Vprašanja - Pravni nasvetiIzročilna pogodba kljub pogodbi o preživljanju

VPRAŠANJE:

Imam vprašanje glede izročilne pogodbe za parcelo na katero je že vezana pogodba o dosmrtnem preživljanju. Lastnik parcele je stari oče, ki ima z mojo mamo podpisano pogodbo o dosmrtnem preživljanju. Ker bi na parceli gradil, bi mi stari oče, parcelu podaril preko izročilne pogodbe. Ali je to izvedljivo in pod kakšnimi pogoji, glede na to da je parcela vključena v pogodbo o dosmrtnem preživljanju. Če je izvedljivo, ali je potem potrebno spremeniti pogodbo o dosmrtnem preživljanju iz katere bi se izločila omenjena parcela? Če da, ali je ponovno potrebno strinjanje ostalih treh maminih sester?
Ali ima parcelacija vpliv na pogodbo o dosmrtnem preživljanju?

(Anzi)


ODGOVOR:

Pogodba  o izročitvi ali razdelitvi se lahko kombinira z dogovorom o dosmrtnem preživljanju ali z dogovorom o preužitku. Z novo pogodbo je potrebno le ugotoviti kolikšen del odsvojenega premoženja predstavlja darilo in kolikšen del plačilo za preživljanje. S pogodbo se morajo strinjati vsi potomci.

Kadar gre za parcelacijo v smislu delitve parcel, postane prevzemnik premoženja po smrti preživljanca, lastnik več parcel, ki so bile pred parcelacijo združene v eno. V primeru parcelacije v smislu združitve parcel, pa postane prevzemnik premoženja po smrti preživljanca, lastnik ene parcele, ki je nastala z združitvijo dveh ali več parcel.
 

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.
ePravnik d.o.o.

15.11.2016 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog