Sosedje

Največkrat se graditelji ob začetku gradnje srečujejo z vprašanjem "Ali bo sosed dovolil gradnjo, ali bo zahteval kakšno odškodnino, ...?" Pri tem pa to sploh ni tako zelo odvisno od soseda, pač pa veliko bolj od prostorsko ureditvenih pogojev.

Velikost novogradnje je lahko jabolko spora med sosedi, če ta zakriva razgled, meče senco ali odstopa do splošne podobe soseske. Vendar so pogoji za gradnjo določeni v PUP. Če na primer PUP določa, da so zgradbe v soseski lahko visoka največ 5m, potem ni pomembno ali bi sosed dovolil gradnjo nad 5m ali ne.

Podobno velja glede odmika od parcelnih mej. Ti so namreč v splošnem prepričanju postavljene pri 4 metrih od meje. Pa temu ni tako, saj to področje zopet ureja PUP. Če, torej PUP ne določa nobene minimalne oddaljenosti, potem lahko graditelj zida tudi na mejo, če mu to še omogoča nemoteno vzdrževanje objekta.

Tu je še pogoj osončenja, ki je sanitarni pogoj v stanovanjski gradnji. Pomeni, da mora sosed dosegati minimalno raven osončenja, ki ne sme biti motena z novogradnjo. V ta namen se izdela študija osončenja, ki dokaže potek sence novogradnje. Dovoljenost gradnje se torej presoja na podlagi te študije in na podlagi minimalne stopnje, ki je določena z zakonom.

Marsikateri sosed se pritožuje zaradi emisij v prostor (prah, dim, vonj). Vendar se te emisije lahko predvidijo v študiji presoje vplivov na okolje. Brez te študije pridobitev gradbenega dovoljenja ni mogoča in če študija ugotovi, da bodo emisije previsoke, potem gradnja ne bo dovoljena.

Postopek

Sosed je v pridobivanje gradbenega dovoljenja vključen kot stranka v postopku, ki ga vodita pristojna upravna enota in njen oddelek za okolje in prostor. Pred izdajo dovoljenj bo tako razpisana javna glavna obravnava, na katero bodo vabljeni sosedje. Na njej bodo lahko predstavili svoj pogled in vpogledali v načrte gradnje.

Če je gradbeno dovoljenje že izdano, potem se sosed nanj lahko pritoži. To lahko gradnjo zavre za več mesecev, saj mora o zadevi odločiti višji organ.

Sosed lahko ves čas gradnje preverja, ali graditelj upošteva določila gradbene dokumentacije. Če temu ni tako, lahko obvesti gradbenega inšpektorja.

Zaključek

Graditelj mora vedeti, da mu sosedje lahko pošteno zagrenijo življenje, med gradnjo in po njej. Zato mora biti do njih obziren. Vendar pa se morajo tudi sosedje zavedati, da bodo lahko tudi o­ni čez leto dni potrebovali soglasje sosedov

 

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog