve ceste, kakšen je postopek v navedenm primeru s strani občine, ter kakšne so naše možnosti. Za vaš odgovor se vam vnaprej najlepše zahvaljujem. ... (SLONEP)
Ali lahko Občina med postopkom prodaje spremeni status zemljišča? (Frenk)
Od občine sem dobil odobren odkup del zemljišča javnega dobro, ki meji na mojo parcelo. Gre za zemljišče, v lasti občine, ki ima kategorijo oz. vrsto rabe POT. Namen odkupa 100m2 je ureditev dovozne poti do javne ceste. Teren je plazovita, nerodovitna, brižina, ki ga konstantno moči voda. Po parcelaciji, ki sem jo že plačal, je cenilec ocenil vrednost odmerjene parcele. Ali se cenitev lahko izvede brez vednosti in prisotnosti kupca? Iz pogodbe, ki je nisem še podpisal, je razvidno, da je v tem času dogovorov, odmerjen del dobil status Stavbnega zemljišča, na katerem ni objekta. Vrednost odmerjenega zemljišča je zrasla na vrtoglavih 40€/m2, kar je skoraj enako vrednosti komunalno urejenemu zemljišču na tem območju. Kaj lahko storim, z ceno se ne strinjam, kje so lahko moji argumenti, če se po občinah prodaja kategorija poti od 5€/m2 do max 15€/m2. ... (SLONEP)
Obnova ceste in dolžnost Občine? (Dušan)
Pozdravljeni, zanima me, kako je, če se občina odloči za obnovitev ceste oz. bankine. Ali je potrebno kakršnokoli soglasje lastnikov zemljišč ob sami cesti? Cesta je bila namreč zgrajena (asfaltirana in razširjena) leta 1986, takrat smo prostovoljno odstopili cca 1m zasebnega zemljišča, ki pa ni bilo nikoli nikjer zavedeno, zato še vedno plačujemo katastrski dohodek iz te površine. Sporni ni ta del zemljišča, moti nas sedaj širjenje bankine in dvig le-te, ta bo poškodovala našo ograjo cca. 10-30 cm ograje bo pod njo. Zanima me, če mora občina zaprosit za soglasje oz. povrnit narejeno škodo? Navsezadnje gre za zasebno lastnino postavljeno na zasebnem zemljišču. ... (SLONEP)
Služnostna pravica in nakup s strani občine? (AKA)
Od občine Celje kupujem 120 m2 zemlje, ki je med mojo parcelo in cesto. Poslali so mi prodajno pogodbo in pogodbo o ustanovitvi služnosti. V njej je člen, ki pravi, da se na predmetni nepremičnini ustanovi brezplačna trajna služnostna pravica gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanja, nadzora objektov javnih komunalnih vodov.  Je to potem sploh moja parcela? Ali ni to malo preveč splošno napisano in kar za celo parcelo? ... (SLONEP)
Ali je mogoče vračilo komunalnega prispevka? (Viki)
V zvezi s pridobivanjem gradbenega dovoljenja za prizidek sem plačala komunalni prispevek. Ker pa sosedje ne dajo soglasja, ne bo izdano gradbeno dovoljenje. Kako in kje (postopek) lahko zahtevam vračilo komunalnega prispevka, ki je precej visok znesek. Najlepša hvala za odgovor. ... (SLONEP)
Čigavo je/bo stanovanje? (didi)
Že 17 let živim z družino v neprofitnem stanovanju v občini Postojna. Ko smo se vselili, so nam rekli, da bomo v roku 2-3 let lahko odkupili to stanovanje. Ko je prišel čas za to, je občina rekla, da ona ni lastnik ter da točno ne ve kdo je lastnik niti upravnik (govori se, da je MORS lastnik), zato se tudi 17 let ni nič vlagalo v stanovanje, kot posledica tega pa je kar precej dotrajano. Zanima me, ali ni občina dolžna popraviti stanovanja, če sem z njo podpisala pogodbo? Kako lahko občina v postojni odda stanovanje, katerega ni lastnik. Hvala lepa za odgovor.... (SLONEP)
Obveščanje o postopku inšpiciranja? (Jože)
Na inšpekcijo sem prijavil soseda zaradi nelegalne gradnje. Ali mi je dolžan inšpektor povedati, kaj se dogaja s postopkom, kajti to bi seveda rad spremljal. Hvala. L p Jože ... (SLONEP)
Vodovod na zazidljivi parceli? (Barbara)
Pozdravljeni! Ubadamo se s problemom, in sicer z vodovodom pod zamljo na zazidljivi parceli! Namen imamo zidati hišo, in nas zanima, kdo krije stroške prestavitve vodovoda, ki gre slučajno čez našo zazidljivo parcelo? Smo mi ti dolžni plačati? Gre se za okolico Grosuplja. Hvala za odgovor . ... (SLONEP)
Kako poteka sprememba namebnosti in soglasje? (Novodobni razlaščenec)
Ali ima občina pravico spremeniti namembnost zemljišča iz kmetijskega v nezazidano stavbno brez soglasja lastnika parcel in če lahko, na kakšen način mora lastnika parcele obvestiti o spremembi nambnosti? Hvala za vaš trud. ... (SLONEP)
Cesta - dovoz samo za stanovalce? (Vesna)
Spoštovani. Živim v Razvanju, zraven podjetja in ribnikov. Cesta, ki je bila speljana do hiš, je bil dovoz samo za stanovalce - za kar imamo tudi odločbo, na kateri piše, da za cesto ne skrbi Nigrad niti KS (ni javna pot). Sedaj si ribiška sekcija to cesto lasti, v zadnjih treh letih so razmere postale nemogoče. Promet se je povečal za 1000% , prej smo po tej cesti vozili samo stanovalci - 6 hiš, sedaj pa se vozijo vsi ki želijo lovit ribe, tako da je po cesti cel dan promet. Cesta je makedamska in polna lukenj, prav tako pa ti vozniki nimajo nobene kulture in po njej divjajo kot da so na avtocesti, posledica tega je - velike luknje in polno praha. Prosim, da nam pomagate, kaj v tem primeru storiti oziroma kam se obrniti, da dosežemo prepoved prometa za vse, ki niso tukaj doma, oziroma, da se ponovno postavi tabla dovoz samo za stanovalce, v skrajnem primeru, da postavimo rampo. Hvala za odgovor in lep pozdrav ... (SLONEP)
Gradnja kanalizacije in služnost? (pet)
Čez mojo parcelo naj bi šla kanalizacija, vod za nekaj hiš, pa rabijo podpisano moje soglasije, da jim dovolim. Ker je dolžina cca. 150 m in mi bodo dvorišče vse razrili, jim ne dovolim. Zanima me, ali me lahko na kak način prisiljo, da jim dam dovoljenje oz. če jim ne dam ali mi lahko kasnejo oni ne dajo soglasja za gradnjo nove hiše (na tej parceli imam plan v naslednjih letih zgraditi novo hišo)? ... (SLONEP)
Plačilo komunalnega prispevka za mrliške vežice? (Jože Frank)
Zanima me, ali morajo KS, ki so podaljšek občin, plačati komunalni prispevek za novo gradnjo mrliške vežice. Ali so morda oproščene plačila prispevka in pod kakšnimi pogoji? ... (SLONEP)
Kdaj bodo ponovno podeljevali neprofitna stanovanja v Kopru? (mok koper stanovanjski sklad)
Prosila bi vas za nasvet v povezavi z neprofitnim stanovanjem v Kopru. Sem mama smohranilka, živim v ponajemniškem stanovaju že 15 let, dvakrat sem bila na prednostni listi, stanovanja pa nisem dobila. Minili sta dve leti kar sem zbolela in stanovanje ter okolica nista več primerna za mojo bolezen. Ne vem kam se obrnit niti na koga. Zanima me, kdaj bo razpis za 2009? ... (SLONEP)
Odškodnina za cestišče? (Marjan)
Občina nam je poslala dopis da predamo našo cesto brezplačno v javno dobro (predtem so jo prekategorizirali brez našega soglasja,  občinska cesta javna pot). Na omenjeno cesto ima en sosed služnostno pravico, ta drug sosed pa ne. Sta sorodnika, sedaj pa bi otroci tega soseda spet z novogradnjo uporabljali cesto. Občini smo ponudili cesto v odkup, vendar so zavrnili ponudbo in rekli, da naj cesta še naprej ostane kakor je bila do sedaj. Sosedje in tudi občina pritiskajo na nas, da damo občini cesto brezplačno. Kaj naj storimo ali nam pripada odškodnina ali kako rešiti zadevo. ... (SLONEP)
Služnost in priposestvovanje? (ajsika)
Na parceli imam zgrajeno hišo že več kot 50 let. Na isti parceli, ki smo jo razdelili, namerava na podlagi darilne pogodbe graditi tudi vnukinja. Pridobila je vsa dovoljenja.Vlogo za gradbeno dovoljenje pa so ji zavrnili, ker nima urejenega služnostnega soglasja. Dovoz na javno cesto ima urejen preko mojega dvorišča, ki ga jaz uporabljam že več kot 50 let. Torej ne gre za nikakršno spreminjanje poti ali posega v naravo s katerim bi bila oškodovana tuja parcela. Do javne ceste vodi cesta v dolžini približno 30m, ki je kategorizirana in asfaltirana, za kar smo plačali tudi prispevek. Do lani sploh nismo vedeli, da cesta ni občinska, da je v zasebni lasti. Lastnik pa noče niti slišati, da bi nam dal soglasje za cesto, ki jo tudi vnukinja uporablja že 25 let, izmika se tudi temu, da bi dal vsaj potrdilo o tem, da ne da soglasja. Ali res potrebuje za gradbeno dovoljenje soglasje za cesto, ki jo sama uporablja že toliko let in za katero smo bili skozi prepričani, da je občinska, vsaj ko smo plačevali prispevke za njeno vzdrževanje in asfaltiranje, za kar imamo tudi dokazila. Ne more dati občina nobenega pozitivnega priporočila? Smešno je, ker se mi, pa tudi sosedje normalno vozimo po tej cesti, ne moremo pa dobiti gradbenega dovoljenja.Vprašanje pa je tudi, kako so sosedje zgradili nove hiše (dve in pet let stare), morda brez gradbenega dovoljenja, ali pa imajo vsi nadomestne gradnje, čeprav stare hiše še stojijo. Ali pa so bili na upravi drugi uradniki? ... (SLONEP)
Izločitev premoženja iz zapuščine in pravica Občine? (Anita)
Sodišče je izdalo sklep o dedovanju, po katerem je dedinja podedovala nepremično premoženje. Na zapuščinski obravnavi ni vedela, da je občina zapustniku financirala bivanje v domu za ostarele, saj z zapustnikom sploh ni imela stikov. Po zapuščinski obravnavi - vendar pred izdanim sklepom, je pisno obvestila sodišče o sklepu CSD o financiranju s strani občine in priložila tudi naslov zapustnikovega brata, ki je bil hkrati skrbik zapustnika in je razpolagal z vsemi originalnimi dokumenti. Izločitev premoženja v takih primerih je posebej urejena v zakonu in bi po mojem mnenju sodišče moralo po uradni dolžnosti ugotoviti obstoj pomoči ter s sklepom prenesti premoženje na občino. Sodišče pa je vseeno izdalo sklep o dedovanju, občine ali sploh obstoj kakšne pomoči pa niti ni omenilo. Na občini menda niso bili obveščeni o zapuščinskem postopku, v ZK pa so imeli zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve premoženja v svojo korist. Dedinjo sedaj skrbi, da bo občina terjala povrnitev stroškov, kar pa bo predstavljalo nadaljnje pravdanje (ne strinjajo se namreč z oceno vrednosti premoženja, mislijo, da je precej višja kot jo je navedlo sodišče po svoji oceni) in nepotrebne stroške, saj bi bila zadeva lahko zaključene že v tem postopku. Rok za pritožbo je še odprt, dedinja razmišlja o vložitvi pritožbe. Ali mora občina priglasiti terjatev, ali sodišče to ugotavlja po uradni dolžnosti? Kaj naj stori dedinja? Ali na plača sodno takso? Odgovori bi bili zelo dobrodošli. Najlepša hvala že vnaprej. ... (SLONEP)
Prisilna vzdrževalna dela s strani občine? (M. C.)
Zanima če, če me občina lahko res prisili, da moram urediti svojo staro hišo, ki je že zelo načeta in stoji v starem mestne jedru. Ali obstaja za to kakšna pravna podlaga. Prosim za hiter odgovor. M. C. ... (SLONEP)
Gradnja hišice na drevesu? (RK)
Lep pozdrav! Na drevesu bi zgradil hišico, ker nikjer nisem zasledil, če je to dovoljeno brez gradbenega dovoljenja, vas sprašujem, če je kaj znanega glede tega oziroma, ali potrebujem kakšne papirje! Hišica bi bila velikosti 30 kvadratnih metrov! ... (SLONEP)
Izvedbeni prostorski načrt MOL? (Miha)
Jeseni smo začeli prodajati hišo, ki je stara 20 let in ima gradbeno dovoljenje. Presenečen sem bil, ko mi je kupec omenil, da je v izvedbenem prostorskem načrtu MOL opazil, da je direktno preko naše hiše predvidena nova lokalna cesta. Poklical sem na MOL (urbanizem) kjer so mi prijazno razložili, da so to višji interesi in da bom v primeru razlastitve dobil odškodnino. Na vprašanje kdaj predvidevajo graditi cesto, pa nisem dobil odgovora, ker je okolica še redko poseljena in bo potrebno prej zgraditi še veliko infrastrukture preden bodo zgradili stanovanja in novo cesto. Lahko, da bo trajalo tudi 20 let. Sedaj pa imam par vprašanj? 1.Glede na to, da sem nepremičnino želel prodati, mi je to sedaj onemogočeno. Ali lahko iz tega naslova zahtevam kako odškodnino? 2.Ali lahko odškodnino zahtevam že sedaj, ker mi je onemogočena prodaja ali moram čakati na dejansko gradnjo ceste na primer 20 let.? 3. Jeseni sem s plinarno sklenil pogodbo o priključitvi plina. Kako je sedaj z vlaganji v hišo, ali je to sploh smotrno, če jo čaka rušenje, ne vem pa kaj naj z streho, ki tudi ne bo zdržala več kot 5 let  4. Kaj če po 10 letih spremenijo prostorske načrte in ne pride do razlastitve, jaz pa sem bil ves čas v pat poziciji. Hvala za odgovore. LP, Miha.... (SLONEP)
Plinovod in dovod električnega kabla ter zahtevani odmiki? (Elektro dovod ter plinovod)
Zanima me, kakšno razmerje mora biti pri izkopu med plinovodom in električnim kablom v razdalji, in ali sta lahko plinovod in Električni dovod eden na drugem v zemlji zakopana. To mislim dobesedno eden na drugem.... (SLONEP)
Povečanje zazidljive parcele? (Magda)
Lep pozdrav! Parcela na kateri bi želela zgraditi hišo je zazidljiva le delno, žal ravno tisti del, kjer je zaradi izredno strmega terena dejansko nemogoče graditi. Zanima me, če je za spremembo oziroma povečanje zazidljivosti parcele poleg vloge, ki jo vložim na občino, potrebna tudi uradno od geometra izmerjena velikost -površina ki bi jo želela spremeniti v zazidljivo. Hvala za odgovor in lep dan! Magda.... (SLONEP)
Občina ovira gradnjo-kaj storiti? (Zmago)
Ob občinski cesti želim zgraditi garažno nadstrešnico, za katero rabim med drugim tudi soglasje občine ( poseg v varovano območje), vsa ostala soglasja sem že pridobil. Na vlogo sem dobil negativen odgovor z obrazložitvami, da gre za kmetijsko zemljišče in da se bo z izgradnjo zmanjšala prometna varnost, ker pa to ni res sem se na odločbo pritožil, spremembo namembnosti sem naredil že pred leti in jo tudi plačal, varnost pa se tudi ne bi zmanjšala, saj je cesta brez bankin in je tik pod njo brežina, katero bi med objektom in cesto zasul, uvoz v zgornji leseni del nadstrešnice bi bil v višini ceste spodnji zidani pa pod nivojem ceste. Tudi na pritožbo sem dobil negativen odgovor. Že ob dopolnilu k pritožbi sem ugotovil, da gre bolj kot za pravni vidik za nagajanje ( maščevanje ) župana, saj mi je na moje pripombe urbanistka rekla: Grditi želite v 8 m varovanem pasu in MI soglasje izdamo, ali pa tudi NE. Zanima me, če je poleg upravnega spora na sodišču še kakšna druga možnost in kako bi bilo, če brežino nasujem in si tam, tik ob cesti ( namesto predvidenih 2m + 6m nadstrešnice ) uredim parkirišče. Kljub zapleteni situaciji pričakujem koristen nasvet, za katerega se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem.... (SLONEP)
Nakup občinske nepremičnine? (Simka)
Pozdravljeni! Z možem se zanimava za nakup nepremičnine, ki je v lasti občine. Zemljišče je namenjeno stanovanjskemu objektu. Zanima naju, kakšno prodajo mora po zakonu izvesti občina. Predvidevava, da mora biti prodaja javna, vendar se bojiva, da bo za to potrebna licitacija. Če se zgodi slednje, imava manjše možnosti nakupa, kajti nekdo drug lahko postavi boljšo ceno in bo zemljišče njegovo. Ima občina kakšne omejitve glede določitve cene? Že v naprej se vam zahvaljujeva za odgovor.... (SLONEP)
Dostop do parcele in menjava zemljišča z Občino? (Borut)
Do parcele vodi krak občinske poti, ki pa že dolgo ni v uporabi. Ali lahko ta del občinske poti Občina da sosedu v zameno, ker je odstopil del svoje zemlje za izgradnjo nove poti. Na mojo parcelo se s tem avtomatično zapre dovozna pot.... (SLONEP)
Obvezna registracija najemne pogodbe? (kro. Ž.)
Zanima me, če je še vedno potrebno registrirati najemno pogodbo pri registrskem organu in v kolikem času?... (SLONEP)
Varovanje kulturne dediščine in gradnja? (LARA)
Leta 1992 sem pridobila lokacijsko inf., ki pravi, da je parcela gradbena. Letos julija 2008, sem ponovno šla po lokac.inf., da pričnem graditi dvojčka, a je bilo napisano, da je parcela pod VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE-naselbinsko območje. Prosim, če mi odgovorite, če lahko karkoli gradim na tej parceli . Ali lahko naredim z Občino kakšno zamenjavo, da mi ona podeli gradbeno parcelo. Ali jo lahko prodam samo Občini?... (SLONEP)
Sprememba namembnosti zemljišča? (Nataša)
Lep pozdrav. Leta 2003 smo na občinsko upravo vložili vlogo za spremembo namembnosti zemljišča iz kmetijskega travnik 7. kategorije v gradbeno. Najprej je bilo obljubljeno za l.2007, vendar zaradi nekaterih sprememb nam tega niso zagotovili. Do sedaj nismo videli se nobenega akta ali plana, kakarkoli gremo na občino nam odgovorijo čez 3 mesece bo. Kaj lahko zahtevamo od občinske uprave ali kam naj se obrnemo. Koliko naj bi bilo zazidljivo, če je parcela velika 4500m2? Hvala za odgovor.... (SLONEP)
Kaj je potrdilo o namenski rabi zemljišča? (p.r.)
Za kaj potrebujem potrdilo o namenski rabi zemljišča in ne več lokacijske informacije? Kje ga dobim?... (SLONEP)
Kdaj naslednji razpis za oddajo neprofitnih stanovanj za samske? (Bozena)
Prosila bi za informacijo, kdaj se lahko pričakuje naslednji tak razpis za oddajo neprofitnih stanovanj, (sedaj je bil 12.), ker žal nikjer ne zasledim te informacije. Sem pa šele pred kratkim izvedela za to možnost za samske, kar pomeni, da sem še bolj nova v tej smeri, zato bi mi vaš odgovor zelo koristil. ... (SLONEP)
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog