Vprašanja - Pravni nasvetiDelitev hiše

VPRAŠANJE:

Sem v precej kočljivi situaciji in ne vem kaj in kako, zato se obračam na vas.

Mati je pred 4 leti sestri podarila hišo, zgolj iz naslova, ker ni mogla več odplačevati kredita. V darilni pogodbi je navedeno samo njeno ime. V tej hiši živimo jaz, moja sestra in njen mož. Jaz živim tukaj že od malih nog. prav tako sestra, razen to, da je vmes živela z možem tudi drugje. Skušaj živimo že nekje 6-7 let. Odkar mati več ne živi tukaj, vsi trije plačujemo kredit, vsak svojo tretjino. prav tako stroške. Vmes sem bila odsotna pol leta, med tem časom sta svak in moja sestra v hišo naselila svkovega brata, jaz sem bila obveščena samo o njegovem začasnem bivanju, dokler si ne najde drugo stanovanje. s tem sem se strinjala. zdaj pa on tukaj živi že pol leta, sem je pripeljal tudi svojo punco. Spremenili so mu tudi naslov, torej naš/moj v stalni naslov. brez mojega privoljenja. Sestra in svak sta odsotna v tujini in tako bo še nekaj časa. Moje vprašanje je, če mati prekliče darilno pogodbo, se hiša prepiše name in potem jaz plačujem kredit, kako se znebim vseh stanovalcev v hiši in kaj lahko storim že zdaj, ko hiša še ni prepisana name, kljub temu, da jaz plačujem tudi delež kredita.

(harley)


ODGOVOR:

Dokler je nepremičnina last sestre, lahko v nepremičnini prebivajo osebe, ki imajo njeno soglasje za bivanje. Vaše soglasje za bivanje teh oseb, ni potrebno. Dejstvo, da plačujete del kredita in stroškov za nepremičnino, ni povezano s pridobitvijo pravic iz naslova lastninske pravice (v dvomu bi lahko bilo govora o uporabnini/najemnini).

Darilno pogodbo je mogoče preklicati iz zakonsko predvidenih razlogov ali iz razlogov, ki jih stranki že z darilno pogodbo posebej določita.

Preklic darilne pogodbe zaradi stiske:
Darovalec lahko prekliče darilno pogodbo, če pride po sklenitvi pogodbe v položaj, ko je ogroženo njegovo preživljanje. Premoženjska stiska ne sme le groziti, ampak mora obstajati oziroma mora biti takšna, da darovalec nima sredstev za preživljanje sebe oziroma oseb, ki jih je po zakonu dolžan preživljati. Preklic iz tega razloga ni mogoč, če bi zaradi preklica obdarjenec prišel v položaj, da bi bilo ogroženo njegovo preživljanje.

Preklic darilne pogodbe zaradi hude nehvaležnosti:
Če se po njeni sklenitvi obdarjenec proti darovalcu ali njegovim bližnjim obnaša tako, da bi bilo po temeljnih moralnih načelih nepravično, da bi obdarjenec prejeto obdržal. Gre za primere, ko se obdarjenec hudo pregreši zoper darovalca ali njegove bližnje.

Preklic darilne pogodbe zaradi pozneje rojenih otrok:
Pogoji za to vrsto preklica darilne pogodbe so, da darovalec pred sklenitvijo darilne pogodbe ni imel otrok, da je pošteno sklenil darilno pogodbo in da je po sklenitvi darilne pogodbe dobil otroka.

 

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

15.11.2016 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog