Družinski člani

Za člane družine se štejejo:

  • oče, mati ali zakonec oziroma oseba, ki živi z enim izmed staršev v življenjski skupnosti, ki je v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, najmanj eno koledarsko leto pred vložitvijo vloge, kakor tudi otroci kandidata; 
  • otroci, posvojenci oziroma pastorki, ki so jih starši dolžni preživljati, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih; 
  • stari starši, posvojitelji, očim ali mačeha oziroma vnuki staršev, če so jih ti dolžni preživljati po predpisih iz prejšnje alineje; 
  • otroci oziroma posvojenci vzdrževalcev tudi po 18. letu starosti, če se izobražujejo v javno veljavnih izobraževalnih programih za odrasle oziroma so prijavljeni pri zavodu kot brezposelne osebe, ki iščejo prvo zaposlitev in živijo z vzdrževalci v skupnem gospodinjstvu ter nimajo lastnih sredstev za preživljanje.

Seveda se lahko ta definicija v določenih posameznih primerih spremeni, glede na to kakšen okvir družinskih članov obsega in za kakšen namen se določajo družinski člani (preživljanje, dedovanje, izračun štipendije, upravičenost do stanovanjskega kredita, …).

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog