Vprašanja - Pravni nasvetiUporaba dobrin na javnem dobrem

VPRAŠANJE:

Zanima me kdo je upravičen do izrabe javnih dobrin na zemljišču, ki je javno dobro. S sosedom imava gozd in med najinima parcelama poteka javno dobro, ki je bila nekoč cesta. Sedaj ta cesta poteka po mojem zemljišču in jaz imam postavljene mejnike na tej parceli. Soseda mejnikov nima in tako si lasti cca. 4 m zemljišča v lasti občine. Praktično ne ve do kam je njegova parcela in vse skozi trdi, da do mojih mejnikov. Zanima me kdo je upravičen do izrabe gozda, če sploh kdo. Kakšni so v tem primeru postopki ob zlorabi oz. neupravičeni prilastitvi občinskih dobrin.

(PP)


ODGOVOR:

Za odgovor na vaše vprašanje je potrebno najprej jasno definirati pojem "javno dobro". Le ta se namreč vse prepogosto uporablja nesistematično in na tak način ustvarja zmedo. Torej - javno dobro so dobrine ali storitve, ki omogočajo uveljavljanje javnega interesa. Javno dobro so dobrine, ki so namenjene skupni rabi. Javno dobro so stvari ali dobrine v javni lasti.  In - javno dobro so stvari ali dobrine, do katerih je zagotovljen enak dostop.

Če povedano strnemo v vašem primeru - območje, kjer je bila nekoč cesta, je namenjeno splošni rabi. To pomeni, da ima vsak posameznik pravico uporabljati ta del zemljišča pod enakimi pogoji. Postavitev mejnikov in na tak način navidezno vzpostavljanje stanja, kot da gre za zasebno zemljišče, je v nasprotnju z definicijo javnega dobra.

Izraba zemljišča na takem območju ne more biti v vašo korist, niti v korist lastnika sosednjega zemljišča. Območja namenjena v javno dobro so namreč izven pravnega prometa in na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice. Ker v skladu z zakonom lastnik zemljišča hkrati postane lastnik vseh premičnin in pritiklin, ki se nahajajo na tem zemljišču, je potrebno sklepati, da je občina lastnik gozda in vseh dobrin, ki se nahajajo na delu zemljišča, ki ima status javnega dobra.

Izraba take površine se kaznuje z globo. Za nadzor je pristojen lokalni občinski inšpektor in občinska uprava občine.

Za več informacij nas lahko pokličete na številko 02/6211-660 ali 041/254-748 (ePravnik d.o.o.).

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

09.09.2015 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog