Inteligentne elektroinštalacije

V bivalnem okolju se srečujemo z vedno večjim številom električnih naprav in sistemov, od katerih vsak opravlja svojo nalogo. Pri tem vsak sistem deluje drugače, drugačne so zahteve za napajanje in upravljanje. Klasična elektroinštalacija je za tako množico naprav in funkcionalnosti preobsežna in težje obvladljiva, za uporabnika pa manj varna, saj razdrobljen sistem električnih inštalacij povečuje medsebojne vplive, verjetnost napake in požarno ogroženost.

Inteligentna elektroinštalacija je novost, pri kateri se upravljanje in nadzor izvaja po enotnem vodilu. Sistem je razdeljen v napajalni del, preko katerega se porabniku dovaja energija in krmilni del, preko katerega se porabniku zagotovi možnost krmiljenja. Elemente sistema sestavljajo senzorji, ki posredujejo informacijo in aktuatorji, ki glede na posredovano informacijo izvedejo določeno nalogo. Sistem zmanjšuje stroške porabe energije in stroške delovanja in je okolju prijaznejši. Dodatno prednost predstavlja prihranek pri začetni naložbi zaradi lažjega projektiranja in manjšega števila vodnikov, kar dodatno povečuje tudi požarno varnost. Priklop novih naprav je enostaven, saj jih preprosto priklopimo na isti vodnik. Funkcije sistema inteligentne elektroinštalacije so:

  • upravljanje notranje in zunanje osvetlitve, bodisi lokalno po posameznih prostorih ali časovno glede na količino dnevne svetlobe v posameznem delu dneva;
  • daljinsko vodenje in nadzor naprav kot so računalnik, televizor, internet, telefon,…;
  • upravljanje ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja, ločeno po prostorih v objektu;
  • javljanje protivlomnih in protipožarnih sistemov;
  • nadzor prisotnosti in pristopa v objekt ter prikaz stanja odprtosti vrat in oken;
  • nadzor konice električne energije.

Naložba je pri inteligentnih elektroinštalacijah za približno 30 % višja od naložbe za izvedbo klasičnih elektroinštalacij in se pri nekoliko večjih objektih povrne že v nekaj letih.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog