Čista in kakovostna pitna voda

Čista in kakovostna voda postaja v današnjem modernem svetu vedno večja dragocenost, ker je vedno redkejša. Tudi v Sloveniji so predeli, kjer dostop do čiste pitne vode ni mogoč, saj je onesnažena z različnimi kemikalijami, ki izvirajo predvsem iz nespametnega intenzivnega kmetijstva, ki temelji na različnih kemičnih izdelkih. Zato moramo, če hočemo ali ne, začeti razmišljati tudi o zagotavljanju čiste pitne vode.

Poznamo štiri vire oz. oblike onesnaženosti pitne vode:

  • mikrobiološka onesnaženost vode: voda, ki vsebuje bakterije, viruse in druge zajedalce in lahko resno ogrozi naše zdravje in življenje;
  • optoleptična onesnaženost vode: voda, ki je neprijetnega vonja, barve ali okusa;
  • kemična onesnaženost vode: v vodi raztopljene kemične snovi;
  • trda voda.

Za zagotavljanje čiste pitne vode je zato potrebna namestitev posebnih čistilnih filtrov, ki vsem omenjenim oblikam nečistoč preprečujejo vdor v vodo, ki priteče iz naših pip. V gospodinjstvih se najpogosteje uporabljajo kombinacije čistilnih filtrov iz aktivnega oglja in mehanskih filtrov mešanice čistega bakra in cinka ter koloidnega srebra. Prvi je namenjen absorpciji organskih spojin, drugi pa preprečevanju razvoja bakterij. Pri večji mikrobiološki onesnaženosti pitne vode je priporočljiva uporaba ultravijoličnih sterilizatorjev, pri kemično onesnaženi vodi pa uporaba filtrov z reverzno osmozno membrano.

Voda vsebuje tudi raztopljene kalcijeve, magnezijeve in druge soli ter minerale, ki povzročajo nastanek vodnega kamna na stenah inštalacij in vodnih pipah. Količina izločenega vodnega kamna je neposredno povezana s trdoto vode, temperaturo vode in hitrostjo gibanja vode. Pojav vodnega kamna na inštalacijah zmanjša pretočnost sistema ali celo povzroči zamašitev cevi oz. izpustne odprtine na varnostnem ventilu.

Poleg vodnega kamna poškodbe na vodovodnih inštalacijah povzročajo tudi drugi netopni delci v vodi, kot so pesek, delci rje in podobne snovi, ki jih voda pobira na svoji poti. Večino vseh omenjenih nečistoč lahko iz vode odstranimo s posebnimi filtri, ki jih namestimo za vodovodni števec, ob vstopu vode v hišno inštalacijo. Za uporabo ločimo filtre z različno gostimi mrežicami, od njene gostote pa je odvisna velikost delcev, ki jih zadrži filter in posledično očiščenost vode. Filtri imajo navadno možnost zamenjave filtrirnega vložka, kakovostnejši pa tudi možnost izplakovanja filtrirnega vložka ali možnost avtomatskega izplakovanja. Nekateri so opremljeni z manometrom, s pomočjo katerega ocenimo stopnjo zamašenosti filtra. Dodatni vložek iz aktivnega oglja odstranjuje organske primesi v vodi, ki povzročajo neprijeten vonj in okus, hkrati pa tudi prepreči moteč vonj po kloru, ki nastane zaradi dodajanja klora vodi, z namenom razkuževanja. Pri priključitvi na javno vodovodno omrežje pa filter z aktivnim ogljem ni potreben.

Za čiščenje pitne vode poznamo še postopek magnetnega kondicioniranja, ki je namenjen izločanju vodnega kamna, pri čemer voda obdrži koristne minerale. Postopek temelji na vplivu magnetnega ali elektrostatičnega polja na mikrostrukturo primesi v vodi. V ta namen se uporablja naprava, opremljena s permanentnim magnetom, elektromagnetom ali naprava za vzpostavitev visokonapetostnega električnega polja. Postopek hiperfiltracije ali obrnjene osmoze, pri katerem prehaja voda s področja višje ionske koncentracije na področje nižje ionske koncentracije, je namenjen dodatnemu očiščenju vode, ker nezaželene raztopljene snovi, zaradi velikosti molekul, ne morejo prehajati skozi membrano. Nastajanje vodnega kamna lahko preprečimo tudi z dodajanjem kemikalij v odmerne naprave, pri čemer pa, v nasprotju s postopkom magnetnega kondicioniranja, voda izgubi tudi nekatere pomembne mineralne snovi.

Eno izmed nevarnejših onesnaženj vode pa je pojav legionele, to je bakterije, ki je sicer prisotna v vseh vodah in človekovemu organizmu nenevarna, razen v primeru vdihavanja drobnih kapljic oz. aerosolov, ki prodrejo v naša pljuča in tam povzročijo vnetje pljuč in posledično lahko tudi smrt. Povečana nevarnost pojava legionele je pri daljšem vzdrževanju tople vode v hranilnikih ali inštalacijah. Nastanek legionele lahko preprečimo z:

  • višjo temperaturo segrete vode v hranilnikih tople vode (cca 60° C in več);
  • čim krajšim časom zadrževanja vode v inštalacijah in hranilnikih tople vode;
  • dodatnim ozoniranjem ali kloriranjem vode;
  • obsevanjem vode z ultravijolično svetlobo valovne dolžine vsaj 245 nm in jakostjo 30 mWs/cm², v kombinaciji z ultrazvokom.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog