Voda

Voda je tekočina brez barve, vonja in okusa in je eden izmed bistvenih elementov za življenje ljudi. V naravi jo najdemo v treh agregatnih stanjih; trdnem, tekočem in plinastem. Večina vode na Zemlji je slana in zato neprimerna za uživanje in rabo v gospodinjstvu, zgolj 1 do 2 % vode na Zemlji je kakovostne, primerne za uživanje.

V gospodinjstvu vodo uporabljamo predvsem v naslednje namene:

 • za pitje in pripravo hrane,
 • za osebno higieno,
 • za pranje,
 • za čiščenje,
 • za zalivanje,…

Povprečna poraba vode v gospodinjstvu na osebo znaša 150 do 250 litrov dnevno, od tega približno 2 do 4 litre za pitje in pripravo hrane. Voda, ki jo uporabljamo v gospodinjstvu mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • biti mora brez barve, vonja in okusa;
 • vsebovati mora določen delež raztopljenih snovi, kisika in ogljikove kisline, katerih vsebnost pa mora biti v določenih mejah;
 • temperatura vode mora biti med 10° C in 15° C;
 • pH vrednost pitne vode mora biti med 6,0 in 8,5 (pH vrednost kemično nevtralne vode je 7, če je pH vrednost višja, je voda bazična, če je pH vrednost nižja, pa kisla);
 • v pretežnem delu Slovenije je trdota pitne vode 7-15°N (nemška trdotna stopnja, pri kateri predstavlja ena stopinja vsebnost 10mg CaO v enem litru vode; 1°N = 0,179 mmol/l);
 • zaradi razkuževanja z namenom preprečevanja vsebnosti zdravju škodljivih mikroorganizmov v pitni vodi je dovoljena določena stopnja vsebnosti klora.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog