Vprašanja - Drevo & grmMoteče ciprese na meji?

VPRAŠANJE:

Ob ograji na meji med parcelama (žična ograja visoka 1,2 m) smo 0,5 m od ograje posadili nasad cipres. Ciprese so zdaj visoke 3,5 m in široke toliko, da konci vejic cca 10 cm gledajo v zračni prostor soseda. Vem, da smo na zahtevo soseda dolžni vejice, ki segajo v njegov zračni prostor odrezati, zanima pa me, ali smo dolžni znižati višino cipres, saj le te niso posajene na mejni črti in po mojem razumevanju niso opredeljene kot ograja? Ali ima sosed pravico odrezati vrhove cipres, ki rastejo na naši parceli, v primeru, če te dejansko presegajo dovoljeno višino (vrhovi cipres so v našem zračnem prostoru)? Hvala za vaš odgovor. Lep pozdrav.

(R)


ODGOVOR:

Odgovor glede dovoljene višine cipres boste dobili v vaših izvedbenih prostorskih aktih Občine, ker ima lahko vsaka občina to področje urejeno drugače.

Poglejte si še točno v katerih primerih je mogoče rezanje dreves s strani soseda.

Drevo na meji
81. člen


Plodovi drevesa, ki stoji na meji, se delijo med lastnika sosednjih nepremičnin po enakih delih.

Če drevo na meji ovira rabo katere od sosednjih nepremičnin, lahko lastnik nepremičnine zahteva, da se drevo odstrani na skupne stroške.

Plodovi, ki padejo na sosednjo nepremičnino
82. člen


Na plodovih, ki padejo na sosednjo nepremičnino, pridobi lastnik te nepremičnine lastninsko pravico v trenutku ločitve plodov od glavne stvari.

Pravica odstraniti veje
83. člen


Lastnik nepremičnine ima pravico odstraniti in si prilastiti veje sosedovega drevesa, ki segajo v zračni prostor njegove nepremičnine in korenine, ki rastejo v njegovo nepremičnino, če ga motijo in če tega na njegov poziv ne stori lastnik sosednje nepremičnine.

Če je lastniku sosednje nepremičnine s posebnim predpisom prepovedano ravnanje iz prejšnjega odstavka, ima pravico do odškodnine.

Plodovi z vej, ki segajo v zračni prostor sosednje nepremičnine, postanejo z ločitvijo lastnina lastnika te nepremičnine.

Vaš sosed ima legalno in ne le legitimno pravico, da odstrani in si prilastiti veje sosednjih dreves, ki segajo v njegov zračni prostor, če ga motijo. Pred kakršnim koli posegom mora pisno pozvati soseda - mejaša (vas), da npr. odstranite veje sami. Če tega ne storite, lahko odstrani veje sam, na vaše stroške.

Glede osvetlitve veljajo tudi naslednja določila Stvarnopravnega zakonika, ki omejuje lastnike zaradi sosedstva ali prostorske povezanosti nepremičnin, ki morajo svojo lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in, da si ne povzročajo škode.

Sosed ima zoper vas možnost vložiti odškodninski zahtevek, vendar bi moral v postopku tudi dokazati škodo, kar bo zelo zelo težko.

Poglejte še:

09.10.2009 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog