Obnovljivi viri

Energija postaja v sodobnem svetu vedno pomembnejša dobrina. Fosilna goriva se dražijo, njihova uporaba pa močno obremenjuje okolje. Posledice njihove uporabe se kažejo na globalni rabi. Zato je zaznati svetovni trend povečevanja uporabe energije iz obnovljivih virov, ki vodi v popolno prenehanje uporabe fosilnih goriv.

Obnovljivi viri energije zajemajo vire energije, ki predstavljajo stalne naravne procese. To so sončno obsevanje, vodni tok, veter, biomasa, bibavica (plima in oseka) in zemeljski toplotni tokovi. Z izjemo zadnjih dveh so vsi posledica delovanja sonca. Uporaba energije iz obnovljivih virov ne izčrpava virov.

Pri gradnji ali prenovi hiše lahko za ogrevanje, ki je dejansko največji ponor energije, uporabimo različne obnovljive vire. Lahko pa hišo opremimo s fotovoltaičnimi ploščami in proizvajamo električno energijo za lastno rabo ali za prodajo v omrežje.

Odločitev za uporabo energije iz obnovljivih virov je danes in bo tudi jutri pravilna odločitev, tako iz okoljskega vidika, kot tudi finančnega.

Sončna elektrarna in požarna varnost

Sončna elektrarna in požarna varnost

Sončna elektrarna je donosna in varna naložba. Vendar do požara lahko pride, statistika je neusmiljena. Elektrarne je varno imeti na strehi le, če so pravilno projektirane...

Povečanje učinkovitosti rabe energije s soproizvodnjo

Povečanje učinkovitosti rabe energije s soproizvodnjo

Soproizvodnja toplotne in električne energije je sočasno pretvarjanje energije goriva v toplotno in električno energijo. Toploto, ki nastane ob proizvodnji...

Energijsko učinkovita prenova stanovanjskih stavb

Energijsko učinkovita prenova stanovanjskih stavb

Energija je vedno dragocenejša in dražja. Za znižanje stroškov je poleg spremembe bivalnih navad potrebno povečati energijsko učinkovitost stavb in zmanjšati...

Ogrevanje sanitarne vode s soncem

Ogrevanje sanitarne vode s soncem

Namesto z elektriko vodo lahko grejemo tudi s sončno energijo. Le kadar to ni mogoče, je dopustna raba drugih obnovljivih virov energije ali toplotnih črpalk, fosilna goriva...

Ogrevanje z lesno biomaso

Ogrevanje z lesno biomaso

Vrste lesne biomase, standardi kakovosti ter vrste kotlov, ki so primerni za tovrstno ogrevanje.

Sončna energija za ogrevanje stavb

Sončna energija za ogrevanje stavb

Stanovanjsko stavbo je možno ogrevati samo s soncem, če stoji na ugodni lokaciji. V nasprotnem primeru si pomagamo z ostalimi obnovljivimi viri energije.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog