Stavbno zemljišče

Glede zazidanih stavbnih zemljišč zakon ne določa nobenih posebnosti. Zazidano stavbno zemljišče je zemljiška parcela na območju, ki je s prostorskim planom namenjeno graditvi objektov, na tem zemljišču pa je zgrajen objekt. Za razpolaganje je tako, kot navadno potrebna pisna pogodba, z overjenim podpisom prodajalca.

Poseben režim pa velja za nezazidana stavbna zemljišča – zemljišča, ki so s prostorskim planom namenjena graditvi objektov, na njih pa ni še nobenega objekta. Obstaja zakonita predkupna pravica, ki jo imata občina in RS, vendar samo v primeru, kadar je na tem zemljišču predvidena gradnja objektov javne infrastrukture, objektov za potrebe zdravstva, socialnega varstva, šolstva, znanosti, kulture, športa, javne uprave ali socialnih in neprofitnih stanovanj.

Če hoče lastnik prodati nezazidano stavbno zemljišče, potem mora pri upravni enoti zahtevati odločbo, o tem ali predkupna pravica obstaja ali ne. Če organ v 30 dneh ne odgovori, potem se šteje, da ne obstaja. Če pa predkupna pravica obstaja, potem mora prodajalec poslati ponudbo občini oz. RS. Ta ima 30 dni časa, da se o tem odloči. Če pa predkupne pravice ni, potem je dopustna prodaja brez posebnih omejitev, vendar mora biti pogodba sklenjena v obliki notarskega zapisa. Obvezna sestavina je številka odločbe o neobstoju predkupne pravice.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog