Materiali vodovodnih cevi

V preteklosti so se za vodovodno inštalacijo uporabljale vroče pocinkane železne cevi. Problem teh cevi je v tem, da jih ne smemo kriviti, nadaljnjo težavo pa predstavlja korozija, ki nastane ob sočasni uporabi cevi iz različnih kovin, predvsem pri spojih med železno in bakreno cevjo.

Uporabo pocinkanih železnih cevi nadomešča uporaba plastičnih cevi, ki so izdelane iz različnih materialov:

  • trdega polivinilklorida, če so namenjene inštalaciji vodovodnega sistema za pitno vodo do temperature 20º C;
  • kloriranega polivinilklorida za vodo višjih temperatur;
  • polietilena z visoko gostoto, predvsem za javno vodovodno omrežje;
  • zamreženega polietilena, za hišno inštalacijo vodovodnega omrežja, pri čemer se cevi razlikujejo tudi po postopku zamreženja, in sicer obstajajo cevi s kemično-peroksidnim zamreženjem, silanskim zamreženjem in elektronskim zamreženjem, samo zamreženje pa je pri tem namenjeno preprečevanju difuzije kisika v vodo;
  • polibutena in polipropilena;
  • večplastne cevi iz mešanice različnih materialov, s čimer dosežemo, da cev združuje dobre lastnosti posameznih materialov.

Prednosti plastičnih cevi so v višjih možnih temperaturnih obremenitvah, daljši življenjski dobi, upogljivosti, manjšem uporu vode, ekološki ugodnosti, poleg tega pri uporabi plastičnih cevi ni nevarnosti nastanka korozije.

Kovinske cevi moramo ustrezno zaščititi pred pojavom korozije. Pri uporabi cevi iz različnih materialov moramo paziti na ustrezno izvedbo spojev, da ne pride do pojava kontaktne korozije. Pred zunanjo korozijo pa pocinkane jeklene cevi zaščitimo s PE-trekom, medtem ko so bakrene cevi običajno že tovarniško zaščitene.

Pomembna je tudi ustrezna toplotna izolacija vodovodnih cevi, s katero preprečimo segrevanje hladne vode, ki lahko povzroči pojav korozije na zunanji strani kovinske cevi zaradi kondenzacije pare iz okoliškega zraka.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog