Horizontalni zemeljski zbiralniki

Kadar imamo okoli objekta na voljo dovolj proste površine, se lahko odločimo za horizontalne zemeljske zbiralnike. Kljub temu, da je sistem položen v zemljo, je vir energije sončna energija, ki se je preko leta shranila v višjih plasteh zemlje.

Povprečen odvzem energije na globini 1,2 do 1,5 m znaša 15 do 40 W/m2. Odvzem energije je najbolj odvisen od vrste tal. Pri suhih, peščenih tleh lahko pridobimo le okoli 10 W/m², medtem, ko pri vlažnih, ilovnatih tleh pridobimo tudi do 30 W/m². It tega sledi, da bolj kot so tla vlažna, večji imamo izkoristek. Za 1 kW potrebne toplotne moči povprečno potrebujemo 20 do 40 m2 zemeljske površine. Dolžino zbiralnikov določimo glede na moč toplotne črpalke. Optimalna dolžina enega zbiralnika je največ 100 m.

Polaganje je možno na dva načina. Pri prvem odkopljemo celotno površino, kjer bodo zbiralniki položeni. Zbiralniki se položijo na peščeno posteljico ter zasujejo z odkopanim materialom. Druga možnost je, da se izkoplje kanal dolžine 50 m in širine 0,7 m, na vsako stran se nato položi ena cev zbiralnika, torej dobimo eno zanko na kanal. Površina, ki jo zavzemajo zbiralniki, kasneje ne sme biti pozidana ali asfaltirana, saj se s tem prepreči segrevanje zemlje in dostop padavin.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog