Vprašanja - Vrtni elementiOdstopanje od gabaritov iz gradbenega dovoljenja?

VPRAŠANJE:

Pridobili smo gradbeno dovoljenje za enostavni objekt ograjni zid. V dovoljenju je zapisano, da je odmik od pločnika 0,5 m, mi smo zgradili zid in na enem delu izvedli odmik 0,4 m, potem nas je obiskal inšpektor in prepovedal, da se gradnja nadaljuje, ker, da ni izvedeno po gradbenem dovoljenju. Prav tako je izmeril višino in izjavil, da je zid 20 cm previsok. Zanima me, ali so dovoljena kakšna odstopanja, ker teren ni idealno raven in lahko odmeriš 170 cm ali 150 cm odvisno, kje meriš, kota od katere se višino meri pa v dovoljenju ni določena.

(andrej)


ODGOVOR:

Za točen odgovor, koliko odstopanja je mogoče, boste našli v vaših prostorskih planih.

Običajno so lahko odstopanja od horizontalnih gabaritov objektov +-15% vendar le na straneh, kjer niso določene gradbene linije ali odmiki. Odstopanja od vertikalnih gabaritov niso dovoljena.

Na odločbo inšpektorja se je smiselno pritožiti le, če bosta našli pravno podlago v vaših prostorskih planih Občine.

09.12.2009 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog