Vprašanja - Pravni nasvetiSoglasje lastnika sosednje parcele

VPRAŠANJE:

Od očeta sem z darilno pogodbo dobila zazidljivo parcelo. Lastnica sosednje parcele je očetova babica, ki je umrla pred 30 leti in po kateri ni bila izvedena zapuščinska obravnava. Hišo bi želela zgraditi tako, da bi vogal hiše stal na meji med obema parcelama. Zato bi morala dobiti, če prav razumem, soglasje soseda (kar pa je nemogoče ker je pokojna). Oče bi lahko kot dedič sprožil dedovanje naknadno najdenega premoženja, ampak mene zanima, če je mogoče stvar urediti kako drugače, da nebi rabila čakat na postopek dedovanja? Ali v tem primeru ni mogoče graditi na meji, ker ni soseda, ki bi ti dal dovoljenje?

 

(tina)


ODGOVOR:

Poseg v zemljišče brez soglasja soseda mejaša ni možen. Lahko pa pred pristojnim sodiščem predlagate postavitev začasnega zastopnika. Le ta se lahko predlaga vselej, kadar lastnik ni znan ali pa je lastnik umrl in dediči še niso znani. Predlog za postavitev začasnega zastopnika mora biti podan pred posegom v zemljišče. Začasni zastopnik nato poda soglasje za poseg oziroma gradnjo na meji, ki bo zavezovalo tudi lastnike (dediče), ko bodo le ti znani.  

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

27.11.2015 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog