Zakonska zveza

Pri zakonski zvezi gre za z zakonom urejeno življenjsko skupnost moža in žene. Naše pravo priznava kot zakonsko zvezo samo življenjsko skupnost dveh oseb različnih spolov. Glede zunajzakonske skupnosti zakon določa, da ima dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske zveze ob določenih pogojih zanju enake družinskopravne posledice, kot jih zakon določa za zakonca. Po zakonu morajo biti za zunajzakonsko skupnost izpolnjeni trije pogoji:

  • da obstaja med partnerjema življenjska skupnost,
  • da ta traja dalj časa,
  • da niso podane okoliščine, zaradi katerih bi bila morebitna zakonska zveza med partnerjema neveljavna.

Po vsebini mora biti torej takšna skupnost enaka zakonski zvezi, le da ni prišlo do formalne zaveze. Podani morajo biti torej skupno prebivanje, skupno gospodinjstvo in gospodarska skupnost. Oba partnerja morata imeti voljo živeti skupaj.

Nekega časovnega obdobja, po katerem bi zunajzakonska skupnost nastala ni, pač pa je treba upoštevati trajanje in intenzivnost obstoječe skupnosti. Če je le ta dalj časa trajajoča, potem ima tudi na premoženjskopravnem področju enake posledice kot zakonska zveza.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog