Geosonde

Pri geosondah ali vertikalnih zbiralnikih izkoriščamo toploto, ki je shranjena pod Zemljinim površjem. Temperatura kamnin je namreč že na desetih metrih konstantna, neodvisna od atmosferskih pogojev. Znaša okrog 10°C ter se z globino zvišuje. Povprečno se temperatura zemlje poveča za 1°C na 33 m globine. Tako odvzeta toplota nam da med 20 W/m vrtine v suhih peščenih tleh in vse do 60 W/m vrtine v kamnitih tleh.

Pridobljena energija je odvisna predvsem od geološke sestave tal. Sestavo tal nam poda geolog in na podlagi tega se nato določi ustrezna globina vrtine. Vrtine so običajno globoke od 70 – 120 m, premer vrtine je približno 15 cm. Znotraj ene vrtine sta po dve cevi, dovodna in odvodna, povezani v zanko. Med dvema zankama je pri vgradnji prisotna tudi injektirna cev, skozi katero se vbrizgava poseben beton, ki po strditvi hkrati utrjuje geosonde in povečuje toplotno prevodnost same vrtine. Zbiralniki se nazadnje povežejo preko ustreznega razdelilnika s toplotno črpalko.

Prednost tega sistema je, da na površju zavzame zelo malo prostora, vrtine lahko naredimo tudi pod objektom, še preden začnemo z gradnjo.

Za zadovoljitev toplotnih potreb po predpisih izolirane individualne hiše, pri srednjem geotermičnem potencialu kamnin, zadostuje ena 100 m globoka vrtina.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog