Zemljišča

 • Namembnost zemljišča
  Namembnost zemljišča je razvidna iz prostorskih načrtov. Namembnost se spreminja s spremembami prostorskih načrtov.

 • Kmetijska zemljišča
  Kmetijska zemljišča so namenjena kmetijski obdelavi. Prodaja in spremembe lastništva pri kmetijskih zemljiščih so omejene. Največje omejitve so pri zaščitenih kmetijah.

 • Prostorski plani
  Prostorski načrti urejajo bivalno okolje. Na njihovi osnovi so urejena urbana okolja. Omogočajo nadaljnjo širitev urbanega okolja in so podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj.

 • Stavbno zemljišče
  Zazidano stavbno zemljišče je zemljiška parcela na območju, ki je s prostorskim načrtom namenjeno graditvi objektov, na tem zemljišču pa je zgrajen objekt.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog