Vprašanja - Pravni nasvetiPostavitev enostavnega objekta

VPRAŠANJE:

Pred 25 leti je bil na zemljišču že postavljen enostaven objekt  čebelnjak, ki je tudi vrisan v katastru. Zaradi nevzdrževanja se je podrl. Pred leti sem sosedu prodal del zemljišča ki je tik ob nekoč stalem objektu.  Želim ponovno postaviti čebelnjak na istem mestu kot je že bil, vendar je sedaj oddaljen manj kot meter od meje. Ali potrebujem za postavitev tudi soglasje soseda. Kakšno dokumentacijo potrebujem za postavitev.

(Tone)


ODGOVOR:

Objekte, za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, zakonodaja uvršča med enostavne objekte.

Čebelnjak  v skladu z zakonom sodi med  pomožne kmetijsko-gozdarske objekte in se s tem uvršča med enostavne objekte. Čebelnjak je v skladu z zakonom  montažen ali lesen, enoetažen in pritličen objekt, namenjen gojenju čebel, če je njegova bruto površina največ 20 m² in višina najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom.

Ker ne izpolnjujete pogojev glede minimalnega odmika od meje boste za postavitev čebelnjaka potrebovali soglasje soseda.

Za gradnjo čebelnjaka torej potrebujete:

  • dokazilo o lastništvu,
  • soglasje lastnika sosednjega zemljišča,
  • skico čebelnjaka, iz katere bo razvidno, da objekt ustreza merilom za postavitev enostavnih objektov.

Z dokumenti se oglasite na Upravni enoti na oddelku za okolje in prostor, kjer boste izpolnili vlogo in na podlagi vloge prejeli soglasje za gradnjo.

 

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.
 

14.10.2015 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog