Nadomestna gradnja

Pojem nadomestna gradnja je v javnosti velikokrat uporabljan, vendar večinoma v napačnem kontekstu. Graditelji mislijo, da zaradi dejstva, ker na določenem zemljišču že obstaja določen objekt, tam ni treba pridobiti lokacijske informacije in gradbenega dovoljenja.

Prav za vsak poseg, ki vpliva na zunanjost objekta in na njegovo uporabo je treba prijaviti pristojnim oblastem.

Za manjše oz. enostavne objekte (določa jih poseben pravilnik) zadostuje že lokacijska informacija, za večje objekte pa je poleg lokacijske informacije treba pridobiti tudi gradbeno dovoljenje.

Pri nadomestni gradnji gre za primer, ko na mestu obstoječe gradnje in v okviru gradbene parcele investitor zgradi nov objekt. Stari objekt se podre in na njegovem mestu se zgradi novega, ki je praviloma videti drugače in ima tudi drugačne dimenzije.

Edina prednost nadomestne gradnje je dejstvo, da je na določenem zemljišču nekoč že stal objekt in je tako zemljišče že komunalno opremljeno z vodo, elektriko in kanalizacijo (ni nujno).

V tem primeru investitorju ne bo treba plačati prispevka za komunalno ureditev.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog