Zemeljski prenosnik

Energetsko varčnejše hiše lahko ogrevamo s pomočjo rekuperatorja. To je prezračevalna naprava, ki toplotno energijo notranjega izrabljenega zraka prek prenosnika toplote prenese na dohodni zunanji zrak.

Za dodatno varčevanje z energijo rekuperator povežemo z zemeljskim prenosnikom toplote. To je cev, ki na zunanji strani zajema svež zrak, ki se po svojem podzemnem potovanju do rekuperatorja oziroma prezračevalne enote pozimi segreje, poleti pa ohladi.

Osnovo sistema tako predstavlja okoli 50 m dolga rebrasta fleksibilna plastična cev, premera 150 - 200 mm, ki je vkopana v zemljo na globini 1,5 do 2 m. Dolžina vkopane cevi je odvisna od potrebne količine svežega zraka v prostorih. Cev mora biti vkopana tako, da znaša padec proti čistilnemu jašku, kamor lahko odteče odpadni kondenz, 2 %. Na zunanji strani cevnega sistema uredimo steber za zajem zraka, ki ima vgrajeno enoto s filtrom za zrak. Poleg tega mora biti sistem postavljen tako, da je omogočeno redno čiščenje, ker se lahko pojavi veliko vlage, s tem pa se poveča možnost za razvoj škodljivih mikroorganizmov.

Z zemeljskim prenosnikom toplote dosežemo prihranek energije od 0,5 do 1,5 kilovatne ure na kvadratni meter ogrevane površine na leto.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog