Izkoriščanje podtalnice za ogrevanje

Izkoriščanje podtalnice je trenutno eden najbolj ekonomičnih in ekoloških načinov za pokrivanje toplotnih potreb objekta. Prednost je stalna temperatura vode preko celega leta, ki je običajno med 8 in 12°C.

Kadar želimo izkoriščati podtalnico, moramo pridobiti dve vrsti dovoljenj:

  • dovoljenje za raziskavo podzemnih voda: na podlagi hidrogeoloških osnov se ga pridobi pred izvedbo vrtine;
  • dovoljenje za rabo podzemnih voda: pridobi se ga na podlagi črpalnega preizkusa, ki nam pove, koliko vode je na voljo;
  • v primeru, da je globina vrtine globlja od 30 m, je treba izdelati še rudarski projekt.

Poleg ustrezne količine vode moramo upoštevati tudi globino podtalnice. Še ekonomična globina je nekje do 30 m. V primeru, da je podtalnica globlje, je treba preveriti, ali se glede na skupni izkoristek (električni porabi toplotne črpalke prištejemo še porabo potopne črpalke) tak sistem še izplača. V primeru, da bomo podtalnico črpali iz globine, večje od 30 m, ima takšen sistem lahko slabše razmerje med celotno naložbo in prihranki, ki bi jih dosegli z vgradnjo sistema.

Poleg vrtine, iz katere črpamo vodo, je treba izdelati tudi ponikovalno vrtino, preko katere vodo vračamo nazaj v podtalnico. Ponikovalna vrtina mora biti od črpalne vrtine oddaljena vsaj 15 m in obvezno v smeri toka podtalnice.

Za koriščenje podtalnice se izdela vrtina ali skoplje vodnjak. V vrtino se vstavijo cevi iz umetnih mas ali nerjavečega jekla. Vodo iz vrtine do toplotne črpalke črpa potopna črpalka, ki je vstavljena v samo vrtino. Toplotna črpalka vodi odvzame toplotno energijo in jo ohladi za približno 4°C. Po izstopu iz sistema se ohlajena voda vrača v vodonosnik, iz katerega je bila odvzeta oziroma, kjer to dopuščajo razmere, v površinski vodotok. Gre torej za odprt krožni proces.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog